Рубрики
Начало » Образование » Училища » Кандидатстване » Къде се очакват резултатите от матурата в 7 клас? Списък на училищата-гнезда в София (2015)

Къде се очакват резултатите от матурата в 7 клас? Списък на училищата-гнезда в София (2015)

УЧИЛИЩА-ГНЕЗДА

Заявление за участие в класиране

Държавен план-прием

Къде се очакват резултатите?

обн. 3.6.2015 – 9,38 ч.

 

119 sou

НОВО (3.6.2015 – 9,38 ч.): На 3 юни 2015 г. ще станат ясни резултатите. Вижте още информация тук.

 

Резултатите се очакват на сайта http://7klas.mon.bg.

Другият спряган сайт, където може да се проверява, е: http://mon7.mon.bg/7klas/.

 

РИО София публикува списък на УЧИЛИЩАТА-ГНЕЗДА в столицата.  В тях ще се подават документи за кандидатстване в гимназиите след 7 клас.

От Регионалния инспекторат по образованието публикуваха и заяление за участие в класирането:

 

Заявлението за участие в класиране

Заявлението за участие в класиране – разширено

 

Държавен план-прием 2015/2016

За общински и държавни СОУ и профилирани гимназии след завършен 7 клас (източник)

 

И насоките от РИО София, които бяха публикувани преди матурите:

 

РИО, София-град, Ви уведомява, че дейностите по приемането на ученици след завършен VІІ клас в държавни и общински училища за учебната 2015/2016 година (съгласно Наредба №11/28.03.2005 г.на МОН) започва.
За Ваше улеснение обръщаме вниманието Ви върху някои основни моменти от кампанията:

  1. Приемните изпити по български език и математика са на 20.05.2015 г. и на 22.05.2015 г.

Те се провеждат в училището, където се обучава ученикът в VII клас. Изпитите се състоят в два модула, първият е тест за Национално външно оценяване, а вторият е за кандидатстване. Възможно е кандидатстване и само с резултатите от първия модул, но резултатът ще е по-нисък.
За явяването на изпитите по български език и литература и математика не се подават заявления.
До 15.05.2015 г. ще получите служебни бележки, удостоверяващи мястото за полагане на приемните изпити за проверка на способностите по изобразително изкуство, музика и хореография за всеки кандидат, който е подал заявление за явяване на изпитите.

  1. От информационните кътове в училището Вие ще можете да се запознаете с цялата информация относно датите, условията и изискванията при провеждането на изпитите.
  2. Обявяване на резултати от тестове по БЕЛ и математика до 03.06.2015 г. /в училището, в което се обучава ученикът/
  3. Обявяването на резултатите от изпитите за проверка на способностите (до 09.06.2015 г.)
  4. След получаване на служебната бележка с оценките от приемните изпити и удостоверението за завършен 7 клас, следва да подадете заявление (по образец в училище-гнездо) за участие в първи етап на класиране в срок от 16.06.2015 г. до 19.06.2015 г. Попълването на заявлението трябва да се извърши много внимателно, четливо и добре обмислено. Подредбата на училищата (по профили, професии и специалности) трябва да се осъществи от най-желаните низходящо към по-малко желаните. На сайта на РИО ще получите информация, кои са училищата-гнезда. Училището–гнездо, можете да изберете свободно, няма ограничения, нито райониране.
  5. Учениците, които не са удовлетворени от класирането си на първи етап, следва да подадат в училището, в което са класирани, заявление за участие във втори етап от класирането (от 26.06.2015 г. до 30.06.2015 г.).Желанията не се пренареждат и кандидатът може да се класира на втория етап на по-предно желание. Ако няма възможности за по-предно класиране, кандидатът остава на мястото си от първия етап на класирането. Ако кандидатът е минал на по-предно свое желание, следва да се запише в приемащото училище. ( от 06.07.2015 г. до 08.07.2015 г.)
  6. За неуспелите да се класират и неудовлетворени от втория етап на класирането и незаписали се ученици съществува възможност за участие в трети етап на класиране (от 10.07.2015 г. до 14.07.2015 г.). За целта следва да се подаде ново заявление в училището-гнездо, в което желанията могат да се подредят отново съобразно останалите свободни места и резултатите от изпитите на кандидата. Ако на втори етап ученикът се е записал, за да подаде заявление за участие в трети етап, трябва да изтегли документите си.
  7. След обявяване на резултатите от третия етап на класирането и останалите свободни места следва етап на попълване на незаетите места по приемащи училища в срок до 28.07.2015 г. Необходимата информация се получава от директорите на приемащите училища.
  8. За справки, консултации и допълнителна информация можете да се обръщате към комисиите по приема във Вашето училище, в училищата-гнезда и към РИО, София-град.
  9. ВНИМАНИЕ: Всеки етап на класиране завършва със записване на кандидата в училището, в което е класиран.

Евгения Вълкова
Началник на РИО – София-град

 

За Йорданка Бонева-Благоева

Създава "Данибон" през 2010 г. Вярва в максимата "Ценно е да знаеш". Опитва се да сподели всички знания, информации и опит, които смята за ценни и полезни, в "Данибон". Радва се, когато "Данибон" помага и на другите.