Рубрики
Начало » Образование » Училища » Кандидатстване » Последен ден за кандидатстване за 5 клас в СМГ и в НПМГ (2021)

Последен ден за кандидатстване за 5 клас в СМГ и в НПМГ (2021)

 

smg may 2018

 

Днес е последният ден за канидатстване в СМГ и в НПМГ. Кандидатстването започна на 2 юли.

В СМГ вече може да стане само на място. До вчера беше възможно и онлайн. В таблицата с точки от състезания и олимпиади има данни към 4 юли 2021 г. за 536 ученици.

В НПМГ може онлайн да се кандидатства до 18 часа днес.

 

СМГ информира:

 

Понеделник, 05.07.2021 година, е последен ден за подаване на заявление за участие в приема на ученици в V клас на СМГ за 2021-2022 учебна година, като това може да направите на хартиен носител:

в стая „Секретариат“ на СМГ „Паисий Хилендарски“ от 08:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 17:00 часа на 05.07.2021 година.

Заявления, подадени след 17:00 часа на 05.07.2021 година, не се приемат, като ученикът не се допуска до участие в приема.
Необходимо е да приготвите следните документи:

 

  1. образец на Заявление за участие в приема за V клас за учебната 2021/2022 година – на хартиен носител собственоръчно попълнете, поставете дата и подпишете заявлението [за изтегляне натиснете тук];
  2. образец на Заявление за избор на чужд език и Декларация за информирано съгласие – на хартиен носител собственоръчно попълнете, поставете дата и подпишете и двата документа [за изтегляне натиснете тук];
  3. удостоверение за завършен начален етап – (двете страни на дипломата, задължително е резултатите от НВО да са отразени в проценти от 0 до 100, а не в точки от 0 до 50)
    или за учениците от училища на чужди държави по чл. 73, ал. 2 – служебната бележка за признаване по чл. 110, ал. 2 от Наредба № 11 от 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците;
  4. само за ученици, които НЕ са от София-град или НЕ са се явявали в София-град – копие на служебни бележки с резултатите на ученика от областния кръг на олимпиадата по математика и/или от състезанията по математика от календара на МОН, издадена от директора на съответното училище-домакин [по образец].

 

Всяко заявление и декларация се попълва по образец, датира и подписва задължително от родител/настойник/попечител, носещ родителска отговорност за ученика.

 

И информацията от НПМГ:

 

Онлайн системата за кандидатстване в НПМГ след завършен 4. клас ще бъде отворена на 02.07.2021 г. в 8:00часа. Необходимите документи за участие в приема – заявление за участие и декларация за обработка на лични данни – трябва да изтеглите, попълните и прикачите към формуляра за онлайн кандидатстване. Системата ще бъде затворена на 05.07.2021 г. в 18:00 часа.

Формуляр за онлайн записване

При желание, документи може да подадете и лично в Гимназията съгласно обявения график – на 02.07.2021 г. и на 05.07.2021 г. от 8:00 до 18:00 часа в 12 кабинет.

Важно!
Уважаеми родители, уверете се, че в Удостоверението за завършен 4. клас резултатът от НВО на Вашето дете е записан в проценти от максималния брой точки и изразен в точки.

Например, ако ученикът има 47,5 т. на НВО, то в Удостоверението трябва да са записани 95 т.

За Данибон

"Данибон" е личен сайт, създаден е през 2010 година от журналистката Йорданка Бонева-Благоева. Мотото на "Данибон" е: "Ценно е да знаеш!".