Рубрики
Начало » Образование » Справочник » Класации » Резултати от матурите в 7 клас по училища в София и в страната (2015)

Резултати от матурите в 7 клас по училища в София и в страната (2015)

 

nvo 2015 google maps

 

Порталът за отворени данни на Република България публикува резултатите на всички училища в страната от Националното външно оценяване по всички предмети в 7 клас.

За училищата в София са качени данните и като графики в Google Maps и може да се види всяко училище къде се намира в столицата и каква успеваемост е постигнало.

Визуализацията с картата на успеваемостта на софийските училища е реализирана от сдружение НПО Линкс – http://www.opendata.ngolinks.eu/31/page.html, а данните използвани в за нея са от Портала за отворени данни.

Благодаря на Мая Марашлян за подадената информация!

 

Нещо уточняващо

Максимален брой точки по всички предмети:

матура георграфия – максимален брой точки – 18 т.
матура история – максимален брой точки  – 18 т.
матура физика – максимален брой точки  – 15 т.
матура химия – максимален брой точки  – 15 т.
матура биология – максимален брой точки  – 15 т.
матура чужд език – максимален брой точки  – 35 т.
матура бълг. език и литература – максимален брой точки  – 65 т.
матура математика – максимален брой точки  – 65 т.

 

Успеваемост на училищата в България на матурите в 7 клас

(обн. 16.7.2015 – 15 ч.)

 

Таня Рашева, родител, ми изпрати таблица с резултатите от матурите в 7 клас, но вече ранжирана според успеваемостта на всички училища в страната. Според този файл, начело в класацията за България застава ЧОУ „Св. София“, следва СМГ, трети са МГ Варна.

Ползвани са данните от Портала за отворени данни на Република България.

 

Топ 10 на училищата в България от матурите в 7 клас за 2015

(според таблицата, изпратена от Таня Рашева – съотнася постигнатия резултат от дадено училище спрямо максималния от всички матури, който е 246 т.)

 

Частно основно училище „Света София“ София 0,925122
Софийска математическа гимназия „Паисий Хилендарски“ 0,916626
Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ Варна 0,894431
Образцова математическа гимназия „Академик Кирил Попов“ Пловдив 0,890407
Природоматематическа гимназия „Гео Милев“ Стара Загора 0,880325
ПЪРВО ЧАСТНО ПРОГИМНАЗИАЛНО УЧИЛИЩЕБургас 0,872276
Първа Частна Математическа Гимназия София 0,870894
ЧОУ с изучаване на немски език „ВЕДА“ София 0,870163
Частно средно общообразователно училище с ранно чуждоезиково обучение „ЕСПА“ София 0,865244
Математическа гимназия „Баба Тонка“ Русе 0,864756

 

Цялата таблица според резултатите от матурите можете да откриете този линк:

Резултати на всички училища в България от НВО в 7 клас (2015), подредени по успеваемост

В зелено са отбелязани частните училища, в жълто – математическите гимназии.

 

 

Успеваемост на софийските училища

(http://www.opendata.ngolinks.eu/31/page.html)

 

На Портала за отворени данни можете да разгледате как са се представили различни столични училища и каква успеваемост са постигнали.

Набързо проверих за няколко училища като се водех кои са били сред първенците на матурите в предишните години:

 

nvo 2015 google maps svsf smg

 

ЧОУ „Света София“ – 93% успеваемост

СМГ – 92% успеваемост

ПЧМГ – 88% успеваемост

ЧУ „Веда“ – 88% успеваемост

ЕСПА – 87% успеваемост

Евростар – 86% успеваемост

НУКК – 85% успеваемост

Българско школо – 84% успеваемост

 

Всички данни можете да ги видите тук.

 

Резултати от матурите в 7 клас на училищата в София

 

Ето и резултатите от матурите на софийските училища:

 

