Рубрики
Начало » Образование » Излязоха резултатите от областния кръг на олимпиадата по български език и литература в София (2013)

Излязоха резултатите от областния кръг на олимпиадата по български език и литература в София (2013)

ol bel 280Излязоха резултатите от областния кръг на олимпиадата по български език и литература, който се проведе на 29 март 2013 година. Можете да ги откриете на сайта на РИО София.

5 клас

Явили са се 154 петокласника. Шестици имат Илия Николаев Първанов от 25 ОУ, Катерина Станимирова Петрова от НСОУ „София“, Ния-Сирма Петрова от 41 ОУ.

Ето няколко резултата за 5 клас от училища, които следя в Danybon:

НУКК (известно още като Италианския лицей) – най-висока оценка – 5,63 на Ана Бориславова Зюмбюлева. Втори резултат на Дария Късовска – 5,13. Третата участничка от училището – Ева Пармакова също е с много добър резултат – 4,75.

СМГ – най-висок резултат за училището – 5,00 на Аделина Михайлова Войнова. Общо четирима 5-класника от СМГ са участвали. Резултатите им са – 4,50; 4,25 и 3,75.

ПЧМГ – двама участника, които са получили 5,00.

ЧОУ „Света София“ е с общо 7 участника от 5 клас. Най-високата оценка е 5,50 и е за Яна Владимирова Муратeва. Следва Деница Пламенова Методиева с 5,25. С трети резултат е Изабела Яворова Миланова – 5,13. Моника Калоянова Иванова е с 5,00, а следващите оценки са два пъти 4,75 и 4,00.

ЧУ „Веда“ е с двама представиля, които имат оценки 5,13 и 4,88.

ЧОУ „М. Монтесори“ – 4,25.

„Българско школо“ е с 5 представителя и има три оценки 5,75 и две оценки 5,00.

ЧСОУ „Евростар“ е с двама представителя и имат 4,50.

ЕСПА е с един представител, който има 5,38.

6 клас

Явили са се 229 шестокласника. Интересно е, че най-високите оценки са на момчета.

Шестица има Мартин Бисеров Благоев от 97 СОУ.

5,88 имат Тодор Илиян Кръстев от 20 ОУ. Теодор Миленов Тодоров от 143 ОУ.

5,75 имат Кристина Недкова Атанасова от ЧОУ „Д-р Петър Берон“, Анна-Мария Свежкова Рангелова от 18 СОУ, Александра Ивайлова Дженева от 41 ОУ, Гергана Цветанова Гацинска от 45 ОУ, Кристина Благоева Маринова от 123 СОУ, Мария Георгиева Желязкова от 142 ОУ,

5,63 имат Калина Аспарухова Панайотова от ЧОУ „Света София“, Инна Христова Михова от 41 ОУ, Симона Викторова Скринска от 45 ОУ, Жана Лъчезарова Оракова от 143 ОУ.

Ето няколко училища как са се представили:

ЧСОУ Евростар – един представител с 4,75.

НУКК – четирима представителя. Най-висок резултат е за Гергана Николова – много добър 5,25. Следващите са два резултата от 5,13 и едно 4,88.а

ЧОУ „Света София“ е с двама представителя. Единият е отличен 5,63, а вторият много добър 4,50.

ЧУ „Веда“ е с 5 участника. Най-високата е 5,00, а най-ниската – добър 3,75.

ЧОУ „Петър Берон“ е с двама представителя. Единият има 5,75, а вторият – 4,50.

ЧОУ „Дружба“ е с трима участника. Най-високата оценка е 4,75, втората е 4,50, а третата – 4,00.

Българско школо са също с трима ученика. Най-високата оценка е 5,50, втората е 5,13, а третата – 4,88.

ЧУ „Св. Климент Охридски“ е с 8 представителя. Най-високата оценка е 5,00, а най-ниската – 3,25.

ПЧМГ е с 6 представителя. Най-високият резултат е много добър 4,75, който е постигнат от двама ученика от училището. Следват два резултата 4,50, един 4,20 и един 4,00.

СМГ е с 11 представителя. Най-високата оценка е 5,50, постигната от двама ученика. Най-ниската е 4,00.

7 клас

От 7 клас са се явили само 19 души. Четирима са предложени за национален кръг, който ще се проведе на 9 май в Пловдив.

1. Ралица Светозарова Христова 79. СОУ 94

2. Рангел Любомиров Праматаров 48. ОУ 93

3. Ванеса Василева Йорданова СМГ 91

4. Ралица Николаева Райкова 41. ОУ 90

8 клас

От 8 клас са се явили 36 души. Най-високият резултат е за ученичка от Американския колеж – Рада Петрова Попова с 5,25.

