Рубрики
Начало » Образование » Училища » Кандидатстване » Прием в гимназиите – първо класиране (2017)

Прием в гимназиите – първо класиране (2017)

29.6.2017 – 18,12 ч.

Готови са резултатите от 1-вото класиране за прием след 7 клас, съобщиха от МОН.  

В тази статия ще добавям новостите.

 

mon danybon 1

 

Нова информация

 

СПРАВКА за минималния и максималния бал по паралелки в гимназиите в София (2017) 

МОН:

 

31% ОТ СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ СА КАНДИДАТСТВАЛИ ЗА ГИМНАЗИЯ ОНЛАЙН

29 юни 2017 г.

Над 31% от заявленията за участие в първото класиране за профилираните и професионалните гимназии в страната са подадени в електронната система на МОН. Тя заработи за първа година като алтернатива на кандидатстването с документи на хартия в училищата-гнезда. 15 308 седмокласници и техните родители са написали желаните училища и паралелки директно в онлайн платформата. Общият брой на заявленията за първо класиране бяха 49 032, като 33 724 са подадени на хартия.

Най-висок процент електронни документи има в областите Пазарджик – 97 %, Перник – 91 %, Смолян – 60 %, Хасково – 59 %, Варна – 51 %, Ловеч – 44 %, Велико Търново и Кърджали по 43%, Сливен – 42 %, Видин, Търговище и Шумен по 39 %. За София-град 26 % от заявленията са пуснати в платформата на МОН.

Най-малко са се възползвали от електронното подаване в областите Враца – 3 %, Благоевград, Русе и Силистра по 8 %, Бургас – 12 %, Габрово – 13 %, Добрич – 15 %, и Кюстендил – 16 %.

От всички кандидати за място в профилираните и професионалните гимназии в страната 47 045 са били класирани. От тях 31 377 са по първото си желание. В профилираните паралелки са били приети и могат да се запишат 25 699 бъдещи осмокласници, а в професионалните – 21 346. Младежите, които най-много са искали да учат професия, са 14 575.

Записването на учениците започна вчера, 28 юни 2017 г. То ще продължи до утре, 30 юни 2017 г. В същия срок се подадат заявления за участие във второто класиране. Некласираните до момента младежи участват в него автоматично без да попълват допълнителни документи. Недоволните от първия етап трябва да подадат заявленията си в училищата, в които са били приети, без да пренареждат желанията си. При втория тур може да бъдат класирани на по-предно желание или да останат в същото училище, където им се пази място. Списъците с приетите ще бъдат обявени до 4 юли 2017 г.

 

РУО София-град:

 

Уважаеми родители и кандидат-гимназисти,

След като проверите през електронната система https://priem.mon.bg/ къде е приет ученикът на първо класиране е необходимо да отидете в училището и да се запишете. Ако ученикът е приет по различно от първото си желание можете да подадете заявление за участие във втори етап в училището, в което е класиран.

На второ класиране ученикът може да запази позицията си от първо класиране или да се придвижи на по-предно свое желание. В този случай, че е приет на по-предно желание не запазва мястото си от първо класиране.

Ако на първо класиране ученикът не е приет никъде участва автоматично във втори етап.

 

МОН съобщи:

 

Резултатите от първия етап на класирането за училища с профилирани паралелки и за част от професии с прием след завършен 7. клас могат да се проверят на един от двата сайта:  https://priem.mon.bg или https://7klas.mon.bg.

Учениците могат да се запишат в училищата, в които са класирани от 28.06 до 30.06.2017 т.г.

Ако ученик желае да участва на второ класиране, подава заявление в училището, в което е класиран на първо класиране. Срокът за подаване на заявленията е от 28.06 до 30.06.  т.г. включително.

Тези ученици, които в първия етап не са приети никъде, автоматично участват във второто класиране.

(обн. 27.6.2017 – 12,10 ч.)

