Рубрики
Начало » Образование » Общински кръг на олимпиадата по информатика (2020/2021)

Общински кръг на олимпиадата по информатика (2020/2021)

обн. 1.2.2021 г. 

smg oct 2019

 

 

 

Най-нова информация

 

Класирани в София за областния кръг

 

Първият (общински) кръг на Националната олимпиада по информатика в София се проведе на 23 януари (събота) от 14:00 часа, съобщават организаторите. Домакини бяха 5 софийски училища:

    • НПМГ “Акад. Л. Чакалов”, ул. “Бигла” 52
    • ПЧМГ, бул. “Ген. Михаил Д. Скобелев” № 58
    • СМГ “П. Хилендарски”, ул. “Искър” 61
    • ТУЕС към ТУ (учениците от това училище, се явяваха в блок 9 на Техническия университет)
    • ЧОУ “Света София” (за учениците от това училище)

За олимпиада се регистрираха 232 участници от софийски училища. Явиха се 205.

Предварителни резултати []

Сорсове на участниците от София []

Обосновани (!) контестации ще се приемат до 12:00 часа на 25 януари (понеделник) на следния меил-адрес: informatika.sofia@gmail.com

 

Примерни теми, подготвени от Националната комисия за
общинския кръг на олимпидата по информатика, по възрастови групи:


ABCDE и всичките теми в общ архив

Тестове и авторски решения:  A.zipB.zipC.zipD.zipE.zip.

 

18.1.2021 г. – РУО София град помести информация:

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-2436/18.01.2021 г. от главния експерт по информатика и информационни технологии в МОН, Ви уведомявам, че съгласно план-графика на МОН за провеждане на Националните състезания и олимпиади, общинският кръг на Националната олимпиада по информатика трябваше да бъде проведен до 10 януари 2021 г. В изпълнение на заповед № РД-01-677/25.11.2020 г. на министъра на здравеопазването срокът за прилагане на противоепидемичните мерки е удължен до 31 януари 2021 г. Съгласно заповед № РД 09-3519/02.12.2020 г. на министъра на образованието и науката, която регламентира провеждането на общинските кръгове на националните олимпиади и състезания до 2 седмици преди провеждането на областния кръг, общинският кръг на Националната олимпиада по информатика следва да се проведе до 24.01.2021 г.

Националната комисия ще публикува на  http://www.math.bas.bg/infos/ в 14:00 часа на 23 януари 2021 г. (събота) примерните теми за общинския кръг. Тези училищни комисии, които ще ползват публикуваните теми, трябва да организират общинския кръг да започне точно в указания час и ден.

Съгласно заповед № РД-01-20/15.01.2021 г.  на министъра на здравеопазването от 16.01.2021 г. се допуска присъственото провеждане в училищата на „областни и общински кръгове на олимпиади и състезания, когато не могат да се проведат от разстояние в електронна среда“ (т. I, 1, з). Това дава възможност общинският кръг на Националната олимпиада по информатика да бъде проведен присъствено в зали в училищата или дистанционно. Начинът на провеждането се определя от съответната училищна комисия.

За област София-град олимпиадата по информатика ще се проведе на 23 януари 2021 г. от 14:00 часа. Учениците трябва да са заели своите места в училището, в което ще се явяват до 13:30 часа на 23 януари 2021 г.

До 12:00 часа на 19 януари 2021 г. председателят на училищната комисия трябва да изпрати информация за нейния състав, както и да посочи адрес за комуникация до следните адреси: n.georgieva@edusofia.bg и informatika.sofia@gmail.com.

Председателят на училищната комисия получава на 19 януари 2021 г. от старши експерта по информатика и информационни технологии в РУО – София-град списък с учениците, които ще се явят на олимпиадата в училището, както и инструкции за конфигуриране на училищната компютърна мрежа за провеждане на олимпиадата.

