Рубрики
Начало » Образование » Училища » Матури » Матура по математика в 7 клас (2018)

Матура по математика в 7 клас (2018)

обн. 23.5.2018

smg 9 dec 2017

 

НВО Математика 7 клас – 23 май 2018

източник: МОН

 

Нова информация

 

23.5.2018 – МОН:

 

 

В 10 ч. започна и националното външно оценяване по математика за учениците в седми клас. Те пишат по вариант II, който беше изтеглен от репортера на БНР. Изпитът се състои от 2 модула. Първият е с 20 задачи със затворен и със свободен отговор. Продължителността му е 60 мин., а максималният брой точки, който могат да получат учениците, е 65. Във втория модул седмокласниците трябва да решат 4 задачи – 2 с кратък числов, символен или словесен отговор и 2 с описание и аргументация на решението. Продължителността на този модул е 90 мин., а правилното решение на задачите носи 35 точки. Максималният резултат от двата модула е 100 точки.

 

Основна информация

 

На 23 май 2018 г., сряда, е националното външно оценяване по математика за 7 клас. Това е втората матура за 7-класниците. Първата е по български език и литература и е на 21 май.

 

В 9.00 часа ще бъде изтеглен изпитният вариант за национално външно оценяване по математика за VII клас.

Изпитът за седмокласниците ще започне в 10.00 часа. Той се състои от 2 модула. Първият е модул съдържа 20 задачи от два вида – със структуриран отговор и със свободен отговор. Продължителността му е 60 мин., а максималният брой точки, който могат да получат учениците, е 65. Вторият модул се състои от 4 задачи с отворен отговор, от които 2 задачи с кратък числов, символен или словесен отговор и 2 задачи с описание и аргументация на решението. Продължителността на този модул е 90 мин., а правилното решение на задачите носи 35 точки. Максималният резултат от двата модула е 100 точки.

Седмокласниците трябва да носят със себе си съответните принадлежности по математика и да пишат със син химикал.

Очаква се на изпита по математика да се явят над 57 000 седмокласници. (източник: МОН)

 

Тестът и отговорите вероятно ще бъдат публикувани тук: http://mon.bg/bg/100149. Тестът от матурата по БЕЛ беше поместен малко преди 16 часа.

 

Формат на матурата по математика

 

Изпитът от националното външно оценяване е писмен.

Равнището на компетентностите на седмокласниците се проверява чрез тест в два модула с време за работа:

• по първия модул – 60 минути;
• по втория модул – 90 минути.

 

Първият модул съдържа 20 задачи по математика. Задачите са два вида:

16 задачи, които са със структуриран отговор с четири възможности за отговор,цот които само един е правилен;

4 задачи със свободен отговор (числов, символен или словесен).

Максимален брой точки – 65.

Оценката за първия модул се изразява с качествен и с количествен показател и с брой точки.

 

Вторият модул се състои от 4 задачи, от които:

• 2 задачи с практико-приложен характер – от учениците се изисква да напишат свободни отговори, без да привеждат своето решение;

• 2 задачи с разширен свободен отговор – учениците трябва да опишат и
аргументират изпълнението на определена математическа задача с аналитико-синтетичен характер.

Максимален брой точки – 35.

 

Оценката за втория модул се изразява само с брой точки.

Оценката на изпита от национално външно оценяване се формира в точки като сбор от резултатите от двата модула.

Общ максимален брой точки от двата модула – 100.

 

Какво учебно съдържание включва изпитът и как се оценява – вижте тук.

 

Важни документи:

 

Учебно-изпитна програма по математика 7 клас_2018

График на дейностите по приемане на ученици в неспециализираните училища след основно образование (източник: МОН)

Заповед за определяне на дати за провеждане на национално външно оценяване в IV клас, в VII клас и в X клас през учебната 2017/2018 година 

 

Теми от предишни години

(източник: МОН)

Математика, 22 май 2017 г.

Математика, 20 май 2016 г.

Примерни тестови задачи по математика 2015/2016

Математика, 22 май 2015 г.

Математика, 23 май 2014 г.

Математика, 23 май 2013 г.

Математика, 23 май 2012 г.

Математика, 28 май 2012 г.

Математика, 30 май 2011 г.

Математика 2010

 

източник: МОН

 

За Данибон

"Данибон" е личен сайт, създаден е през 2010 година от журналистката Йорданка Бонева-Благоева. Мотото на "Данибон" е: "Ценно е да знаеш!".