Рубрики
Начало » Образование » Първи софийски турнир по информатика

Първи софийски турнир по информатика

обн. 26.3.2018

smg 5 noem 2017 5

Задачи

Нова информация

 

26.3.2018 – Марин Шаламонов информира откъде могат да се видят задачите от състезанието:

 

Задачите можете да намерите тук: https://bit.ly/2pGRdWF

За всяка задача има по един .zip архив. Архивът съдържа условие на задачата, папка с тестове и авторско решение (.cpp файл). За някой задачи има и анализ на решението.

 

 

25.3.2018 –  Марин Шаламанов съобщи за „Данибон“

 

Днес проведохме Софийският турнир по информатика. Всичко мина много добре! Класирането може да намерите тук https://bit.ly/2G7UaGH .

 

 

Основна информация

 

Първият софийски турнир по информатика ще се проведе на 25 март 2018 г., неделя, в СМГ, съобщават от РУО София – град, които са един от организаторите. От ведомството информират и за още една важна подробност:

 

Софийският турнир по информатика, ще служи като контролно за попълване на определената квота за брой ученици, участващи в Пролетни състезания по информатика в гр. Велико Търново.

 

 

Желаещите да участват в Софийския турнир по информатика трябва да попълнят регистрационна форма на електронен адрес http://sofia.pesho.org/ до 19,00 часа на 16.03.2018 г., пише на сайта на РУО София-град.

 

Регистрацията се приема за действителна, ако е постъпила в срок.

Допускането на учениците до участие в турнира се осъществява само след представяне на документ за самоличност (лична карта или ученическа карта).

Учениците, които желаят техните резултати да не бъдат оповестявани публично, подават декларация, подписана от тях и от родител, до Ралица Войнова – председател на Комисията за организиране и провеждане на Софийски турнир по информатика на 25.03.2018 г.  преди провеждането на турнира.

 

 

На страницата за регистрация има и допълнителна информация:

 

Няма такса правоучастие. Форматът на състезанието ще е като този на Националната олимпиада по информатика. Всички групи ще имат по 4 състезателни часа.

 

Предварителна програма:

За групи A и E:

08:00 – 08:30 Участниците заемат местата си
08:30 – 12:30 Състезание
18:30 Награждаване

 

За групи B, C и D:

12:40 – 13:00 Участниците заемат местата си
13:00 – 17:00 Състезание
18:30 Награждаване

 

Организаторите препоръчват да следите страницата им за актуална информация.

Регламент на състезанието

 

 

РЕГЛАМЕНТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА
СОФИЙСКИ ТУРНИР ПО ИНФОРМАТИКА

 1. Състезанието се състои в създаване на компютърни програми за решаване на задачи с алгоритмичен характер. Състезателните теми се подготвят от комисия чрез подбор от предварително предложени оригинални авторски задачи.
 2. Комисията:
 • арбитрира и окончателно оценява писмени работи на учениците във вида, в който са предоставени;
 • изготвят окончателен протокол с класираните ученици и техните оценки.
 1. Началникът на РУО определя със заповед комисия за организация и провеждане, за проверка и оценка.
 2. Турнирът се провежда в един състезателен ден в края на месец март и служи за попълване на квотата на участниците от гр. София за Пролетни състезания по информатика.
 3. За участие се допускат ученици от 4 до 12 клас, които се състезават в пет възрастови групи: група А (11.–12. клас), B (9.–10. клас), C (8. клас), D (6.-7. клас) и E (4.–5. клас). Допуска се участие на ученици в по-старша за тях възрастова група.
 4. Времетраенето на състезанието за всяка от възрастовите групи е 4 астрономически часа.
 5. Всеки участник работи самостоятелно на отделен компютър, без използване на допълнителни материални и електронни пособия, освен инсталираните компилатори и среди за програмиране. Езикът за програмиране е C++.
 6. В продължение на един час от началото на състезанието участниците могат да задават въпроси по текста на задачите, на които журито отговаря само с „Да“,“Не“ и „Без коментар“.
 7. Проверката на решението на всяка задача се извършва с тестови данни чрез компютърна проверяваща система. За всяко изпълнение върху тестов пример се присъжда определен брой точки. Максималният брой точки за една задача е 100.
 8. Предварително се определят времеви ограничения за работата на програмите-решения за компютъра, на който ще бъде извършена проверката. Когато при изпълнението на програма върху тестов пример тя не завърши за определеното време, нейното изпълнение се прекратява и не се присъждат точки за съответния тест.
 9. Класирането на състезателите се извършва по общия брой получени точки, за което комисията съставя и публикува протокол. Всички материали от състезанието, включително и работите на учениците, се публикуват.
 10. Учебно съдържание – Приложение 1 към настоящия регламент.
 11. Състезателните теми се изпращат половин час преди началото на състезателния ден.
 12. Финансирането на състезанието е осигурено от спонори.
 13. Комисията изготвя Протоколи № 1 – на квесторите, Протокол № 2 с резултатите на участниците. Протоколите следва да съдържат имената на учениците, училището, населеното място, областта, класа и числовия резултат в точки. Протокол № 3 за резултатите на предложените ученици за попълване на квотата. Протоколът се изготвя на хартиен носител и в електронен вид (Excel формат). Протоколът съдържа имената на учениците, училището, населеното място, областта, класа и резултатите. Хартиената документация се съхранява от старши експерт по информатика и информационни технологии в РУО – София-град.
 14. Популяризирането на резултатите от състезанието е съобразено с общите принципи на защитата на личните данни и препоръките на Комисията за защита на личните данни.
 15. Учениците, които желаят техните резултати да не бъдат оповестявани публично, подават декларация, подписана от тях и от родител, до старши експерта по информатика и информационни технологии в РУО – София-град преди провеждането на турнира.

 

 

източник: РУО София-град

За Данибон

"Данибон" е личен сайт, създаден е през 2010 година от журналистката Йорданка Бонева-Благоева. Мотото на "Данибон" е: "Ценно е да знаеш!".