Рубрики
Начало » Образование » Училища » Кандидатстване » Излязоха резултатите от изпитите в 7 клас (2016)

Излязоха резултатите от изпитите в 7 клас (2016)

обн. 6.6.2016 – 14,14 ч.

 

източник: МОН

източник: МОН

 

Излязоха резултатите от изпитите в 7 клас (2017) >>

 

Нова информация

 

Новините около кандидатстването в гимназии следя в тази статия.

 

6.6.2016 – 10,30 ч. Статистика на успеваемостта – София

 

Статистика БЕЛ

Статистика МАТ

Статистика БЕЛ + МАТ

 

(източник: РИО София)

 

6.6.2016 – 14,13 ч. – Статистика – Ловеч

 

Статистика по български език и литература за VII клас

Статистика по математика за VII клас

Статистика по български език и литература и математика за VII клас

 

(източник: https://www.rio-lovech.com/)

Благодаря за изпратената информация!

 

3.6.2016 – 9 ч. Излязоха резултатите от изпитите в 7 клас. Проверява се на сайта http://7klas.mon.bg/.

 

Скала за превръщане на точките в оценки 

източник: http://www.rio-ruse.org/ – 3.6.2016 – 17,49 ч.

Оценка Първи модул Втори модул
Слаб 0-15,5 точки 0-15,5 точки
Среден 16-24 точки 16-29,5 точки
Добър 24,5-40 точки 30-57,5 точки
Отличен 57-65 точки 86-99 точки
6,00 65 точки 100 точки

 

 

3.6.2016 ч. – Информация от пресконференцията на МОН:

 

15,07 ч. – от сайта на МОН:

 

Има училища, които са се справили отлично, други – не.

На изпита по български език и литература за VII клас са се явили 53 579 ученици, като 39 306 от тях са работили и по втория модул, който не е задължителен.  Отлични оценки са получили 2523 ученици, а слаби – 759 ученици. 9481 са слабите оценки при учениците, работили само върху първия модул. През 2014 г. слабите оценки са били 9805, а през 2015 г. – 8154.

На изпита по математика са се явили 53 212 ученици, като 32 044 от тях са работили и по втория модул. Отличните оценки са 1127, а слабите – 3881.  По първия модул са получени 17 983 слаби оценки. Тези резултати също са съизмерими с минали години. През 2014 г. слабите оценки за първия модул са били 12 824, а през 2015 г. – 14 939.

Разликата в броя на слабите оценки на учениците, работили само по първия модул и на тези, които са решавали и задачи от втория, може да се обясни с възможността допълнителни точки да са получени от вярно решение на задачи от допълнителния модул, обясни министър Кунева.

Скалата за оценяване на първия модул тази година е 16 точки за среден, а 65 за отличен. При вярно решен втори модул се добавят още 35 точки. Общо 100 точки може да получи ученик, успешно решил и двата модула.

Оценката от първия модул се включва като текуща оценка за ученика по решение на учителя. С резултатите от изпитите по български език и литература и по математика учениците ще могат да кандидатстват за прием в държавни и общински училища след VII клас, ако оценката по всеки предмет е поне 3.00. Документи за участие в първия етап на класиране се подават от 16 до 21 юни 2016 г. вкл. в училищата гнезда, определени от регионалните инспекторати по образование.

 

13.21 ч. – Дневник:

 

Рекорден брой слаби оценки има на националното външно оценяване по математика след седми клас тази година. От общо 53 212 явили се, 17 983 имат двойки на първия модул, където задачите са по-лесни. През 2015 г. двойките на тази част са били 14 939.

Втория модул, който е необходим за кандидатстване за гимназиите и където задачите са по-трудни, са решавали 32 044 от 53 212 седмокласниците. Общо 12,11 % или 3881 учениците са получили крайна оценка двойка на двата модула, което е почти двойно спрямо миналата година. Тогава слаби оценки са имали 2100 деца.

От явилите се 53 579 на националното оценяване по български език и литература на първия модул двойки имат 9481. Като крайна оценка от двата модула слаби оценки имат само 752 седмокласници от 39 306, което е по-малко от м.г.