среден успех по предмети в точки
ГЕО ИСТ ФИЗ ХИМ БИО ЧЕ БЕЛ МАТ
Име на училище Общ брой ученици Среден успех Среден успех Среден успех Среден успех Среден успех Среден успех Среден успех Среден успех
78 Средно общообразователно училище „Христо Смирненски“ 60 10,14 11,35 9,28 8,19 8,35 22,46 36,13 28,88
ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ДРУЖБА“ 36 9,19 11,94 8,91 9,27 10,24 26,82 36,96 35,51
Частно основно училище Дъга 9 13,56 12 13,22 13,22 12 31,89 51,11 44,22
Частно средно общообразователно училище „Евроучилище РОВЕЛ“ 5 16,6 18 12 11,4 11,8 31,2 49,9 45,2
2 Средно общообразователно училище „Академик Емилиян Станев „ 125 12,47 12,43 10,4 10,31 10,23 29,76 47 43,94
5 Основно училище „Иван Вазов“ 46 12,18 11,62 7,86 8,26 7,38 24,86 38,47 33,87
26 Средно общообразователно училище „Йордан Йовков“ 42 9,92 10,57 8,37 9,03 7,5 24,03 34,91 28,82
50 ОсновноУчилище „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ 14 12,71 13 9,71 9,71 9,07 28,21 42,57 37,79
52 Основно училище „Цанко Церковски“ 22 9,82 9,82 11,14 11,41 10,27 25,27 37,55 28,55
64 основно училище “ Цар Симеон Велики „ 18 11,5 11,94 9,25 7,25 7,56 24,06 41,5 31,88
86 Основно училище „Св. Климент Охридски“ 19 11 11,33 11,81 11 10,38 23,25 42,11 29,78
152 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ 4 10 10 9,33 6 7,67 11,67 32,83 30
Частно профилирано средно общообразователно училище „Свети Наум“ 3 17,67 15,67 10,33 13 12,67 31,67 39 34
ЧСОУ „Рьорих“ с ранно чуждоезиково обучение и разширено изучаване на музика и изобразително изкуство 9 14,38 14,62 10,86 9,71 11,43 32,13 40,72 42,12
Частно средно общообразователно училище „Дрита“ 24 13,24 14,76 10,86 10,76 8,86 32,81 40,65 41,83
Частно основно училище „Света София“ 52 16,71 16,83 14,4 13,85 13,48 34,64 57,55 60,12
Частно средно общообразователно училище „Св. Георги“ 10 13,91 15,55 13,45 11,82 11,55 33,64 44,27 50
Средно специално училище с детска градина за деца с увреден слух „Проф. д-р Дечо Денев“ 11 7,67 7,44 6,22 6,33 6,22 16 18,5 21,86
61-во основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ 26 13,5 13,58 9,88 11 13,19 26,31 35,92 29,77
62 Основно училище „Христо Ботев“ 14 11,23 9 9,85 4,85 7,23 18 29,36 14,64
70-о основно училище „Свети Климент Охридски“ 21 9,11 9,28 8,12 8,82 8,88 15,79 12,03 12,05
74 СОУ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ 72 9,66 10,59 9,34 8,62 8,3 24,97 35,28 30,24
140 СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ „ИВАН БОГОРОВ“ 80 9,1 10,17 8,1 7,01 7,31 20,73 31,74 25,7
146 Основно училище „Патриарх Евтимий“ 25 11,08 11,44 9,36 10,4 8,68 24,52 37,68 34,56
175 основно училище „Васил Левски“ 24 12,75 14 10,58 9,71 8,42 23,88 28,88 22,21
СОУ за деца с нарушено зрение „ЛУИ БРАЙЛ“ 5 10 10,33 10 10,33 10,33 27,33 48,17 28
18 Средно общообразователно училище „Уилям Гладстон“ 179 12,72 12,72 10,82 10,23 9,65 27,64 48,17 40,6
30 СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ „БРАТЯ МИЛАДИНОВИ“ 70 14,11 14,64 11 10,06 10,43 26,83 39,86 32,27
32. СОУ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ 163 11,97 11,81 10,44 10,64 9,37 29,85 48,31 44,33
46 Основно училище „Константин Фотинов“ с разширено изучаване на хореография 26 13 13,16 9,92 10,48 10,16 22,44 32,52 23,48
67 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ДРУМЕВ“ 39 9,25 9,18 6,29 7,25 6,43 22,2 22,45 14
76. Основно училище „Уилям Сароян“ 20 12,21 12,95 12,95 13,85 13,05 28,4 41,3 37,2
134 Средно общообразователно училище „Димчо Дебелянов“ 72 13,18 14,29 12,57 11,32 10,83 0 47 46,28
136 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“ 40 6,67 5,11 6,07 7 6,9 12,96 16,97 9,79
Частно основно училище с изучаване на немски език „ВЕДА“ 12 17,17 17,92 14,5 14,67 13,75 34,42 48,21 53,42
Частно основно училище с ранно чуждоезиково обучение „Езиков свят“ 1 15 15 9 7 8 35 36 9
11 Основно училище Свети Пимен Зографски 54 13,08 14 10,77 10,45 9,66 28,21 42,94 39,02
105 СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ „АТАНАС ДАЛЧЕВ“ 84 12,07 11,59 10,96 10,98 10 25,32 42,22 42,22
119 Средно общообразователно училище „Академик Михаил Арнаудов“ 128 12,6 11,83 11,04 9,53 9,79 29,25 42,99 44,73
Частно основно училище “ Св. Климент Охридски „ 9 12 12,38 9,38 9 9,75 33,57 47,06 43,67
Трето средно общообразователно училище „Марин Дринов“ 25 8 9,91 6,45 7 5,85 18,1 25,5 17,33
43 Основно училище „Христо Смирненски“ 75 10,52 14,27 9,78 10,32 10,15 28,19 43,03 32,93
45 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „КОНСТАНТИН ВЕЛИЧКОВ“ 47 11,67 11,36 8,6 8,67 8,04 24,09 42,09 28,46
113 СОУ „САВА ФИЛАРЕТОВ“ 19 5,2 5,9 4,55 4,91 4 10,55 18,77 12,1
4. Основно училище „Проф. Джон Атанасов“ 66 11,68 12,44 9,73 8,91 9,47 25,52 39,97 38,64
65 основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ 19 6,93 6,25 4,93 3,73 3,6 12,19 21 14
68 Средно общообразователно училище „Академик Никола Обрешков“ 51 10,19 9,62 7,98 6,21 7,62 26,33 33,59 26,35
