Рубрики
Начало » Образование » Училища » Кандидатстване » Информация за първия етап на класиране при приема на ученици в VIII клас в София

Информация за първия етап на класиране при приема на ученици в VIII клас в София

 

125 su koridori

 

РУО София-град помести информация за приема на ученици в 8 клас при първия етап на класирането.

 

Във връзка с организация на дейностите по прием на ученици в VIII клас и предвид извънредната епидемиологична обстановка, Ви уведомявам за следното:

Допустимо е родителите, желаещи да подадат заявление за участие във втори етап на класиране, да го представят предварително попълнено и без присъствието на място на ученика.

Напомням, че съгласно чл. 72 от Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование, класираните ученици се записват в VIII клас в съответното училище, като подават следните документи:

1. заявление до директора;

2. оригинал на свидетелство за основно образование;

3. оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика – за кандидатстващите по специалност от професия в професионални гимназии и професионални паралелки в профилирани гимназии, обединени и средни училища, както и за профил „Спорт“.
Възможно е да поискате и други документи, които следва да бъдат представени допълнително в съобразен със ситуацията срок и формат.

На интернет страниците на всяко училище трябва да е налична актуална информация за графика на дейностите по приемане на ученици, както и за организацията, която сте създали за работа на училищната комисия по приемане на документи и записване на ученици.

Списъците на класираните в повереното Ви училище ще получите през електронната платформа.

 

Приложение: Заявление за участие във втори етап на класиране

За Данибон

"Данибон" е личен сайт, създаден е през 2010 година от журналистката Йорданка Бонева-Благоева. Мотото на "Данибон" е: "Ценно е да знаеш!".