Рубрики
Начало » Образование » Училища » Класове » Национално външно оценяване по математика за 4 клас (2016)

Национално външно оценяване по математика за 4 клас (2016)

10.5.2016 – 17 ч.

ТЕСТ, ОТГОВОРИ, КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА

sveta sofia14

 

Нова информация

 

ТЕСТ, ОТГОВОРИ, КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА 

(10.5.2016 – 13,40 ч., източник: МОН)

 

МОН:

 

В 1838 училища в цялата страна днес се проведе националното външно оценяване по математика за 4. клас. На изпита се явиха 58 512 деца, което представлява 96.62% от всички четвъртокласници.

Изпитът започна в 10.00 часа и продължи 40 минути, а за учениците със специални образователни потребности – до 12.00 часа.

Тестът по математика съдържаше общо 19 задачи – 16 от затворен тип с три възможни отговора, от които само един е верен, и 3 задачи от отворен тип.

С една точка ще се оценяват правилните отговори на задачите с избираем отговор и с две точки – задачите със свободен отговор, които изискват разбиране и прилагане на усвоени знания. (По-точно е описано в критериите за оценка тук, б.а.)

Училищна комисия ще оценява писмените работи, а резултатите ще са готови до 3 дни.

Приравняването на точките в цифрова оценка няма задължителен характер, но по преценка на учителя може да бъда вписана в дневника на класа и в бележника на ученика като текуща. Оценките не се включват при изчисляването на годишния успех на ученика.

 

Коментар от квестор за днешното изпитване – вижте тук.

Основна информация

 

На 10 май 2016 г. е първата матура за тази година. Провежда се националното външно оценяване по математика за 4-класниците.

Какво трябва да знаем за Националното външно оценяване по математика в 4 клас?

 

1. Изпитването е писмено.

2. Провежда се едновременно за учениците от всички паралелки от IV клас в училището, в което се обучават децата.

3. Започва в 10.00 часа.

4. Продължава един учебен час (40) минути.

5. За учениците със специални образователни потребности изпитването е два учебни часа.

6. Тестът по математика съдържа 16 задачи от затворен тип с три възможни отговора, от които само един е верен, и 3 задачи от отворен тип.

7. Максималният резултат за всеки от тестовете е 20 точки.

8. След приключване на изпитването училищната комисия оценява писмените работи на учениците по критерии и изисквания, определени от Министерството на образованието и науката, и вписва броя точки върху писмената работа на ученика.

9. По график, определен от директора на училището, училищната комисия дава информация на учениците и родителите им за получените оценки на писмените работи.

10. Оценките не се включват  при изчисляване на годишния успех на ученика.

(източник: МОН)

 

Другите дати на националните външни оценявания по другите предмети в 4 клас са:

 

Български език и литература – 12 май 2016 г.

Човек и природа – 13 май 2016 г.

Човек и общество – 16 май 2016 г.

 

 

Тестове от предишни години – вижте тук.

 

Резултатите на училищата от провеждането на националното външно оценяване през 2015 година можете да видите тук. (източник ОУ „Славейков“ Бургас)

 

За Данибон

"Данибон" е личен сайт, създаден е през 2010 година от журналистката Йорданка Бонева-Благоева. Мотото на "Данибон" е: "Ценно е да знаеш!".