69 Средно общообразователно училище „Димитър Маринов“ 45 10,3 9,98 9,8 10,14 8,89 22,89 34,12 26,44
89 ОУ „Д-р Христо Стамболски“ 25 9,29 8,64 8,14 9 8,57 18,07 20,03 12,75
108 Средно общообразователно училище „Никола Беловеждов“ 55 10,29 10,14 8,74 7,55 7 19,81 32,74 28,62
150-то ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ЦАР СИМЕОН ПЪРВИ“ 38 15,24 16,24 12,87 10 11,26 30,77 35,38 25,62
163 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР“ 43 10,88 12,32 9,64 9,45 7,93 24,55 42,8 37,49
17 СОУ“Дамян Груев“ с ранно чуждоезиково обучение 65 11,5 11,22 11,44 9,33 9,88 20,03 45,4 43,98
28 Средно общообразователно училище „Алеко Константинов“ 61 9,11 12,93 9,29 8,47 8,54 23,76 31,33 25,51
57 Спортно училище „Свети Наум Охридски“ 55 7,63 7,88 7,53 7,18 8,29 13,85 25,09 12,56
75 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ ТОДОР КАБЛЕШКОВ „ 97 9,91 11,13 7,69 7,12 8,56 18,48 14,46 11,27
92 Основно училище „Димитър Талев“ 28 9,35 9,81 9,27 7,42 7,5 23,81 35,98 30,19
123 Средно общообразователно училищe „Стефан Стамболов“ 37 8,97 8,89 7,83 8,31 6,53 18,97 32,89 23,97
135 средно общообразователно училище „Ян Амос Коменски“ 38 9,67 10,73 8,06 7,48 7,76 21,76 35,82 26,36
147 Основно училище „Йордан Радичков“ 29 7,28 7,06 6,44 5,62 5,5 8,74 17,75 10,58
19 СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ „ЕЛИН ПЕЛИН“ 41 11,41 11,28 9,78 7,92 8,2 27,2 43,68 37,22
25 основно училище „Д-р Петър Берон“ 37 9,81 11 9,42 8,03 8,5 23,92 41,64 37,33
34 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СТОЮ ШИШКОВ“ 60 11,63 12,08 11,8 11,95 11,22 30,53 39,08 33,78
36 Средно общообразователно училище „Максим Горки“ 66 10,66 10,31 10,2 8,98 8,28 26,95 43,76 42,03
51 СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ „ЕЛИСАВЕТА БАГРЯНА“ 81 11,7 11,91 10,03 9,55 9,68 27,05 42,11 39,48
132. Средно общообразователно училище „Ваня Войнова“ 38 8,15 8,7 7,03 7,35 6,41 20,54 38,47 27,23
142 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ВЕСЕЛИН ХАНЧЕВ“ 65 11,02 12,38 10,54 10,22 8,58 30,17 46,09 39,66
Частно езиково средно общообразователно училище „Дорис Тенеди“ 25 14,52 14,72 13,52 12,8 12,84 34,6 47,18 48,88
85 Средно общообразователно училище „Отец Паисий“ 39 9,83 9,97 10,56 9,22 7,42 22,67 30,15 27,61
115 основно училище „Свети, свети Кирил и Методий“ 11 9,73 9 7,82 10,73 8,82 20,91 28,86 27,18
116 Основно училище „Паисий Хилендарски“ 6 10,4 13 9 6,6 3,4 22,6 19,5 9,17
117. Средно общообразователно училище „Свети свети Кирил и Методий“ 28 8,88 9,12 8,57 7,91 7 14,83 28,71 25,46
156-о основно училище „Васил Левски“ 24 12,3 9,2 7,1 5,76 6,14 22,95 27,3 16,77
159-о основно училище „Васил Левски“ 10 12,1 11,7 8,8 10 9,1 19,6 38,22 24,78
162 Основно училище „Отец Паисий“ 62 8,23 7,14 6,36 7,72 7,94 16,81 15,08 11,72
21 СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ 25 11,52 11,4 11 10,25 8,88 26,75 41,72 38,48
35 СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ „ДОБРИ ВОЙНИКОВ“ 45 13,67 13,07 10,98 10,89 9,67 31,09 45,27 45,67
107 основно училище „Хан Крум“ 103 13,05 14,26 12,26 11,71 10,58 30,76 51,52 54,1
120 Основно училище „Георги Сава Раковски“ 77 12,49 13,87 12,06 11,97 9,99 32,51 47,77 50,66
122 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „НИКОЛАЙ ЛИЛИЕВ“ 26 11,6 11,6 10,04 8,92 9,6 26,8 39,81 41,85
139 Основно училище „Захарий Круша“ 50 12,88 12,19 10,13 9,74 9,57 27,51 41,76 38,25
Частно основно училище „Д-р Петър Берон“ 19 16,12 16,24 13,56 12,78 13,39 34,17 48,28 42,39
Частно средно общообразователно училище „Българско школо“ 29 14,22 15,41 13,57 12,25 11,79 28,69 53,91 55,18
ЧАСТНО УЧИЛИЩЕ ЗА ТАНЦОВО ИЗКУСТВО „Г. С. Уланова“ 2 10,5 11 12 12,5 12 26,5 49,25 43,5
ЧАСТНО СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ „ГАЛИНА СЕРГЕЕВНА УЛАНОВА“ 3 11,67 11 12,67 11,33 9 25,33 41,5 45
27 Средно общообразователно училище „Акад. Георги Караславов“ 30 8,75 9,11 10,96 9 8,04 21,19 27,41 20,57
33 основно училище „Санкт-Петербург“ 78 10,58 10,47 8,41 9,24 8,22 24,91 38,92 33,17
37 СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ „РАЙНА КНЯГИНЯ“ 32 10,17 9,8 8,33 9,7 9,93 21,18 29,38 22,67
40 Средно общообразователно училище „Луи Пастьор“ 36 10,03 9,9 8,13 7,52 7,48 23,9 35,47 23,79
56. Средно общообразователно училище „Проф. Константин Иречек“ 107 11,12 10,27 10,72 9,65 9,24 25,92 40 36,92
77 Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ 21 9,15 8,9 7,62 9,57 10,76 23,05 33,22 25,78
79 средно общообразователно училище „Индира Ганди“ 81 11,18 12,42 9,56 8,77 7,97 24,38 39,39 32,76
90 Средно общообразователно училище „Генерал Хосе де Сан Мартин“ 38 10,03 8,77 7,03 6,66 7,74 20,12 30,92 23,08
96 Средно общообразователно училище с изучаване на чужди езици „Лев Николаевич Толстой“ 107 10,46 10,58 9,91 8,76 10,04 24,95 41,15 32,19
