Рубрики
Начало » Образование » Олимпиада „Знам и мога“ 2018

Олимпиада „Знам и мога“ 2018

обн. 19.3.2018 г.

119 sou 2

 

Резултати

19.3.2018 – РУО София-град помести информация с резултатите за столицата от областния кръг на олимпиадата „ЗНАМ И МОГА“:

 

линк към резултатите

 

 

Основна информация

 

На 20 януари 2018 г. се провежда първият кръг на националната олимпиада „Знам и мога“ за ученици от 4 клас. Областният кръг е на 24 февруари 2018 г., а националният – на 31 март 2018 г. в София. Организатор е МОН.

 

Регламент на олимпиадата „Знам и мога“ 2017/2018 година

 

Информация за олимпиадата от РУО – София-град

 

 

Общинският кръг се организира от училището. Директорът на училището издава заповед, с която определя училищните комисии (за организиране и провеждане; за проверка и за оценка) и съответните им задължения, както и залите за провеждане на олимпиадата.

В олимпиадата могат да участват ученици със специални образователни потребности по условията и реда на външното оценяване.

Изпитните материали ще бъдат изпратени на електронните пощи на училищата, заявили участие, половин час преди началото на олимпиадата.

За целта е необходимо в срок до 12:00 часа на 17.01.2018 г.(сряда), да попълните приложения формуляр:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfPrWLI4jF4BeyduKEX98VF-kWAaKFim5DRJkDWSbAUgXPwg/viewform?usp=sf_link

На общинския кръг се извършва процедура по засекретяване и разсекретяване на индивидуалните работи на учениците.

Критериите за проверка и оценка на писмените работи ще бъдат изпратени на електронните пощи на училищата след края на общинския кръг.

Всяка индивидуална работа се оценява от двама оценители по предварително зададени критерии. Не се допуска въвеждане на допълнителни критерии! Във всяка писмена работа се записва резултатът за всяка задача и общият брой точки. При разлика в оценките на оценителите повече от 25 % се прави арбитраж от училищната комисия. В протокола се вписва индивидуалният резултат за всеки фиктивен номер.

Класирането е индивидуално и се извършва на база на получения брой точки. В областния кръг участват ученици, които са получили не по-малко от 75 % от максималния брой точки.

В общинския кръг се разсекретяват всички писмени работи.

В срок до 30.01.2018 г. председателите на училищните комисии предават на директора на училището, както следва:

-протокол за явилите се участници и техните резултати;

-протокол за класираните за областния кръг ученици и техните резултати;

-писмените работи на класираните ученици за областен кръг;

-списък на учениците, подали декларации по т. 2 от Раздел V „Популяризиране на резултатите от олимпиадите“ на Приложение №1 към заповед № РД 09 – 5411/12.10.2017 г. на министъра на образованието и науката.

Протоколите, заверени от директора на училището с подпис и печат, заедно с оригиналните писмени работи на класираните ученици се предават на хартиен носител в РУО ─ София-град на 31.01.2018 г. от 10:00 -12:00 ч. и от 14:00 -16:00 часа – старши експерти за ОНЕ-Цветелина Вълчева в стая 513 и Виолета Дърмонева в стая 412.

В същия срок следва да попълните посочения формуляр с имената на класираните ученици за областния кръг на олимпиадата:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScysCJ9T4UC4xtqFmTJAzeCI3sl8o-E4v0qkpksCPxohRUYzA/viewform?usp=sf_link

Регламентът за провеждане на Националната олимпиадата „Знам и мога“ за учебната 2017/2018 г. e публикуван на сайта на МОН – mon.bg в рубриката „Олимпиади и състезания“.

Писмо с идентично съдържание е изпратено на електронните пощи на училищата на 11.01.2018 г.

 

За други градове потърсете информация също в Регионалните управления по образование.

 

Стари теми, които да ползвате за подготовка:

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Теми и критерии

 

За Данибон

"Данибон" е личен сайт, създаден е през 2010 година от журналистката Йорданка Бонева-Благоева. Мотото на "Данибон" е: "Ценно е да знаеш!".