Рубрики
Начало » Образование » Училища » Класове » Прием в СМГ в 5 клас – график на дейностите

Прием в СМГ в 5 клас – график на дейностите

Прием в V клас за учебната 2021-2022 година

smg june 2019 sss

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ: 

ИЗИМАТ.БГ организира онлайн практически курсове по състезателна математика за деца от 1 до 4 клас от цялата страна през учебната 2021/2022 година

Сборници с математически задачи от състезания и пробни изпити на ИЗИМАТ.БГ

Подаването на документи за прием в 5 клас в СМГ се осъществява между 2 и 5 юли 2021 г., съобщават на сайта си от училището. Поместен е график на дейностите по приемането на нови ученици. Първото класиране е на 7 юли 2021 г. след 17:30 часа.

 

Информация от СМГ

 

Гpaфик на всички дейности по съществяване на държавния план-прием в V клас на СМГ „Паисий Хилендарски“ за 2021/2022 учебна година

 

 1. Подаване на документи за участие в приема:
 2. Публикуване в сайта на СМГ на проектотаблица с точките на учениците от състезанията и/или олимпиадата, използвани при класирането и при приемането на ученици в V клас в СМГ:
  • до 06.07.2021 г.
 3. Подаване на заявление за корекция в таблицата (ако има основание за такава):
  • до 12:00 часа на 07.07.2021 г;
  • по електронна поща до [email protected];
  • в стая „Секретариат“ в СМГ.
 4. Класиране на ученици за записване в V клас в СМГ и Записване на приетите ученици (съгласно график, утвърден със Заповед на Министерство на образованието и науката №РД09-778/25.03.2021 г), както следва:
  • оповестяване на Първо класиране: на 07.07.2021 г. след 17:30 часа;
  • записване приетите на Първо класиране с оригинала на  удостоверението за завършен начален етап на основно образование (съответно – служебна бележка за признаване по чл. 110, ал. 2 от Наредба № 11 от 1 септември 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците – за учениците от училища на чужди държави), а за ученици от друга област – и оригинал на служебните бележки с резултатите на ученика от областния кръг на олимпиадата по математика и/или от състезанията по математика от календара на МОН: на 08.07.2021 г. и на 09.07.2021 г., от 08:00 до 17:30 часа в стая „Всекидневна“ в СМГ с вход откъм ул. „Чумерна“;
  • оповестяване на сайта на училището броя на незаетите места: на 09.07.2021 г. след 17:30 часа;
  • уведомяване следващите по низходящ ред ученици в зависимост от броя на останалите незаети места (Второ класиране): до 12.07.2021 г.;
  • записване следващите по низходящ ред ученици с оригинала на удостоверението за завършен начален етап на основно образование (съответно – служебна бележка за признаване по чл. 110, ал. 2 от Наредба № 11 от 1 септември 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците – за учениците от училища на чужди държави), а за ученици от друга област – и оригинал на служебните бележки с резултатите на ученика от областния кръг на олимпиадата по математика и/или от състезанията по математика от календара на МОН: на 13.07.2021 г., от 08:00 до 17:30 часа  в стая „Всекидневна“ в СМГ с вход откъм ул. „Чумерна“.
 5. За близнаци в паралелката, в която единият е приет по общия ред въз основа на резултатите от класирането, подаване на следните документи:
  • заявление за кандидатстване с посочено желание;
  • само за ученици от друга област –резултатите на ученика от областния кръг на олимпиадата по математика и/или от състезанията по математика от календара на МОН;
  • удостоверение за завършен начален етап на основно образование, съответно служебна бележка за признаване по чл. 110, ал. 2 от Наредба № 11 от 1 септември 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците – за учениците от училища на чужди държави;
  • актове за раждане само за сверяване от член на комисията, който приема документите;
  • до 13.07.2021 г. в стая „Секретариат“ на СМГ всеки работен ден от 08:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 17:00 часа.
 6. За ученик с двама починали родители при заявено от него желание, ако отговаря на условията по чл. 73. и ползващи правото си по чл. 77, ал. 2, т. 2 от Наредба № 10 от 1 септември 2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование, подаване на следните документи:
  • заявление за кандидатстване с посочено желание;
  • удостоверение за завършен начален етап на основно образование;
  • документ, удостоверяващ статута на ученика по чл. 77, ал. 2, т. 2 от Наредба № 10 от 1 септември 2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование само за сверяване от член на комисията, който приема документите;
  • до 13.07.2021 г. в стая „Секретариат“ на СМГ всеки работен ден от 08:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 17:00 часа.

 

Вътрешни правила по прием в 5 клас в СМГ

 

Състезания и олимпиада, с които кандидатствате в V клас на 2021-2022 учебна година. Право на участие в държавния план-прием.

 

 1. Математическо състезание за ученици от IV клас „Математика за всеки“ (15.05.2021 г.);
 2. Областен кръг на олимпиадата по математика (13.02. 2021 г., 9:00 ч.);
 3. Пролетно математическо състезание за учениците от IV клас (08.05.2021 г., променена дата със заповед на МОН);
 4. Математическо състезание „Европейско кенгуру“ (18.03.2021 г., 12.00 ч.).

 

Следете сайта на СМГ за новини около приема.

За Данибон

"Данибон" е личен сайт, създаден е през 2010 година от журналистката Йорданка Бонева-Благоева. Мотото на "Данибон" е: "Ценно е да знаеш!".