97 Средно общообразователно училище „Братя Миладинови“ 57 9,64 10,75 9,04 8,09 7,54 23,27 34,33 23,07
103 Основно училище „Васил Левски“ 48 5,98 5,93 5,44 5,86 4,42 12,8 19,01 19,98
137 средно общообразователно училище „Ангел Кънчев“ 116 10,69 10,97 9,7 7,54 8,04 24,29 39,58 33,31
Частно средно общообразователно училище „Петко Рачов Славейков“ 12 12,42 13,25 8,92 7,25 9,08 30,42 48,71 43,5
ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ЕРИХ КЕСТНЕР“ 14 11,79 13,64 13,64 12,43 8,71 29,5 51,36 43,36
10 Средно общообразователно училище “ ТЕОДOР TРАЯНОВ „ 23 10,28 11,44 9,95 10,11 7,63 27,63 41,08 33,4
39 Средно общообразователно училище „Петър Динеков“ 33 11,24 12,7 9,22 10,19 10,69 27,15 38,97 32,73
81 Средно общообразователно училище „Виктор Юго“ 141 11,42 12,68 11,62 11,03 8,99 28,94 44,17 41,21
82-ро основно училище „Васил Евстатиев Априлов“ 13 9,64 10,64 8,27 8,27 8,27 24,1 35,09 24,64
118 Средно общообразователно училище „Академик Людмил Стоянов“ 48 11,69 12,4 10,46 10,98 9,06 29,81 45,82 38,52
125 СОУ „Проф. Боян Пенев“ с изучаване на чужди езици 156 12,9 13,01 11,9 10,6 10,69 30,05 48,97 48,26
128 СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ „АЛБЕРТ АЙНЩАЙН“ 49 10,2 10,55 8,59 8,18 8,59 22,92 35,72 23,53
131 СОУ „Климент Аркадиевич Тимирязев“ 32 9,9 9,5 9,61 8,84 9,97 24,32 33,42 25,63
144 Средно общообразователно училище „Народни будители“ 104 12,06 11,37 9,71 8,92 8,91 25,22 42,44 32,4
145 Основно училище “ Симеон Радев „ 25 14,61 14,48 12,39 10,65 10,52 31,13 50,26 49,57
СПОРТНО УЧИЛИЩЕ „ГЕН. ВЛАДИМИР СТОЙЧЕВ“ 110 9,05 9,57 8,2 7,32 6,91 20,01 32,34 22,21
Частно основно училище с изучаване на английски език „Меридиан 22″ 27 15,11 15,59 11,19 11,3 10,37 34,33 51,61 42,89
Частно средно общообразователно училище с ранно чуждоезиково обучение „ЕСПА“ 13 15 15,77 13,69 11,92 12,77 34,31 55,62 53,77
15 Средно общообразователно училище “ Адам Мицкевич“ 41 8,55 10,74 7,47 5,62 6,12 16,65 31,78 23,14
16 . ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ РАЙКО ЖИНЗИФОВ „ 56 11,47 11,11 9,38 9,21 8,72 24,23 37,25 29,11
54 СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ „Св.ИВАН РИЛСКИ“ 130 12,4 12,66 10,58 10,31 8,69 27,34 43,42 39,88
63 Основно училище „Христо Ботев“ 43 12,12 13,29 10,71 10,37 10,41 25,56 43,95 35,25
101 СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ „БАЧО КИРО“ 94 9,45 9,44 8,97 8 7,91 25,1 35,34 29,76
102 Основно училище“ Панайот Волов“ 48 11,24 12,16 10,93 11,22 9,53 27,69 45,05 37,61
141 Основно училище „Народни будители“ 14 11,5 10,21 7,14 8,43 7,36 14,77 27,21 20,83
153 Спортно училище „Неофит Рилски“ 46 9,78 9,24 7,48 5,41 6,2 18,61 26,36 15,33
160 Основно училище “ Кирил и Методий“ 12 8,36 10,55 7 6,25 5,75 19,2 30,96 24,58
170 Средно общообразователно училище „Васил Левски“ 56 9,4 10,45 8,79 8,95 7,11 17,69 35,42 25,27
171 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СТОИЛ ПОПОВ“ 25 13,35 13,17 11,09 12,35 11,74 22,83 38,96 27,25
172 Основно училище „Христо Ботев“ 15 12,42 11,25 7,75 7,33 7,25 19,58 29,62 29,67
176 Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ 25 9,75 10,92 10,12 11,5 10,58 25,83 40,73 35,25
177 Основно училище “ Св.Св.Кирил и Методий“ 17 8,65 9,59 8,12 8,76 8,12 17,71 24,29 18,24
179 Основно училище „Васил Левски“ 8 11,5 13,33 11,5 11,5 11,5 22 37,58 23,67
1 Средно общообразователно училище „Пенчо П. Славейков“ 69 11,91 10,94 11,27 9,21 8,65 29,41 44,18 43,73
112 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СТОЯН ЗАИМОВ“ 78 12,63 12,72 11,69 11,4 10,12 29,4 40,64 37,37
129 Основно Училище „Антим -І“ 49 12,2 14,82 11 10,45 10,33 25,8 46,74 40,45
Софийска математическа гимназия „Паисий Хилендарски“ 128 14,75 15,59 14,26 13,66 13,51 32,53 58,06 63,13
ЧАСТНО СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ “ УВЕКИНД „ 25 16,58 16,42 13,96 11,87 13,61 32,74 44,34 40,88
53 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „НИКОЛАЙ ХРЕЛКОВ“ 24 12,3 11,48 8,26 8,04 8,61 21,87 31,15 20,17
66 Средно общообразователно училище „Филип Станиславов“ 23 10,72 9,39 8,74 8,74 9,63 23,5 18,79 13,22
72 Основно училище “ Христо Ботев „ 18 10,44 12,25 10,06 10,75 10,81 20,56 35,69 32,88
88 Средно общообразователно училище „Димитър Попниколов“ 133 11,24 12,66 10,12 9,12 10,02 27,45 40,46 31,76
149 Средно общообразователно училище “ Иван Хаджийски „ 28 11,19 10,19 9,69 9,27 9,12 20,27 35,85 32,65
НАЦИОНАЛНО СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ „СОФИЯ“ 82 11,81 12,72 10,21 8,67 8,99 26,69 44,48 39,18
Частно основно училище „Д-р Мария Монтесори“ 7 11,86 11,71 11,29 11,14 9,43 29,71 47,57 49
Частно средно общообразователно училище „Евростар“ 17 14,94 14,65 14 14,25 13,75 33,25 51,82 52,65
71 Средно общообразователно училище „Пейо Яворов“ 35 9,38 10,75 8,06 7,58 6,71 15,73 27,89 16,76
83 Основно училище „Елин Пелин“ 21 11,38 13 9,95 9,6 9,95 27,9 44,24 44,48