След приключване на олимпиадата, председателят на училищната комисия изпраща до 21:00 часа на 23.01.2021 г. информация за неявилите се участници и тези, които не са дали съгласие за публикуване на резултатите им, на следните адреси: n.georgieva@edusofia.bg и informatika.sofia@gmail.com.

Училищната комисия получава от администратора на централизираната оценяваща система резултатите от автоматичната проверка на работите на участниците, явили се в съответното училище. Училищната комисия изготвя протокол с резултатите на явилите се в училището участници и го изпраща до 29.01.2021 г. на електронната поща n.georgieva@edusofia.bg на старши експерта по информатика и информационни технологии в РУО – София-град.

Съгласно регламента за провеждане на олимпиадата по информатика, класирането на учениците за участие в областния кръг се изготвя от училищната комисия, в съответствие с резултатите от общинския кръг. Протоколът за класираните участници за областния кръг на олимпиадата се изпраща до 29.01.2021 г. на следните адреси: n.georgieva@edusofia.bg и informatika.sofia@gmail.com.

Напомням за необходимостта от стриктно спазване на противоепидемичните мерки при организирането и провеждането  на олимпиадата.

 

 

 

15.1.2021 г. – Общинският кръг на олимпиадата по информатика ще се проведе на 23 януари 2021 г. от 14 часа, става ясно от съобщение на сайта Infos. Това е датата за училищата, които ще ползват темите от Националната комисия. Може да се проведе присъствено (тази възможност се предоставя със заповедта на здравния министър от 15.01.), но е възможно и от дома на учениците: „начинът на провеждането се определя от съответната училищна комисия и ако тя може да го организира с достатъчно гаранции за честно провеждане от вкъщи за учениците си, може да приеме и варианта „от вкъщи““.

Националната комисия ще публикува тук в 14:00 часа на 23 януари 2021 г. (събота) примерните теми за общинския кръг. Тези училищни комисии, които ще ползват публикуваните тук теми, трябва да организират общинския кръг да започне точно в указания час и ден. Всяка училищна комисия има правото да избере начина на провеждането му, съобразен със заповедите на МОН и на Министерството на здравеопазването.

Ново: Според последната заповед на Министъра на здравеопазването РД-01-20/15.01.2021 г. (виж https://www.mh.government.bg/bg/novini/aktualno/ot-16-yanuari-se-promenyat-chast-ot-protivoepidemi/) за изменение на предишните заповеди се разрешава от 16.01.2021 г. присъственото провеждане в училищата на „областни и общински кръгове на олимпиади и състезания, когато не могат да се проведат от разстояние в електронна среда“ (т. I, 1, з). Това дава възможност за общинския кръг на олимпидата по информатика да бъде проведен присъствено в зали по училищата на 23 януари от 14:00 часа. Разбира се, начинът на провеждането се определя от съответната училищна комисия и ако тя може да го организира с достатъчно гаранции за честно провеждане от вкъщи за учениците си, може да приеме и варианта „от вкъщи“.

Съгласно заповед от 18.12.2020 г. на Министъра на здравеопазаването за измението и допълнение на заповед от 25.11.2020 г. беше удължен срокът за прилагане на противоепидемичните мерки до 31 януари 2021 г. Остава в сила заповедта на МОН от 2.12.2020 г., съгласно която общинските кръгове трябва да бъдат проведени до 2 седмици преди областния кръг.

……………..

Нова информация – 5.1.2021 

 

Отложиха общинските кръгове на олимпиадите по информатика и лингвистика в София

 

………………………..

 

СТАРА информация

 

Общинският кръг на Националната олимпиада по информатика трябва да бъде проведен до 10 януари 2021 г., пише сайтът Инфос.

 

Национална комисия ще подготви теми, които могат да бъдат използвани при желание от страна на организаторите (училищните комисии) за провеждане на състезанието. Училищните комисии, които ще ползват темите на Националната комисия, трябва задължително да проведат състезанието от 9:00 часа на 10 януари 2021 г.

