Рубрики
Начало » Образование » Училища » Кандидатстване » СМГ и НПМГ обявиха първото класиране за прием в 5 клас (2021)

СМГ и НПМГ обявиха първото класиране за прием в 5 клас (2021)

 

SMG uchiliste strani

 

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ:

Сборници с математически задачи от състезания и пробни изпити на ИЗИМАТ.БГ

 

СМГ и НПМГ обявиха първото класиране за прием в 5 клас.

 

СМГ – в списъка има 546 кандидати, приети са 156 ученици

НПМГ – в списъка има 556 кандидати, приети са 52 ученици

 

СМГ съобщава:

 

Публикуваме Първо класиране на учениците, кандидатстващи в СМГ за V клас на учебната 2021/2022 [за да видите класирането натиснете тук].
*В най-дясната колона може да видите езика, който съответният ученик ще изучава.


Срок за записване на приетите на Първо класиране: на 08.07.2021 г. и на 09.07.2021 г., от 08:00 до 17:30 часа.

Комисията за прием на документи работи в стая „Всекидневна“ в СМГ с вход откъм ул. „Чумерна“.

Ученикът губи мястото си в СМГ, ако за него не бъдат подадени документи за записване в съответния срок.


При записване на приетите на Първо класиране е задължително родител/настойник/попечител, носещ родителска отговорност за ученика, или лице с изрично нотариално пълномощно да представи следните документи:

 • на хартиен носител собственоръчно попълнени, с поставена дата и подписани пакет от документи за записване в V клас, който съдържа Информационна карта, Заявление за изучаване на учебни предмети като ИУЧ, ФУЧ и модул „Спорт“, Декларация за съгласие за обработка на лични данни [за изтегляне на пакета документи натиснете тук];
 • [по желание] Декларация за включване в обучение по Национална програма „Ученически олимпиади и състезания“ * [за изтегляне натиснете тук];
  *За учебната 2021/2022 година в V клас ще има школи по математика, информатика, астрономия и математическа лингвистика, като:
  всеки ученик може да избере максимум до две школи;
  за всяка школа се попълва отделно заявление;
  участието в школите не е задължително
  .
 • ОРИГИНАЛ на удостоверение за завършен начален етап
  или за учениците от училища на чужди държави по чл. 73, ал. 2 – ОРИГИНАЛ на служебната бележка за признаване по чл. 110, ал. 2 от Наредба № 11 от 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците;
 • лична здравна профилактична карта с пълен имунизационен статус по дати, издадена от личния лекар (може да бъде представена и на по-късен етап в срок до 01.09.2021 година);
 • само за ученици, които не са от София-град или не са се явявали в София-град – ОРИГИНАЛ на служебна бележка с резултатите на ученика от областния кръг на олимпиадата по математика и/или от състезанието „Математика за всеки“, издадена от директора на съответното училище-домакин [по образец].

За записване на близнаци, когато единият е приет на Първо класиране по общия ред – до 13.07.2021 г. (в стая „Секретариат“ на СМГ, всеки работен ден от 08:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 17:00 часа) е задължително родител/настойник/попечител, носещ родителска отговорност за ученика, или лице с изрично нотариално пълномощно да представи следните документи:

 • ОРИГИНАЛ на актове за раждане на близнаците – само за сверяване от член на комисията, който приема документите;
 • на хартиен носител собственоръчно попълнени, с поставена дата и подписани пакет от документи за записване в V клас, който съдържа Заявление за кандидатстване с посочено желание, Информационна карта, Заявление за изучаване на учебни предмети като ИУЧ, ФУЧ и модул „Спорт“, Декларация за съгласие за обработка на лични данни [за изтегляне натиснете тук];
 • [по желание] Декларация за включване в обучение по Национална програма „Ученически олимпиади и състезания“ * [за изтегляне натиснете тук];
  *За учебната 2021/2022 година в V клас ще има школи по математика, информатика, астрономия и математическа лингвистика, като:
  всеки ученик може да избере максимум до две школи;
  за всяка школа се попълва отделно заявление;
  участието в школите не е задължително
  .
 • ОРИГИНАЛ на удостоверение за завършен начален етап
  или за учениците от училища на чужди държави по чл. 73, ал. 2 – ОРИГИНАЛ на служебната бележка за признаване по чл. 110, ал. 2 от Наредба № 11 от 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците;
 • лична здравна профилактична карта с пълен имунизационен статус по дати, издадена от личния лекар (може да бъде представена и на по-късен етап в срок до 01.09.2020 година);
 • само за ученици, които не са от София-град или не са се явявали в София-град – ОРИГИНАЛ на служебна бележка с резултатите на ученика от областния кръг на олимпиадата по математика и/или от състезанието „Математика за всеки“, издадена от директора на съответното училище-домакин [по образец].

С гpaфикa на всички дейности по осъществяване на държавния план-прием в V клас на СМГ „Паисий Хилендарски“ за 2021/2022 учебна година може да се запознаете в страницата „Прием след 4. клас“ [натиснете тук].

 

НПМГ информира:

 

Уважаеми родители,

Публикуваме първо класиране за прием в 5. клас на НПМГ „Академик Любомир Чакалов“. Таблицата съдържа трансформираните точки на база, на които се формира състезателният бал. При изчисляването им се използва най-високият резултат, постигнат от кандидат за НПМГ на съответното състезание. Формулата ще намерите в регламента за прием. Най-високите резултати са:

 • областен кръг на олимпиадата по математика – 21 точки
 • математическо състезание Европейско кенгуру – 95 точки
 • Пролетни математически състезания – 49,5 точки
 • математическо състезание Математика за всеки – 38 точки

Всичко, което трябва да знаете, за да запишете ученик в НПМГ:

 • Носете оригинал на Удостоверение за завършен начален етап на основно образование;
 • На място ще ни е необходима следната информация:

– адрес, телефон, имейл на ученика/ученичката;

– адреси, телефони, имейли, месторабота на родителите/настойниците;

– име, фамилия, телефон на личния лекар.

 • Трябва да имате готовност да посочите желания модул по ФВС. Училището предлага следните спортни дейности:
  бадминтон / футбол / волейбол / лека атлетика / баскетбол / хандбал
 • Учениците, желаещи да участват в школи, ще могат да попълнят декларация на място за школи по:
  математика / астрономия / информационни технологии

Записването ще бъде 08.07.2021 и 09.07.2021 г. от 08:00 до 17:00 в 12 кабинет в НПМГ.

За Данибон

"Данибон" е личен сайт, създаден е през 2010 година от журналистката Йорданка Бонева-Благоева. Мотото на "Данибон" е: "Ценно е да знаеш!".