84 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ 5 7,6 7,8 8,6 8,6 5 23 25,2 16
155 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ 12 5,83 6,42 6,33 6,42 8,25 15,25 21,21 15,17
191 основно училище „Отец Паисий“ 9 10,56 12,56 10,11 8,56 9,67 21,78 39,44 31,22
192 СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ 19 12,68 14,26 11,16 9,74 8,68 27,32 39,32 25,63
200 Основно училище „Отец Паисий“ 17 11,53 11,87 8,2 9,33 9,6 22,33 38 22,76
201 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ 20 10,45 11,2 9,35 9,5 8,65 24,45 36,86 28,11
202 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ 8 9,5 9,62 10,62 10,25 9,12 22,38 36 25,38
42 основно училище “ Хаджи Димитър“ 79 10,07 11,97 10,92 9,23 8,71 25,85 40,67 36,63
44. Средно общообразователно училище „Неофит Бозвели“ 42 10,76 10,55 8,79 8,37 8,55 21,38 33,93 21,98
49-то Основно училище „Бенито Хуарес“ 97 11,51 12,8 10,93 11,13 9,93 26,29 39,56 30,91
95 СОУ „Проф. Иван Шишманов“ 72 10,07 11,39 10,07 10,59 9,23 26,87 38,25 28,11
106 Основно училище “ Григорий Цамблак „ 21 6,46 5,69 3,33 3,44 3,33 18,87 11,62 9,29
124 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ 17 7,8 7,13 6,86 6,21 6,29 12 13,77 11,86
130 Средно общообразователно училище „Стефан Караджа“ 48 9,33 8,3 8,6 8,88 8,4 19,26 31,14 26,41
143 основно училище „Георги Бенковски“ 98 13,28 14,46 12,25 11,4 10,1 29,3 45,98 43
166 Спортно училище „Васил Левски“ 89 8,74 10,35 9,65 8,6 9,84 22,49 28,63 21,35
14. средно общообразователно училище „Проф. д-р Асен Златаров“ 51 12,69 11,56 10,67 7,75 8,19 25,6 45,66 39,85
29 Средно общообразователно училище „Кузман Шапкарев“ 19 8,38 9 7,44 7,19 6,94 18,13 26,62 18,62
48 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ЙОСИФ КОВАЧЕВ“ 55 11,31 10,88 9,38 8,38 9 25,83 39,07 30,52
58 Основно училище „Сергей Румянцев“ 43 7,58 7,56 6,36 6,25 4,97 18,57 26,57 26,92
59 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ 20 7,83 7,67 5 4,25 5,15 13,11 20,8 14,37
60 ОУ „Св.св.Кирил и Методий“ 20 8,59 8,82 8,7 7,55 7,55 20,79 31,03 26,21
100 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „НАЙДЕН ГЕРОВ“ 16 10,75 11,62 10,06 9,06 8,31 25,31 39,69 30,88
23 Средно общообразователно училище „Фредерик Жолио-Кюри“ 78 11,21 11,1 9,11 8,47 8,23 28,52 41,01 38,72
31 Средно училище за чужди езици и мениджмънт „Иван Вазов“ 132 11,41 11,98 10,98 9,93 9,18 29,24 49,15 43,63
93-то Средно общообразователно училище „Александър Теодоров – Балан“ 12 7,55 7,55 8,09 8,64 8,64 12,82 23,77 16
94-то Средно общообразователно училище „Димитър Страшимиров“ 94 6,41 6,58 6,28 5,68 6,49 13,06 13,16 12,11
109 Основно училище „Христо Смирненски“ 70 11,68 12,36 11,06 9,62 9,33 26,9 43,8 38,1
138 СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ „ПРОФ. ВАСИЛ ЗЛАТАРСКИ“ 123 12,71 12,34 11,7 10,88 9,32 29,55 44,25 43,36
148 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ПРОФЕСОР Д-Р ЛЮБОМИР МИЛЕТИЧ“ 24 9,67 10 8,72 8,11 7,06 20,83 33,97 23,89
ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ“ 21 14,05 13,45 11,2 12,25 10,75 29,9 41,67 37,3
Първа Частна Математическа Гимназия 69 13,71 14,13 13,48 13,06 11,99 33,39 53,78 60,7
6 ОУ „Граф Игнатиев“ 66 11,38 12,34 9,66 9,48 8,65 30,92 48 42,5
7. СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ“ 27 12,08 13,35 9,88 11,88 10,65 30,81 46,93 48
12 Средно общообразователно училище “ Цар Иван Асен II“ 26 11,15 12 11,04 10,35 10,35 28,65 42,46 39,77
38 основно училище“Васил Априлов“ 87 11,33 13,31 11,26 10,97 10,45 32,29 51,15 48,66
127 СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ „Иван Николаевич Денкоглу“ 42 12,47 12,45 11,68 11,03 10,1 29,8 46,39 44,31
133 Средно общообразователно училище „А. С. Пушкин” 89 13,07 13,36 12,01 11,06 10,26 27,17 50,1 47,18
8 Средно общообразователно училище „Васил Левски“ 25 11,72 12,72 11,72 12,4 11,08 27,76 36,72 38
55 СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ „ПЕТКО КАРАВЕЛОВ“ 97 12,7 12,49 10,72 10,55 9,25 29,2 47,04 45,77
20.Основно училище „Тодор Минков“ с ранно чуждоезиково обучение по френски и немски език 88 13,22 14,01 11,68 10,82 10,47 27,62 53,24 48,55
22 Средно общообразователно училище „Георги Стойков Раковски“ 109 13,44 13,55 11,32 10,92 9,7 30,32 46,66 46,1
41 основно училище „Св. Патриарх Евтимий“ 67 12,4 12,61 12,23 9,71 8,99 29,15 47,9 47,61
47 СОУ „Христо Г. Данов“ 23 11,09 12,45 9,5 9,71 12,41 26,82 37,74 34,7
73.СОУ с преподаване на чужди езици „Владислав Граматик“ 103 11,52 13,08 10,96 10,45 10,41 25,28 51,62 45,45
104 основно училище „Захари Стоянов“ 104 12,82 12,71 11,49 9,83 9,6 29,86 47,43 44,52
121 СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ „ГЕОРГИ ИЗМИРЛИЕВ“ 73 12,68 11,89 10,67 9,5 9,48 29,08 41,14 37,78
126 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „Петко Юрданов Тодоров“ 53 11,88 12,92 8,73 7,86 8,59 29,04 42,24 33,88
Частно СОУ по изкуства и чужди езици „Артис“ 2 12 15,5 9,5 8 8,5 25 34 18,5

