Рубрики
Начало » Образование » Състезания » Математика » Областен кръг на Националната олимпиада по математика (2015)

Областен кръг на Националната олимпиада по математика (2015)

SMG

РЕЗУЛТАТИ, ДОПУСНАТИ ДО НАЦИОНАЛЕН КРЪГ;  (обн. 17.3.2015)

НОВО (17.3.2015) Резултати за София на учениците, които не са предложени за национален кръг.

7 клас, 8 клас, 9 клас, 10 клас, 11 клас, 12 клас (източник РИО София)

НОВО (13.3.2015) – Протоколи на допуснатите до национален кръг, включва и предложените за национален кръг, но недопуснати:

7-8 клас

9-12 клас

НОВО (18.2.2015) – ЧАСТИЧНИ РЕЗУЛТАТИ за:

СОФИЯ 4 клас, 5 клас, 6 клас (източник: РИО София)

БУРГАС 4 клас, 5 клас, 6 клас, 7-8 клас, 9-12 клас (източник РИО Бургас)

В документа на РИО Бургас за 7-8 клас е посочено: „Учениците, чиито резултати не са публикувани са предложени от Областната комисия на олимпиадата за допускане до Национален кръг. Техните окончателни резултати, след крайна оценка от Националната комисия, ще бъдат публикувани на страницата на МОН не по-късно от 10 дни преди датата на Националния кръг.“

Има промяна в регламента за оценяване на работите при по-големите класове, при които има допускане до национален кръг. Те са анонимни и предложените за допускане до последния кръг са с фиктивни номера. Вижте по-долу регламента.

Ако имате информация и за други градове, моля, пишете ми на danybon.pr@gmail.com

На 3 февруари 2015 г. ще се проведе областният кръг на Националната олимпиада по математика. В нея участват ученици от 4 до 12 клас, които са получили определен брой точки. За София тази година няма общ списък с допуснатите ученици, но на сайта на РИО София е публикувано съобщение с подробности за организацията.

Организация в София

В съобщението от сайта на РИО София е посочено, че областният кръг на олимпиадата по математика ще се проведе на 03.02.2015 г. от 9.00 часа, в следните училища:  

НПМГ „Акад. Любомир Чакалов”, район Лозенец, ул. „Бигла” №56 – за учениците от  VIII, IX, X, XI и XII клас;

18. СОУ „Уйлям Гладстон”, район Възраждане , ул. „Пиротска” №68 – за учениците от V и VI клас;

1. СОУ „Пенчо Славейков”, район Оборище, ул. „Стара планина” №11 – за учениците от VII клас;

112. ОУ „Стоян Заимов”, район Оборище, ул. „Княз Ал. Дондуков” №60 – за учениците от  IV клас.

ВАЖНО! „Учениците ще бъдат допускани в 112. ОУ; 1. СОУ, 18.СОУ и  НПМГ само с документ за самоличност или ученическа  лична  карта и ще заемат работните си места по зали до 08:30 часа. След този час няма да бъдат допускани в съответното училище.“       

Отговорник за провеждането на олимпиадата в София е Боянка Кънева – старши експерт по математика (РИО – София-град, етаж 4, стая 409, bobi_ kaneva @abv.bg, тел.: 935 60 94).

Регламент на олимпиадата

Регламент за учебната 2014/2015 година (4-8 клас)

Акценти (4-8 клас):

Времето за работа на учениците на всеки от кръговете е 4 часа. Начало на областния и националния кръг – 9.00 ч. 

Формата на проверка на знанията и уменията е решаване на 3 задачи за всеки един от кръговете. 

Учебното съдържание е следното: областен кръг – от учебното съдържание на задължителната подготовка (задача 1 и задача 2) и свободноизбираемата подготовка (задача 3) за IV – VI клас, а за VII и VIII клас от учебното съдържание на задължителната подготовка (задача 1) и свободноизбираемата подготовка (задача 2 и задача 3);

За областния и за националния кръг задачите се изготвят от Национална комисия, която се назначава от министъра на образованието и науката. В нея се включват преподаватели и учени от висшите учебни заведения и БАН, както и изявени учители. 

Проверките и оценяването на областния кръг се организират от експертите по математика в РИО и се осъществяват от областни комисии.

Задачите на областния кръг за учениците от IV до VIII клас включително, както и задачите на националния кръг за участниците в VII и VIII клас се оценяват от 0 до 7 точки, като максималният брой точки е 21. Работите на учениците, явили се на областен кръг от VII и VIII клас, сa анонимни. В срок не по-късно от 7 работни дни от провеждането на областния кръг областните комисии представят в РИО протоколи за резултатите на учениците и предложените за участие в националния кръг, като протоколите за резултатите на явилите се на областен кръг седмокласници и осмокласници, както и на предложените за допускане до национален кръг са по фиктивни номера.

Предложението за допускане до участие в националния кръг става по фиктивни номера на учениците от VII и VIII клас, които са оценени с 16 или повече точки от областния кръг, а при липса на такива ученици се предлагат първите трима с най–много точки от областния кръг. Окончателното допускане на учениците до националния кръг става по преценка на Националната комисия. 

Националната комисия разглежда засекретените писмени работи, предложени от областните комисии на РИО, извършва окончателно оценяване и в срок не по-късно от 10 работни дни преди датата на националния кръг представя в МОН след разсекретяване окончателен протокол с имената на учениците, училището, класа, града и оценката в точки на класираните и некласираните от комисията ученици за националния кръг ученици и техните резултати. До национален кръг се допускат до 60 участници общо за VII и VIII клас. Работите, оценката на които от Националната комисия се различава от тази на областната комисия, са придружени с рецензия на съответната задача от Националната комисия. 

Регламент за учебната 2014/2015 година (9-12 клас)

Акценти (9-12 клас)

Времетраене – 4 часа и 30 минути

Задачи за областния кръг – от учебното съдържание на задължителната подготовка (задача 1), задължителноизбираемата подготовка (задача 2) и свободноизбираемата подготовка (задачи 3 и 4).

За участие в областния кръг се предлагат ученици, които са получили не по-малко от 70% от максималния брой точки на общинския кръг. 

Всяка задача се оценява от 0 до 7 точки.

Областният кръг на олимпиадата по математика e анонимен и се провежда в един ден, в който участниците решават тема от четири задачи. Времето за работа е 4 часа и 30 минути. 

За националния кръг се предлагат ученици, които са надхвърлили определените от Националната комисия прагове. 

В националния кръг участват до 70 ученици, класирани от Националната комисия, както следва: 55 ученици, надхвърлили праговете и 15 ученици, които са се представили най-добре в съответните области, но не са надхвърлили праговете или са ги надхвърлили, но не са в числото на първите 55. 

Задачи за подготовка – топ 3 източника:

1. МОН

2.  Регалия – задачи и решения от областните кръгове (2009-2012)

3. Математика за всеки – 2007-2012

Задачи за 2014 г., а така също и подробности за областния кръг през 2014 г. можете да намерите в стара публикация в DanybonТУК.

За Йорданка Бонева-Благоева

Създава "Данибон" през 2010 г. Вярва в максимата "Ценно е да знаеш". Опитва се да сподели всички знания, информации и опит, които смята за ценни и полезни, в "Данибон". Радва се, когато "Данибон" помага и на другите.