Как са се представили някои училища?

Американският колеж е 4 представителя. Най-висок резултат 5,25, следват 5,00; 4,88 и 4,38.

1 АЕГ е с 11 участника. Най-висока оценка – 4,50, а най-ниска – 3,00.

2 АЕГ е с трима участника. Най-високата оценка е 3,88, следва 3,25 и 3,13.

НПМГ е с двама участника с резултати 4,50 и 4,00.

СМГ е с един представител, който има 4,50.

Френската гимназия са с трима участника. Най-високата оценка е 4,50, следват 4,13 и 4,00.

Немската гимназия е със 7 участника. Най-високият резултат е 5,00, а най-ниският – 3,13.

9 клас

35 ученика са се явили от 9 клас. Най-висок резултат е постигнала Гергана Асенова Милчева от 73 СОУ. Втората отлична оценка е за Деница Пенчева Пенчева от Испанската гимназия.

От Американският колеж са се явили 5 ученика. Най-високата е 5,13 (ако не бъркам е 3-ти резултат от всички), най-ниската е 3,50.

Първа АГ – 4 души. Най-висок резултат е 5,00, а най-ниският е 3,75.

Втора АГ са с 2 участника, които имат 4,00 и 3,75.

Първа ЧАГ е с 1 ученик, който има 3,63.

ЧЕСОУ „Дорис Тенеди“ е с 3 ученика, които имат 4,38; 3,88 и 3,25.

Немската е изпратила 6 участника. Най-високият резултат е 5,00, а най-ниският – 3,75.

Испанската гимназия е представена от трима ученика, които имат 5,50; 4,50 и 4,38.

10 клас

В 10 клас има доста отлични оценки. Явили са се 82 ученика.

Американският колеж е с двама представителя. Аделина Аделин Иванова има 6,00, а Даяна Иванова Димитрова е с 5,75.

Първа АГ е изпратила 23 ученика. Има шест пълни 6,00, а така също и четири – 5,50. Най-ниската оценка е 4,00.

Втора АГ е с 1 участник, който има 5,25.

НГДЕК е с 11 представителя. Кристин Даниелова Кудева е с 6,00. Деян Мартинов Иванов е с 5,75. Има и трима ученика с 5,50. Най-ниската е 3,75.

НФСГ е с трима ученика, които имат 5,70; 5,50 и 4,75.

СМГ са с двама представителя, които имат 5,50 и 4,50.

ЧЕСОУ „Дорис Тенеди“ е с трима, които имат 5,75; 5,75 и 5,50.

73 СОУ са също с трима, получили 5,50 и два пъти 5,25.

Немската гимназия е с 6 ученика. Розалия Деянова Желева има пълно 6. Стеа-Мария Стойчева Митева е с 5,50. Най-ниската оценка е 5,00.

Испанската гимназия е изпратила 12 ученика. Имат две пълни 6-ци, получени от Ивелина Ивова Аспарухова и от Калина Здравкова Стефанова. Най-ниската оценка е 4,50.

11 клас

Явили са се 105 единадесетокласника.

Американският колеж е с двама представителя, които има 5,25.

Първа АЕГ е с 26 участника. Имат две пълни 6-ци, една оценка 5,75; една оценка 5,63 и пет оценки 5,50. Най-ниският резултат е 3,00.

НГДЕК изпраща 8 участника. Най-високата оценка е 5,75, а най-ниската – 3,50.

НПМГ са с 5 ученика. Най-висок резултат – 5,50, а най-нисък – 5,00.

Френската гимназия се представя от 14 ученика. Имат една пълна 6-ца и две 5,50. Най-ниският резултат е 3,75.

Немската е с 10 представителя. Най-висок резултат – 5,25, а най-нисък – 3,63.

Испанската е 12 ученика. Най-високата оценка е 5,75. Има пет оценки 5,50. Най-ниската е 4,75.

12 клас

124 ученика са участвали. Четирима ученика са предложение за националния кръг:

Борис Ивайлов Илиев НПМГ Отличен 5,88

Савина Захариева Петкова НГДЕК Отличен 5,75

Вера Юлиянова Духлева 164. ГПИЕ Отличен 5,50

Йорданка Дочева Вълчева 91. ГПНЕ Отличен 5,50

Най-високият резултат на Американския колеж е 5,38. Следват 5,13; 5,00; 4,75; 4,63.

За Йорданка Бонева-Благоева

Създава "Данибон" през 2010 г. Вярва в максимата "Ценно е да знаеш". Опитва се да сподели всички знания, информации и опит, които смята за ценни и полезни, в "Данибон". Радва се, когато "Данибон" помага и на другите.