източник: https://opendata.government.bg/

 

Топ 50 училища на София според успеваемостта на матурите в 7 клас

(според файла от Таня Рашева)

обн. 16.7.2015 – 16 ч.

 

Име на училище % успеваемост
Частно основно училище „Света София“ 0,925122
Софийска математическа гимназия „Паисий Хилендарски“ 0,916626
Първа Частна Математическа Гимназия 0,870894
Частно основно училище с изучаване на немски език „ВЕДА“ 0,870163
Частно средно общообразователно училище с ранно чуждоезиково обучение „ЕСПА“ 0,865244
Частно средно общообразователно училище „Евростар“ 0,850854
Национален учебен комплекс по култура с лицей за изучаване на италиански език и култура с участието на Република Италия 0,843293
Частно средно общообразователно училище „Българско школо“ 0,833415
Частно езиково средно общообразователно училище „Дорис Тенеди“ 0,809187
107 основно училище „Хан Крум“ 0,805854
Частно основно училище „Д-р Петър Берон“ 0,800528
Частно средно общообразователно училище „Евроучилище РОВЕЛ“ 0,797154
Частно средно общообразователно училище „Св. Георги“ 0,78939
145 Основно училище “ Симеон Радев „ 0,787033
Частно основно училище с изучаване на английски език „Меридиан 22″ 0,782073
120 Основно училище „Георги Сава Раковски“ 0,777724
ЧАСТНО СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ “ УВЕКИНД „ 0,773984
20.Основно училище „Тодор Минков“ с ранно чуждоезиково обучение по френски и немски език 0,770772
38 основно училище“Васил Априлов“ 0,77
125 СОУ „Проф. Боян Пенев“ с изучаване на чужди езици 0,757642
ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ЕРИХ КЕСТНЕР“ 0,749715
133 Средно общообразователно училище „А. С. Пушкин” 0,748821
7. СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ“ 0,74626
22 Средно общообразователно училище „Георги Стойков Раковски“ 0,739878
Частно основно училище „Д-р Мария Монтесори“ 0,738659
41 основно училище „Св. Патриарх Евтимий“ 0,734146
35 СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ „ДОБРИ ВОЙНИКОВ“ 0,732967
143 основно училище „Георги Бенковски“ 0,730772
73.СОУ с преподаване на чужди езици „Владислав Граматик“ 0,726707
104 основно училище „Захари Стоянов“ 0,724634
127 СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ „Иван Николаевич Денкоглу“ 0,724512
55 СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ „ПЕТКО КАРАВЕЛОВ“ 0,722439
ЧАСТНО УЧИЛИЩЕ ЗА ТАНЦОВО ИЗКУСТВО „Г. С. Уланова“ 0,720528
Частно основно училище “ Св. Климент Охридски „ 0,71874
32. СОУ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ 0,718374
2 Средно общообразователно училище „Академик Емилиян Станев „ 0,717642
ЧСОУ „Рьорих“ с ранно чуждоезиково обучение и разширено изучаване на музика и изобразително изкуство 0,715325
31 Средно училище за чужди езици и мениджмънт „Иван Вазов“ 0,713415
138 СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ „ПРОФ. ВАСИЛ ЗЛАТАРСКИ“ 0,707764
Частно профилирано средно общообразователно училище „Свети Наум“ 0,707358
Частно средно общообразователно училище „Дрита“ 0,706382
Частно средно общообразователно училище „Петко Рачов Славейков“ 0,705488
6 ОУ „Граф Игнатиев“ 0,702967
18 Средно общообразователно училище „Уилям Гладстон“ 0,701423
76. Основно училище „Уилям Сароян“ 0,698821
129 Основно Училище „Антим -І“ 0,698333
119 Средно общообразователно училище „Академик Михаил Арнаудов“ 0,698211
ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ“ 0,693374
83 Основно училище „Елин Пелин“ 0,693089
81 Средно общообразователно училище „Виктор Юго“ 0,691301

