Рубрики
Начало » Образование » Училища » Кандидатстване » Как ще става кандидатстването в гимназиите (2017)

Как ще става кандидатстването в гимназиите (2017)

Съвети от РУО София-град за кандидатстването в гимназиите (2017)

119 sou 2

 

РУО София-град описа стъпка по стъпка как ще става кандидатстването в гимназиите. Информацията е поместена на сайта на управлението. Съветите са в две направления – електронно подаване на заявление и подаване на заявление през училищата гнезда.

Стъпка по стъпка – съвети от РУО София-град

Информация от сайта на РУО София-град

 

От 16.06.2017 г. до 22.06.2017 г. могат да се подават Заявления за участие в първи етап на класиране след положени изпити чрез тест и проверка на способностите за приемане в VIII клас, припомнят от РУО София-град . Подаването може да стане по два начина, допълват образователните експерти:

 

1. Електронно подаване на Заявлението става от всеки компютър по всяко време без ограничания.

Попълването е през сайта https://priem.mon.bg/

 

Там може да се влезе с входящия № и кода за достъп от служебната бележка за удостоверяване на мястото за явяване на приемен изпит, която кандидатът е получил от училището си.

Попълването става като се подреждат паралелките в низходящ ред (да се започне от най-желаните), избирайки кода на паралелката или училището и от там паралелката.

За едно желание се смята кандидатстването за един профил или за една специалност от професия за всяко заявено училище.

Желателно е да се попълнят поне двадесет паралелки и да бъдат съобразени с резултатите си от изпитите, препоръчват от РУО София-град.

Броят на желанията не е ограничен.

Ако в желаните паралелки има специалности от професии, трябва да прикачите сканирано в pdf-формат медицинско свидетелство.

След като се попълнят исканите паралелки, внимателно да се провери попълненото Заявление. Трябва да се уверите, че сте попълнили точно тези паралелки, които желаете и те са по реда на Вашите желания. Убедете се, че сте попълнили вярно и точно желанията си, съветват образователните експерти.

Подаването на Заявлението по електронен път приключва с натискане на бутона „Запиши“ след това не можете да правите никави промени и не можете да подавате друго Заявление нито по електронен път, нито на хартиен носител в училище-гнездо.

 

2. Подаване на Заявление в училище-гнездо

Това става като посетите, което и да е гнездо на територията на град София (за ученици от страната подаването става само в 1 СУ „П. Славейков“).

Работното време е от 8:00 до 18:00 часа без събота и неделя.

Няма райониране или други ограничения.

Заявление можете да изтеглите от сайта на РУО София-граф и да попълните вкъщи на компютър или на ръка, а можете да получите бланка и в училището-гнездо и да попълните там на място, насочват образователните експерти.

Списък с паралелките е изложен в училищата-гнезда на достъпно място.

Попълването става като подреждате паралелките в низходящ ред (започвате от най-желаните).

За едно желание се смята кандидатстването за един профил или за една специалност от професия за всяко заявено училище.

Желателно е да попълните поне двадесет паралелки и да ги съобразите с резултатите си от изпитите.

Броят на желанията не е ограничен.

При отиването в училище-гнездо първо ще Ви бъде направена проверка в електронната система дали не сте въвели електронно Заявление. Ако се установи, че вече имате такова друго Заявление няма да Ви бъде прието. При условие, че няма регистрирано Заявление в електронната система, Вашето Заявление на хартиен ностиел ще бъде кодирано от длъжностно лице, а ако Вие сами сте нанесли кодовете ще бъде само проверено, пише на сайта на РУО София-граф. След това ще Ви бъде поискано само за справка Свидетелството за завършено основно образование. Не се изисква копие.

Ако в Заявлението Ви има паралелки със специалности от професии трябва да носите оригинал и копие на медицинското свидетелство. След проверка от длъжностно лице оригиналът ще Ви бъде върнат.

Следващата стъпка е Заявлението Ви да бъде входирано в електронната система. Това ще бъде извършено от длъжностно лице, на което ще трябва да се съобщят имената на един от родителите, телефонен номер и/или електронен адрес.

Длъжностно лице ще регистрира Заявлението, което ще получи номер от електронната система, ще го разпечата в два екземпляра и ще Ви предостави единият.

С това Заявлението Ви е прието.

 

източник: http://www.rio-sofia-grad.com/

За Данибон

"Данибон" е личен сайт, създаден е през 2010 година от журналистката Йорданка Бонева-Благоева. Мотото на "Данибон" е: "Ценно е да знаеш!".