Рубрики
Начало » Образование » Училища » Матури » Матура по български език и литература в 7 клас (2018)

Матура по български език и литература в 7 клас (2018)

обн. 21.5.2018 – 15,45 ч.

 

sveta sofia 15 sept 2017 16 sgrada

 

НВО – 7 клас – 2018

източник: МОН БЕЛ

 

Нова информация

12,00 ч. – БНР и МОН

 

Седем хайдути и едно магаре. Бранислав Нушич

 

Седмокласниците трябва да направят преразказ по откъс от романа „Седем хайдути и едно магаре“ на Бранислав Нушич.

 

 

БНР онлайн

 

 

МОН

 

В 9 часа беше изтеглен Вариант II за първото национално външно оценяване на седмокласниците по български език и литература от репортер от Военен ТВ Канал.

Изпитът започва в 10.00 часа и се състои от два модула. Първият модул е с продължителност 60 минути и включва въпроси със затворен и със свободен отговор, а вторият е 90 минути и в него учениците ще правят преразказ на непознат текст с дидактическа задача. За учениците със специални образователни потребности има предвидено допълнително време за работа.

Авторът и творбата за интерпретативното съчинение или есе ще бъдат обявени в 12.00 часа по Българското национално радио. В същото време ще бъде обявен и авторът на текста за преразказ и дидактическата задача за седмокласниците.

Резултатите от националното външно оценяване ще бъдат обявени до 6 юни 2018 г., а резултатите от държавните зрелостни изпити – до 13 юни 2018 г.

 

Офнюз:

 

В 8.50 ч. ще бъде изтеглен един от трите варианта за тест за изпита след VII клас, в това число и преразказа на непознат текст с дидактическа задача. Изпитът за седмокласниците започва в 10.00 часа.

Тестът и верните отговори на въпросите ще бъдат публикувани на сайта на МОН след 16 ч.

 

Основна информация

На 21 май 2018 година, понеделник, е националното външно оценяване по български език и литература. Това е първата матура на 7-класниците. Втората е по математика и е на 23 май.

 

Формат на матурата по български език и литература в 7 клас

 

Изпитът от националното външно оценяване е писмен.

Равнището на компетентностите на седмокласниците се проверява чрез тест в два модула с време за работа:

– по първия модул – 60 минути;
– по втория модул – 90 минути.

 

Първият модул съдържа 25 задачи по български език и по литература.

Задачите са два вида: със структуриран отговор с четири възможности за отговор, от които само един е правилен, и с кратък свободен отговор.

Максимален брой точки – 65.

Оценката за първия модул се изразява с качествен и с количествен показател и с брой точки.

 

Вторият модул е създаване на преразказ върху неизучаван художествен

текст, като се изпълнява конкретна дидактическа задача.

Максимален брой точки – 35.

Оценката за втория модул се изразява само с брой точки.

Оценката на изпита от националното външно оценяване се формира в точки като сбор от резултатите от двата модула.

Общ максимален брой точки от двата модула – 100.

 

Учебно съдържание:

 

Задачите по български език и по литература в първия модул се определят от учебното съдържание, включено в учебните програми за задължителна подготовка в VII клас.

 

Български език

 

Текст и признаци на текста;

Художествен текст. Художествени средства (фонетични, лексикални и синтактични);

Текстът в сферата на масовата комуникация. Публицистичен текст;

Думата като лексикално средство в текста;

Дума и контекст (подтекст);

Лексикална и граматическа съчетаемост на думите;

Неметафорична и метафорична употреба на думите;

Неутрална и експресивна лексика;

Употреба на фразеологични словосъчетания;

Съчинително и подчинително свързване в простите и в сложните изречения;

Сложно съставно изречение. Пунктуация;

Сложно смесено изречение. Пунктуация;

Пряко и непряко предаване на чужда реч. Цитиране;

Части на речта. Глагол;

Вид на глагола;

Наклонение на глагола. Употреба на наклоненията в зависимост от речевата ситуация;

Съвместна употреба на глаголните времена;

Езикова система. Езикови средства.

 

Литература

 

Христо Ботев – „На прощаване в 1868 г.“;

Иван Вазов – „Немили-недраги“,

„Една българка“,

„Опълченците на Шипка“,

„Българският език“;

Алеко Константинов – Из „До Чикаго и назад“ („Ниагара!…”),

Из „Бай Ганьо” („Бай Ганьо у Иречека”);

Пенчо Славейков – „Неразделни”;

Пейо Яворов – „Заточеници”;

Елин Пелин – „По жътва“;

Йордан Йовков – „По жицата“.

 

Оценявани компетентности

 

– Познава и прилага граматични правила на съвременния български книжовен език.

– Познава и прилага правописни правила на съвременния български книжовен език.

– Познава и прилага пунктуационни правила на съвременния български книжовен език.

– Познава лексикалното значение и лексикалната съчетаемост на думите и на фразеологичните словосъчетания в съвременния български книжовен език.

– Разбира смисли, извлича и обработва информация от текстове, функциониращи в комуникативната практика.

– Подбира и съчетава уместно езикови средства.

– Изпълнява конкретна дидактическа задача при преразказване на неизучаван художествен текст.

– Познава литературните творби от учебната програма за задължителна подготовка в VII клас включително съдържанието, историческия контекст на създаването им, авторството и жанровите им характеристики.

– Разбира и тълкува конкретна литературна творба от учебната програма за задължителна подготовка в VII клас.

– Познава и използва непротиворечиво термините, заложени в учебните програми по български език и по литература за задължителна подготовка в VІІ клас.

– Познава текстови структури, структурни елементи и фигури на езика и тълкува тяхната функция в изучаван художествен текст.

– Оформя графично текст.

 

Важни документи:

 

Учебно-изпитна програма БЕЛ 7 клас 2018 (източник: МОН)

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПРЕРАЗКАЗ с дидактическа задача (източник: МОН)

График на дейностите по приемане на ученици в неспециализираните училища след основно образование (източник: МОН)

Заповед за определяне на дати за провеждане на национално външно оценяване в IV клас, в VII клас и в X клас през учебната 2017/2018 година 

 

Теми от предишни години

(източник: МОН)

Български език, 19 май 2017 г.

Български език и литература, 18 май 2016 г.

Примерни тестови задачи по български език 2015/2016

Български език и литература, 20 май 2015 г.

Български език и литература, 21 май 2014 г.

Български език и литература, 21 май 2013 г.

Български език и литература 2012

Български език и литература, 27 май 2011 г.

Български език и литература 2010

 

източник: МОН

За Данибон

"Данибон" е личен сайт, създаден е през 2010 година от журналистката Йорданка Бонева-Благоева. Мотото на "Данибон" е: "Ценно е да знаеш!".