Рубрики
Начало » Образование » Училища » Кандидатстване » Какви промени предстоят в образованието?

Какви промени предстоят в образованието?

Справочник от „Данибон“

Проекти на МОН за учебните програми в 3, 7 и 9 клас, учебнo-изпитните програми за 7 и 8 клас и приема в математическите гимназии в 5 клас

 

снимка: Фейсбук страницата на МОН

снимка: Фейсбук страницата на МОН

 

През декември Министерството на образованието публикува на сайта си много проекти, свързани с предстоящи промени – основно около новите учебни програми за 3, 7 и 9 клас, учебнo-изпитните програми за 7 и 8 клас и приема в математическите гимназии в 5 клас. Проектите са публични и за обсъждане. Оставени са координати за бележки и становища. Сроковете за изпращането им са до началото на януари 2017 г.

 

СРОК ДО 9 ЯНУАРИ 2017 г.

 

Проект на заповед за организиране на дейносите по приемане на ученици по държавен план-прием в V клас в профилираните гимназии в профил „Математически“ и профил „Природни науки“

 

Проекти на учебнo-изпитните програми за приемане на ученици след завършен VII и VIII клас за учебната 2017/2018 година

 

 

СРОК ДО 3 ЯНУАРИ 2017 г.

 

Проекти на учебните програми за 3, 7 и 9 клас

Проекти на учебни програми за III клас

 

 

Проекти на учебни програми за VII клас

 

 

Проекти на учебни програми за IX клас

 

 

Бележки, становища и предложения по проектите на учебни програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ на e-mail: up-3-7-9@mon.bg до 3 януари 2017 г. включително. (източник)

 

Дори и да нямате желание да се пишете до МОН, можете да ползвате линковете, за да се запознаете с промените, които се предвижда да настъпят в образованието.

 

За Данибон

"Данибон" е личен сайт, създаден е през 2010 година от журналистката Йорданка Бонева-Благоева. Мотото на "Данибон" е: "Ценно е да знаеш!".