 

Основна информация

 

125 sou sgrada

 

На 27 юни се очаква да излязат резултатите от първото класиране за прием в гимназиите. Учениците ще могат да проверят класирането си  в сайта на МОН https://priem.mon.bg. Как е протекло всичко през 2016 година – вижте тук.

 

От РУО Пловдив съветват:

 

За паралелките с профил „Физическо възпитание и спорт“ списъци на класираните ученици са налични в училището с утвърден държавен план-прием по профила.

Списъците на класираните ученици по профили и специалности от професии ще бъдат предоставени на училището-център, където са подадени документите за участие в класирането.

Учениците, които не са класирани на първи етап, автоматично участват във втори етап на класиране. Класираните на първи етап ученици се записват в училището, в което са класирани от 28 юни до 30 юни 2017 г., като подават следните документи:

  1. Заявление до директора
  2. Оригинал на свидетелство за основно образование
  3. Оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика – за кандидатстващите по специалност от професия в професионални гимназии и професионални паралелки в профилирани гимназии, обединени и средни училища

Отпада необходимостта от представяне на удостоверение за преместване при записване.

Учениците, които желаят да участват във втори етап на класиране (класирани по второ или следващо желание на първи етап), подават заявление в училището, в което са класирани на първи етап. Образец на заявление за участие във втори етап на класиране се предоставя от училището, в което ученикът е приет на първи етап на класиране. В заявлението учениците не може да променят и пренареждат желанията си. Участниците във второ класиране запазват мястото си от първо класиране само ако не бъдат класирани на по-предно свое желание.

Резултатите от втори етап на класиране ще бъдат оповестени до 4 юли 2017 г. Проверката на класирането се осъществява по описания на първо класиране  начин.

Класираните на втори етап ученици се записват в училището, в което са класирани от 5 юли до 7 юли 2017 г.

Незаетите места след записването на учениците от втори етап ще бъдат обявени в сайта на РУО на 10 юли 2017 г.

Резултатите от трети етап на класиране ще бъдат оповестени до 17 юли 2017 г. Проверката на класирането се осъществява по описания на първо класиране начин.

Класираните на трети етап ученици се записват в училището, в което са класирани от 18 юли до 19 юли 2017 г.

 

РУО Русе насочват:

 

Обявяване на списъците с приетите на първи етап на класиране – 27.06.2017 г. на електронната страница на РУО-Русе http://www.priem.rio-ruse.org

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране – от 28.06. до 30.06.2017 г.

Необходими документи за записване в училището, в което сте класирани:

оригинал на свидетелство за завършено основно образование – VІІ клас;
оригинал на медицинското свидетелство, само за записване в професионална гимназия.

Учениците, приети по първо желание задължително, в посочения по-горе срок, се записват в училището, в което са приети. В противен случай губят мястото си и ще могат да участват само в третия етап на класиране, за обявените свободни места.

Учениците, приети по второ и следващо желание имат следните възможности:

да се запишат в училището, в което са приети;
да подадат заявление за участие във втори етап на класиране.

Заявлението за участие във втори етап на класиране се подава в училището, в което е класиран кандидатът! В това заявление нямате право да пренареждате желанията си, но запазвате мястото си от първо класиране! Опитът показва, че на второ класиране движението е с 1-2 места, не повече. Това означава, че имате шанс да се придвижите на по-предно желание само в случай, че имате разлика в бала с последния приет в по-желаната от вас специалност няколко стотни или хилядни.

 

От РУО Русе са изготвили и график с важните дати по приема.

За София следете новините тук. РУО София-град обяви и специален мейл за въпроси:

 

На електронен адрес sofiapriem7klas@abv.bg можете да задавате въпроси към Областната комисия за прием на ученици в 8 клас.

 

 

 

За Данибон

"Данибон" е личен сайт, създаден е през 2010 година от журналистката Йорданка Бонева-Благоева. Мотото на "Данибон" е: "Ценно е да знаеш!".