Рубрики
Начало » Образование » Олимпиада по география и икономика (2013)

Олимпиада по география и икономика (2013)

geographyДнес се провежда първият кръг на Олимпиадата по география и икономика. Тя е за ученици от 5 до 12 клас.

Олимпиадата по география и икономика е в три кръга – общински, областен и национален:

1. Общински (училищен) кръг – на 16.02.2013 г.
2. Областен кръг – на 31.03.2013 г.
3. Национален кръг – на 27.04. и 28.04. 2013 г. в гр. Русе.

В първите два кръга на олимпиадата учениците се състезават в 6 състезателни групи (V, VІ, VІІ, VІІІ, ІХ, Х-ХІІ клас), а в третия кръг в три групи (VІІ, VІІІ-Х и ХІ-ХІІ клас).

Учебното съдържание, върху което се определят задачите и тестовите въпроси, е от задължителната (първо равнище ) и профилираната (второ равнище) подготовка:

Първа състезателна група (V клас) – учебното съдържание за V клас;
Втора състезателна група (VІ клас) – учебното съдържание за VІ клас;
Трета състезателна група (VІІ клас) – учебното съдържание за VІІ клас;
Четвърта състезателна група (VІІІ клас):
–  за ученици, които се обучават в VІІІ клас

– за ученици, които се обучават в ІХ клас /в профилирани паралелки с прием след завършен VІІ клас/;

Пета състезателна група (ІХ клас)

– за ученици, които се обучават в ІХ клас /в непрофилирани или в професионалните паралелки/

– за ученици, които се обучават в Х клас /в профилирани паралелки, с прием след завършен VІІ клас/;

Шеста състезателна група (Х – ХІІ клас)

– за ученици в Х, ХІ и ХІІ клас на СОУ и професионалните гимназии

– за ученици в ХІ и ХІІ клас на профилираните гимназии и профилирани паралелки, с прием след завършен VІІ клас.

Състезателните задачи (по 30 за всяка състезателна група) ще бъдат със затворен и отворен отговор и практическа задача, пише на сайта на РИО София.

Изпитните материали за общинския кръг ще бъдат качени на сайта на РИО, София-град в 09:00 часа на 16.02.2013 г. Достъпът до писмените материали за общинския кръг ще стане с парола за отваряне на материалите. Паролата ще бъде изпратена на официалните електронни пощи на училищата до 08:30 часа на 16.02.2013 г.

Размножаването на материалите се извършва в училищата, като се спазват изискванията на МОМН при работа с материали, представляващи ведомствена тайна в системата на народната просвета.

Начало на олимпиадата – 09: 00 часа; времетраене – 2 (два) астрономически часа.

Указанието и критериите за проверка и оценка на писмените работи ще бъдат качени на сайта на РИО на 18.02.2013 г. и ще се отварят със същата парола за достъп.

Писмените работи на учениците се проверяват от двама проверители – членове на училищна комисия по оценяване, назначена със заповед на директора. Всяка писмена работа се проверява от двама проверители.

Общият брой точки на всеки участник е средно аритметичен от точките, получени от двамата проверители. В края на теста трябва да фигурират: общият брой точки и имената и подписите на проверителите.

В срок до 7 работни дни от състезателния ден училищната комисия изготвя:

протокол за явилите се ученици и техните резултати по състезателни групи;
протокол за класираните за областния кръг ученици с техните резултати по състезателни групи.

За участие в областния кръг на олимпиадата се допускат ученици,  получили не по-малко от 75% от максималния брой точки на общинския кръг.

източник: РИО София

За Йорданка Бонева-Благоева

Създава "Данибон" през 2010 г. Вярва в максимата "Ценно е да знаеш". Опитва се да сподели всички знания, информации и опит, които смята за ценни и полезни, в "Данибон". Радва се, когато "Данибон" помага и на другите.