 

Цялата таблица според резултатите от матурите можете да откриете този линк:

Резултати на всички училища в България от НВО в 7 клас (2015), подредени по успеваемост

В зелено са отбелязани частните училища, в жълто – математическите гимназии.

 

Резултати от матурите в 7 клас на всички училища в България

Резултатите на всички училища можете да разгледате:

през Портала за отворени данни или тук – Резултати по училища от НВО за 7 клас 2015 .

 

Погледнах и резултатите на училищата, които са били в предишни години в топ 5 за България (подредени са по азбучен ред)

 

среден успех по предмети в точки
ГЕО ИСТ ФИЗ ХИМ БИО ЧЕ БЕЛ МАТ
Име на училище Общ брой ученици Среден успех Среден успех Среден успех Среден успех Среден успех Среден успех Среден успех Среден успех
МГ Варна 58 14,18 15,19 14,07 13,72 12,47 31,26 55,98 63,16
МГ Русе 26 14,19 13,5 13,08 11,77 11,46 32,65 54,96 61,12
СМГ 128 14,75 15,59 14,26 13,66 13,51 32,53 58,06 63,13
ЧОУ Св. София 52 16,71 16,83 14,4 13,85 13,48 34,64 57,55 60,12

 

Успеваемост на частните училища в София

 

С най-висока успеваемост от 93% е Частно основно училище „Света София“. От прегледани данни в  сайта „Отворени данни“ изпреварва Софийската математическа гимназия с 1%. СМГ имат 92% успеваемост. Втората позиция сред частните училища е заета от „Веда“ и ПЧМГ, които имат 88%. Те заемат трета позиция сред училищата за цяла София.

 

ЧОУ Света София – 93% успеваемост

Веда – 88%

ПЧМГ – 88%

ЕСПА – 87%

Българско школо – 84%

ЧСОУ Дорис Тенеди – 81%

ЧОУ Петър Берон – 81%

Ровел – 80%

ЧСОУ Св. Георги – 79%

Меридиан 22 – 79%

Дъга – 78%

Увекинд – 78%

Ерих Кестнер – 75%

ЧУ Мария Монтесори – 74%

ЧУ Рьорих – 72%

ЧУ Дрита – 71%

ЧУ Свети Наум – 71%

ЧСОУ П. Р. Славейков – 71%

Образователни технологии – 70%

ЧСОУ Г. Уланова – 69%

ЧУ Дружба – 61%

Езиков свят – 55%

Артис – 54%

източник: http://www.opendata.ngolinks.eu/31/page.html

(забележка: някои училища не са с точния си адрес – Дрита, ЕСПА, Св. Георги, за ЧОУ „Св. Кл. Охридски“ не открих данни)

 

 

Резултати на всички частни училища в страната

 

 

