Рубрики
Начало » Образование » Състезания » Математика » Олимпиада по математика (2013)

Олимпиада по математика (2013)

SMG

Олимпиадата по математика е за 2013 година, но първият кръг в София ще се проведе тази събота. Вече в училищата тече подготовка и за това състезание – решават се задачи, правят се записвания. От РИО-София публикуваха на сайта си указания, които можете да намерите в рубриката „Олимпиади, състезания, конкурси“.

Тези съобщения „падат“ надолу с публикуването на нови и по-трудно се намират след това на сайта на Инспектората. Заповядайте информацията и тук:

„На основание заповед № РД 09-1738/09.11.2012г. на Министъра  на образованието, младежта и науката за организирането и провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания през учебната 2012/2013 година и във връзка със заповед № РД 01-207/23.11.2012 г. на началника на РИО, София-град, Ви уведомявам следното:

Общинският кръг на олимпиадата по математика ще се проведе на 15.12.2012г. от 8.00 часа, при спазване на следните условия:

    Времето за работа на учениците е 4 часа;
    Формата на проверка на знанията и уменията във всеки от класовете е решаване на 3 задачи с изключение на  7. клас;
    Форматът на общинския кръг за учениците от 7. клас е решаване на 24 задачи, 16 от тях са структурирани с четири възможности за отговор, от които само един е правилен, 4 задачи са с кратък отворен отговор – от учениците се изисква да напишат кратък числов, символен или словесен отговор, без да привеждат своето решение, 2 задачи с а), б) или в) подусловия, на които се проверява единствено правилен ли е отговорът по съответното подусловие, и 2 задачи с обосновано решение;

    Учебното съдържание за общинския кръг, според регламентите на олимпиадата за различните възрастови групи е, както следва:

от учебното съдържание на задължителната подготовка (задача 1 и задача 2) и свободноизбираемата подготовка (задача 3) за всеки клас (4, 5, 6 и 8. клас), а за 7. клас е от учебното съдържание на задължителната подготовка за първите 16 задачи и на задължителната и свободноизбираемата подготовка за останалите 8 задачи и  от учебното съдържание на задължителната подготовка (задачи 1 и 2) и задължително избираемата подготовка (задача 3 ) за всеки клас (9. – 12. клас);

    Старши експертите по математика в РИО организират изготвянето на задачите и критериите за разпределение на точките за всяка от тях за общинския кръг;

     Темите със задачи за всеки клас ще бъдат  качени на сайта на РИО – София-град в 8.00 ч. на 15.12.2012 г.

Достъпът до писмените материали  ще стане с парола за отваряне на материалите. Паролата ще бъде изпратена на официалните електронни пощи на училищата до 7.30 ч. на 15.12.2012 г.;
  

  Размножаването на материалите се извършва в училищата като се спазват изискванията на МОМН при работа с материали, представляващи ведомствена тайна в системата на народната просвета;

    Критериите за разпределение на точките, за всяка от задачите за всеки клас, ще бъдат качени на сайта на РИО на 17.12.2012 г. и ще се отварят със същата парола за достъп;

    В срок до 27.12.2012г.  училищната комисия изготвя:

- протокол за явилите се ученици и техните резултати ;
- протокол за класираните за областния кръг ученици  с трите имена и техните резултати.

За учениците в 7. клас максималният брой точки на общинския кръг е 100. До областен кръг се допускат учениците от 7. клас с минимум 73 точки. Задачите на общинския кръг за учениците в 4., 5., 6. и 8. клас се оценяват от 0 до 7 точки, като максималният брой точки е 21. До областния кръг се допускат учениците с 16 или повече точки от общинския кръг. Във възрастовата група 9. – 12. клас за участие в областния кръг се предлагат ученици, които са преминали праговете предложени от националната комисия.

На 27.12.2012г. от 09.00 до 16.00 часа в РИО – София-град, стая № 416 на ст. експерта  по математика се предават:

- протокол на явилите се ученици и техните резултати;
- протокол на класираните за областния кръг ученици, съдържащ трите имена, класа и броя точки, заверен с подпис и печат от директора на училището;
- писмените работи на класираните за областния кръг ученици.

В същия срок, електронен протокол  на класираните за областен кръг се  попълва на:      
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDRkdDdVaTBKanJTaHIzRlplQldIRXc6MQ

Регламентите за провеждане на олимпиадата по математика за учебната 2012/2013, за двете групи класове, са публикувани на сайта на МОМН – www.minedu.governmeht.bg  в рубриката „Олимпиади и състезания”.

За допълнителна информация – тел.: 935 – 60 – 93 – ст. експерт по математика  Валентина Арабаджиева и 935 – 60 – 94 – ст. експерт по математика  Боянка Кънева.

Предварително Ви благодаря за съдействието и пожелавам успех на участниците в олимпиадата!

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО СОФИЯ-ГРАД

МАЯ ПАВЛОВА
/ЗАПОВЕД № РД 10 – 2627/ 03.12.2012 Г.НА
МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА/“

източник: http://www.rio-sofia-grad.com/

За Йорданка Бонева-Благоева

Създава "Данибон" през 2010 г. Вярва в максимата "Ценно е да знаеш". Опитва се да сподели всички знания, информации и опит, които смята за ценни и полезни, в "Данибон". Радва се, когато "Данибон" помага и на другите.