Рубрики
Начало » Образование » Състезания » Математика » Национална олимпиада по математика – общински кръг (2017)

Национална олимпиада по математика – общински кръг (2017)

обн. 11.1.2018 г.

smg nadpis sgrada

 

2.1.2018 – Започнаха да излизат резултатите от първия кръг на олимпиадата по математика.

Информация от 107 ОУ:

 

До Областен кръг на олимпиадата по математика се допускат участниците, получили 16 и повече точки. Областният кръг ще се проведе на 3 февруари 2018 г. от 09:00 ч. Мястото на провеждане ще бъде уточнено допълнително.

 

Основна информация

 

В София първият кръг на олимпиадата по математика ще бъде на 16 декември 2017 г., съобщават от РУО София-град.

 

До 22 декември 2017 г. трябва да се проведе общинският кръг на олимпиадата по математика. Това е посочено в календара на МОН за провеждане на ученически олимпиади. В регламента обаче е посочено до 17 декември 2017 г., обърна внимание бдителен родител.

Информация за общинския кръг в София:

 

В изпълнение на заповед № РД 09-5411/12.10.2017 г. на министъра на образованието и науката за организирането и провеждането на ученическите олимпиади и национални състезания в държавните, общинските, частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България през учебната 2017/2018 година, заповед № РД 01 – 462/16.10.2017 г. на началника на РУО – София-град и регламента за организиране и провеждане на олимпиадата по математика през учебната 2017/2018 г., Ви уведомявам, че общинският кръг на олимпиадата по математика ще се проведе на 16.12.2017 г. от 09.00 часа. Темите със задачи за всеки клас ще бъдат качени на сайта на РУО – София-град в 09.00 часа на 16.12.2017 г. Достъпът до писмените материали ще стане с парола за отваряне на материалите. Паролата ще бъде изпратена на официалните електронни пощи на училищата до 08.30 часа на 16.12.2017 г. Размножаването на материалите се извършва в училищата като се спазват изискванията на МОН при работа с материали, представляващи ведомствена тайна в системата на народната просвета. Критериите за разпределение на точките за всяка от задачите за всеки клас ще бъдат качени на сайта на РУО на 18.12.2017 г. и ще се отварят със същата парола за достъп.

 

Напомням Ви, че съгласно т. 4 от Раздел I. „Ученически олимпиади“ на Приложение №1 към заповед № РД 09 – 5411/12.10.2017 г. на министъра на образованието и науката, в ученическите олимпиади имат право да участват всички ученици, които се обучават в дневна, в самостоятелна или в индивидуална форма на обучение в български общински, държавни и частни училища. Организацията и провеждането на общинския кръг на олимпиадата по математика се осъществява от директорите на училищата.

 

Със своя заповед директорът на всяко училище назначава училищна комисия за организиране и провеждане на общинския кръг на олимпиадата по математика и определя квесторите.

 

В срок до 28.12.2017 г. училищната комисия за организиране и провеждане на общинския кръг на олимпиадата по математика изготвя:

– протокол с явилите се ученици на общинския кръг на олимпиадата по математика и техните резултати;

– протокол с класираните за Областния кръг ученици, съдържащ трите имена и техните резултати.

 

На 29.12.2017г. от 13.00 ч. до 17.00 ч. председателите на училищните комисии за организиране и провеждане на общинския кръг на олимпиадата по математика предават в РУО – София-град, стая № 503 на старши експерт по математика Лидия Гавраилова:

– протокол с явилите се ученици на общинския кръг на олимпиадата по математика и техните резултати;

– протокол с класираните за Областния кръг ученици, съдържащ трите имена, класа и брой точки, заверен с подпис на директора и с печат на училището;

– писмените работи на класираните за Областния кръг ученици;

– списък на учениците, подали декларации по т.2 от Раздел V „Популяризиране на резултатите от олимпиадите“ на Приложение №1 към заповед № РД 09 – 5411/12.10.2017 г.на министъра на образованието и науката.

 

В същия срок, електронен протокол на класираните за Областен кръг ученици се попълва на

https://docs.google.com/forms/d/1QoToBvJWxvuI6gscIBG73VxdIAGrW7FFGKkVn3vuSmg

 

Пожелавам успех на участниците в олимпиадата.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

 

източник: писмо до директорите (изх. № РУО1-28000/27.11.2017 г.)

Регламенти

Регламент олимпиада по математика 4-8 клас 2017-2018

Регламент олимпиада по математика 9-12 клас 2017-2018

Календар на олимпиадите

На 3 февруари 2018 г. е областният кръг на олимпиадата по математика, а на 13-16 април 2018 г. в София е националният кръг.

За Данибон

"Данибон" е личен сайт, създаден е през 2010 година от журналистката Йорданка Бонева-Благоева. Мотото на "Данибон" е: "Ценно е да знаеш!".