Тази година тройка се пише при 16 точки на теста, както през 2014 г. През м.г. за тройка са трябвали 18 точки.

Отлични оценки на изпита по математика имат 1127 седмокласници, като 37 от тях са изкарали максимален брой точки на двата модула от теста – 100. Нито една точка на изпита не са получили само 4 деца.

От явилите се 53 579 на националното оценяване по български език и литература на първия модул – тест от 25 въпроса, двойки имат 9481 седмокласници. Миналата година слабите оценки са били по-малко – 8154. Преразказ на откъс от „Родителска среща“ на Михаил Вешим, което е втората част от изпита, са писали 39 306 от децата. Като крайна оценка от двата модула двойки имат само 759 ученици, което е по-малко от м.г.

Отличниците по български език и литература са тройно повече от децата със слаби резултати – 2523-а. Миналата година шестиците са били със 150 по-малко. Само едно дете обаче тази пролет има максимален брой от 100 точки на теста.

 

Учениците от София-град са първенци по резултати на външното оценяване и по български език и литератута (БЕЛ), и по математика. По БЕЛ ги следват седмокласниците от Смолян, Търговище, Габрово и Варна, а по математика – от Варна, Търговище, Кърджали и Бургас. На дъното в класацията на резултатите от изпита по първия предмет са Враца и Сливен, а по втория – Враца и Шумен.

 

12,43 ч. – БНР:

 

„Близо 18 хиляди са двойките на националното външно оценяване по математика на седмокласниците. Отличниците са 1130.

На изпита по български език и литература шестиците са около 2500, слабите оценки – 9500.  Резултатите и по двата предмета са по-ниски в сравнение с предходната година.

Общо 53 хиляди ученици са писали на двата изпита.“

 

12,32 ч. – bTV:

 

„Седмокласниците са показали най-ниските резултати за последните 5 години“.

„На изпита след седми клас двойките по български език са близо 9500, а тези по математика са над 17 хил. Те са повече от миналата година.“

 

 

12,20 ч. Нова телевизия:

 

„При първия модул по математика двойките са около 17 000, а по български език и литература – около 9000. При втория модул по математика има 3881 двойки, а по български език – 759.“

 

 

3.6.2016 – 11,40 ч. – Офнюз:

 

12.11% са двойките по математика на изпита след 7 клас. Те са почти двойно повече от миналата година, когато процентът е бил 6.9%.

Слабите оценки по български са 1.93% – приблизително колкото и през 2015 г.

Двойка по един от двата предмета лишава ученика от правото да кандидатства в гимназиите.

Слаба оценка се пише при по-малко от 16 точки на теста по съответния предмет.

Двойките са толкова много, въпреки че тази година дори бе свален прагът за тройката. Миналата година за тройка са били необходими 18 точки, тази година прагът е свален на 16.

Статистика на успеваемостта

 

3.6.2016 – 17,55 ч. – РИО Стара Загора

 

3.6.2016 – 12,53 ч. – РИО Варна

 

Статистики от национално външно оценяване в 7 клас:

 

 

Резултатите от НВО по български език и литература и по математика ще бъдат обявени на хартиен носител и разлепени в сградите на следните училища: ОУ „Добри Чинтулов“ – Варна, ОУ „Цар Симеон I“ – Варна, VIII СОУПЧЕ „Ал. С. Пушкин“- Варна, СОУ „Димчо Дебелянов“ – Варна и СОУ „Св. Кл. Охридски“ – Варна

 

3.6.2016 – 12,32 ч. – РИО Пловдив

 

Статистика на успеваемосттаVII клас:

·         БЕЛ – подробна статистика

·         Математика – подробна статистика

·         Обща (БЕЛ+Математика) – подробна статистика

 

3.6.2016 – 11 ч. – РИО Бургас

 

Статистика

 

Писмените работи ще се представят на учениците и техните родители (настойници), както следва:

  • Писмени работи по български език и литература – в ОУ „Васил Априлов” – Бургас, ет. 1 стая  № 14;

  • Писмени работи по математика – в ОУ „Васил Априлов” – Бургас – ет. 1, стая № 15.