 

Темите ще бъдат публикувани в Инфос и в http://keleved.com/ в 8:30 часа на 10 януари 2021 г. (неделя).

 

Тези училищни комисии, които ще използват собствени теми за общинския кръг могат да проведат общинския кръг на дата преди 10.01.2021 г. или ако е на 10.01.2021 г., могат да изберат удобен за тях начален час.

 

Регламент на Националната олимпиада по информатика

 

РУО София-град също помести информация за общинския кръг в града.

 

На 10 януари 2021 г. от 09:00 часа ще се проведе общинският кръг на Националната олимпиада по информатика. По решение на директора на съответното училище общинският кръг на Националната олимпиада по информатика, за който подготовката на изпитните материали се извършва от училищни комисии може да се проведе и на друга дата преди 10.01.2021 г. Съгласно регламента на олимпиадата Националната комисия е подготвила примерни теми за общинския кръг. Темите ще бъдат достъпни на 10 януари 2021 г. на следните адреси: http://www.math.bas.bg/infos и http://keleved.com/.

Начало на олимпиадата: 09:00 часа. Участниците трябва да заемат местата си най-късно до 08:30 часа.

Всеки ученик, който желае да участва в олимпиадата, трябва задължително да се регистрира най-късно до 24:00 часа на 5 януари 2021 г. в следната регистрационна форма: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6RHVPUJ2G6OhaZ7CdcMOspcL2tccalg5Z0oQcx8Lm7_zTzQ/viewform

Актуална информация за организацията и провеждането на Националната олимпиада по информатика за София-град ще се публикува на адрес: http://sofiacode.com/2020/12/09/noi2021-1/.

 

Подробности за организацията в Сифуя четете тук.

 

От съобщението на сайта на РУО София-град става ясно, че се планира първият кръг на олимпиадата по информатика да се проведе присъствено.

 

В училищата, в които ще се проведе общински кръг, е необходимо да създадете организация за провеждане на олимпиадата, както следва:

Със заповед на директора се определя училищна комисия и квестори за организиране и провеждане на олимпиадата /при 5 и повече желаещи ученици от училището да участват в олимпиадата/…

Училищната комисия подготвя необходимия брой работни места (компютри), според броя на желаещите да се явят ученици, като на тях трябва да бъдат инсталирани препоръчваните от Националната комисия среди за работа и допустимите електронни справочници, публикувани на следния адрес: http://www.math.bas.bg/bantchev/pew/ides.html

Директорите на училищата, в които има по-малко от 5 желаещи да се явят на олимпиадата ученици следва да ги информират за възможността да се явят в НПМГ, СМГ, ПЧМГ.

 

На сайта на Sofia Code са посочени допълнителни подробности, като там е отбелязано, че е възможна промяна заради здравната обстановка в София. 

 

Към момента е планирано олимпиадата да се проведе в следните училища-домакини:

 

НПМГ “Акад. Л. Чакалов”, ул. “Бигла” 52
ПЧМГ, бул. “Ген. Михаил Д. Скобелев” № 58
СМГ “П. Хилендарски”, ул. “Искър” 61

 

В зависимост от здравната обстановка в София и страната са възможни промени в организацията и дата на провеждането на олимпиадата – следете тази страница за “новини от последната минута”.

 

В деня на проявата участниците трябва да заемат местата си в определените им училища за явяване най-късно до 8:30 часа. След този час в изпитните зали няма да се допускат закъснели участници.

 

По време на първия кръг на олимпиадата ще могат да се изпращат решенията директно към автоматизирана система за проверка.

 

Първите предварителни резултати от олимпиадата за София се очакват в късния следобед на 10 януари. Подробности четете тук.

За Данибон

"Данибон" е личен сайт, създаден е през 2010 година от журналистката Йорданка Бонева-Благоева. Мотото на "Данибон" е: "Ценно е да знаеш!".