среден успех по предмети в точки
ГЕО ИСТ ФИЗ ХИМ БИО ЧЕ БЕЛ МАТ
Име на училище Общ брой ученици Среден успех Среден успех Среден успех Среден успех Среден успех Среден успех Среден успех Среден успех
ПЧПУ Бургас 25 15,36 15,48 13,6 12 11,12 34,28 56,54 56,2
ЧОУ „Малкият принц“ Варна 15 12,64 12,64 11,8 11,47 11,2 32,8 40,77 43,47
ЧСОУ „Юрий Гагарин“ Близнаци, Варна 9 15,5 14,67 13,17 13,67 12,17 34,17 45,07 43,43
ЧСОУ „ДРУЖБА“ Пловдив 16 13,73 11,07 9,27 9,2 9,13 27,56 37,09 23,87
ЧОУ „Класик“ Пловдив 16 13,36 11,71 8,69 8,08 6,31 28,4 40,43 28,07
ЧОУ „Бъдеще“ Пловдив 5 15,75 14,25 12,25 12,5 12,5 32,75 35,1 33,75
Първо ЧСОУ „Леонардо да Винчи“ Русе 4 12 14 12,5 7,5 7,75 31,5 34 37,5
ЧОУ „ДРУЖБА“ София 36 9,19 11,94 8,91 9,27 10,24 26,82 36,96 35,51
ЧОУ Дъга Банкя, София 9 13,56 12 13,22 13,22 12 31,89 51,11 44,22
ЧСОУ „Евроучилище РОВЕЛ“ София 5 16,6 18 12 11,4 11,8 31,2 49,9 45,2
ЧУ „Свети Наум“ София 3 17,67 15,67 10,33 13 12,67 31,67 39 34
ЧСОУ „Рьорих“ София 9 14,38 14,62 10,86 9,71 11,43 32,13 40,72 42,12
ЧСОУ „Дрита“ София 24 13,24 14,76 10,86 10,76 8,86 32,81 40,65 41,83
ЧОУ „Света София“ София 52 16,71 16,83 14,4 13,85 13,48 34,64 57,55 60,12
ЧСОУ „Св. Георги“ София 10 13,91 15,55 13,45 11,82 11,55 33,64 44,27 50
ЧОУ „ВЕДА“ София 12 17,17 17,92 14,5 14,67 13,75 34,42 48,21 53,42
ЧОУ „Езиков свят“ София 1 15 15 9 7 8 35 36 9
ЧОУ „Св. Климент Охридски“ София 9 12 12,38 9,38 9 9,75 33,57 47,06 43,67
ЧЕСОУ „Дорис Тенеди“ София 25 14,52 14,72 13,52 12,8 12,84 34,6 47,18 48,88
ЧОУ „Д-р Петър Берон“ София 19 16,12 16,24 13,56 12,78 13,39 34,17 48,28 42,39
ЧСОУ „Българско школо“ София 29 14,22 15,41 13,57 12,25 11,79 28,69 53,91 55,18
ЧУ за танцово изкуство „Г. С. Уланова“ София 2 10,5 11 12 12,5 12 26,5 49,25 43,5
ЧСОУ „Г. С. УЛАНОВА“ София 3 11,67 11 12,67 11,33 9 25,33 41,5 45
ЧСОУ „П. Р. Славейков“ 12 12,42 13,25 8,92 7,25 9,08 30,42 48,71 43,5
ЧОУ „ЕРИХ КЕСТНЕР“ София 14 11,79 13,64 13,64 12,43 8,71 29,5 51,36 43,36
ЧОУ „Меридиан 22″ София 27 15,11 15,59 11,19 11,3 10,37 34,33 51,61 42,89
ЧОУ „ЕСПА“ София 13 15 15,77 13,69 11,92 12,77 34,31 55,62 53,77
ЧСОУ „УВЕКИНД“ София 25 16,58 16,42 13,96 11,87 13,61 32,74 44,34 40,88
ЧОУ „Д-р М. Монтесори“ София 7 11,86 11,71 11,29 11,14 9,43 29,71 47,57 49
ЧСОУ „Евростар“ София 17 14,94 14,65 14 14,25 13,75 33,25 51,82 52,65
ЧОУ „ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ“ София 21 14,05 13,45 11,2 12,25 10,75 29,9 41,67 37,3
ПЧМГ София 69 13,71 14,13 13,48 13,06 11,99 33,39 53,78 60,7
ЧСОУ  „Артис“ София 2 12 15,5 9,5 8 8,5 25 34 18,5
ЧСОУ „Нов век“ Кирилово, Ст.З. 12 13,36 13,27 11,45 11,45 11,73 28,18 41,23 33,55
ЧОУ „Елин Пелин“ Ст. Загора 15 14,07 14,67 10,2 9,87 9,8 29,2 45,4 39,13
ЧОУ ДЕЛФИНИТЕ Ст. Загора 2 15,5 14 10,5 12,5 8 29,5 39 52

 

Искам поздравя екипа на НПО Линкс, които са реализирали визуализацията на картите на успеваемостта на училищата в София. Все се надявах, че ще се появят резултатите от НВО, но не съм очаквала, че ще бъдат и така визуализирани на Google Maps. Беше приятна изненада! И най-вече нещо много полезно.

Поздравления и на всички, които са помогнали за публичното поместване на данните от матурите и вече те са достъпни за всички. Изключително полезни са. Благодаря!

Благодаря на всички, които ми помагат с информация или с ранжирани таблици!

 

Получих доста запитвания за данните и дали не може да се направят такива карти за 4, 12 клас, за втория модул на 7 клас, а така също и за предишни години.

 

Ето отговора, който получих от Теодора Гандова от НПО Линкс:

 

„Данните, които сме използвали са официалните данни от Министерство на образованието, които са предоставени на Националния портал opendata.government.bg.

Със сигурност има данни в МОН за втория модел по БЕЛ и МАТ, но не са отворени на Портала. Надявам се, Министерството да ги качи и за предишни години, защото наистина е важно да се види тенденцията през годините.

Идеята е, че трябва да използваме официални публични данни. Нашата цел е да настояваме да се отварят все повече и повече масиви от данни. В тази връзка, ако имате някакви конкретни предложения за отваряне на данни, можете да ги поискате през тази форма:

https://docs.google.com/forms/d/18KFsn-M7qFXo5wEM2B1TOyz8T-WmHxfp041PYjYa_Sc/viewform?c=0&w=1

Видях, че сте направили собствени класации, по различни критерии, които Ви интересуват. Това е целта –  максимално да се използват отворените данни, а всъщност това е и мисията на НПО Линкс, да покаже възможностите и ползите от отворените данни.“

 

 

източници: https://opendata.government.bg/dataset/rezultati-po-uchilishta-ot-natzionalnoto-vanshno-otzenyavane-za-sedmi-klas/resource/353ceca4-1711-43d9-a5b8-c463a402ce46http://www.opendata.ngolinks.eu/31/page.html, сдружение НПО Линкс www.ngolinks.eu

снимки: http://www.opendata.ngolinks.eu/31/page.html, сдружение НПО Линкс www.ngolinks.eu

 

 

За Йорданка Бонева-Благоева

Създава "Данибон" през 2010 г. Вярва в максимата "Ценно е да знаеш". Опитва се да сподели всички знания, информации и опит, които смята за ценни и полезни, в "Данибон". Радва се, когато "Данибон" помага и на другите.