  • 06.06.2016г. – от 08.30 ч. до 14.00 часа

  • 07.06. 2016г. – от 08.30 ч. до 18.00 часа

  • 08.06.2016 г. – от 14.00 ч. до 18.30 часа

  • Изпитни работи по изобразително изкуство – в СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – Бургас, ет. 1, стая № 2.

  • 13.06.2016г.- от 08.30 ч. до 14.00 часа

  • 14.06.2016г.- от 14.00 ч. до 18.30 часа

          Не се разрешава изнасяне, копиране или преписване на изпитните работи.

          Съгласно разпоредбите на чл. 9, ал. 8 от Наредба № 11/28.03.2005г. за приемане на ученици в държавни и общински училища оценките от приемните изпити са окончателни.

 

3.6.2016 – 10,20 ч. – РИО София

 

Моля да информирате Вашите ученици от VII клас, които са се явили на приемни изпити, че имат право в присъствието на родител (настойник) да се запознаят с проверената си изпитна работа, както следва:
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – 6, 7 и 8 юни 2016 г.– в 22. СОУ „Г.С.Раковски“ (бул. „Витоша” № 134) – от 9:00 до 17:00 часа

МАТЕМАТИКА – 6, 7 и 8 юни 2016 г. – в 18. СОУ „Уилям Гладстон“ (ул. „Пиротска“ № 68) – от 9:00 до 17:00 часа

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО – 8, 9 и 10 юни 2016 г. – в 51. СОУ „Елисавета Багряна“ (ул. „Софийски герой” № 28) – от 9:00 до 17:00 часа

Учениците следва да представят ученическа лична карта (ученическа книжка), а родителят/настойникът – документ за самоличност (лична карта).

Не се разрешава изнасяне, копиране или преписване на изпитните работи (т. 11.3.2. от Приложение 1 към заповед № РД 09-357/25.03.2016 г. на министъра на образованието и науката за организиране на дейностите по приемане на ученици в държавни и в общински училища за учебната 2016/2017 година).
Важно е да знаят, че съгласно разпоредбата на чл. 9, ал. 8 от Наредба № 11 от 28 март 2005 г. на МОН за приемане на ученици в държавни и в общински училища, оценките от приемните изпити са окончателни.“

 

2.6.2016 – БНТ:

 

„В София по български език пълният резултат от 100 точки не е постигнал нито един ученик. Очаква се двойките да са около 5%.

Малко шестици, около 5 % двойки и повече добри и много добри оценки- такива са резултатите от теста по български в столицата.“

 

Основна информация

 

125 sou vms

 

Резултатите от изпитите по български език и математика трябва да излязат до 3 юни 2016 г. Ориентир през последните години кога точно ще се появят е пресконференцията на Министерството на образованието. На сайта на МОН вече се появи съобщение до медиите:

 

„Утре, 3 юни 2016 г., от 10.30 часа, в залата на 7 етаж в МОН, вицепремиерът и министър на образованието и науката Меглена Кунева и експерти от министерството ще представят резултатите от националното външно оценяване за 4 клас и от изпитите по български език и литература и по математика за 7 клас.“

 

Резултатите ще могат да се проверят на сайта http://7klas.mon.bg. Проверката става с ЕГН и входящ номер от изпита.

 

В момента там се появява съобщение:

 

„Очаквайте резултатите от Националното външно оценяване на 03.06.2016 г.“

 

През 2015 година пресконференцията е била обявена за 12,30 часа. Според информация от статията в „Данибон“ за миналогодишните резултати, родители са съобщили, че „в 12 часа вече са излезли резултатите на сайта http://7klas.mon.bg/„.

За Данибон

"Данибон" е личен сайт, създаден е през 2010 година от журналистката Йорданка Бонева-Благоева. Мотото на "Данибон" е: "Ценно е да знаеш!".