Рубрики
Начало » Частно образование » Частни училища » Американски колеж » Какви са били темите за есе на изпита в Американския колеж от 2009 до 2017 г.?

Какви са били темите за есе на изпита в Американския колеж от 2009 до 2017 г.?

Върху какви теми са писали кандидатите за Американския колеж?

acs fontan

 

Есето е един от петте елемента на изпита в Американския колеж. Другите четири елемента са включени в тест – два математически раздела, раздел с логически задачи и раздел „Четене с разбиране“. Всеки раздел носи по 20%. Есето е една от най-атрактивните части в изпита. Темите, които се падат, вълнуват седмокласниците. Важно правило е, че няма верен отговор на поставения въпрос. От значение е как кандидатът ще изложи и защити тезата си.

 

Информация от Американския колеж за есето (съчинението):

 

СЪЧИНЕНИЕТО представлява текст по зададена на момента тема, която не е свързана с материала по литература, изучаван в училище. Кандидатите разполагат с 30 минути за написване на съчинението.

 

Ето какви теми са се падали от 2009 до 2017 година:

 

2009 година:

 

Инструкции: Откъсът по-долу е от роман на А. Линдгрен. Прочетете текста внимателно. Организирайте мислите си и помислете няколко минути върху текста, преди да започнете да пишете.

Представете си, че сте свидетел на случката.

Какво ще направите?

Обосновете избора си в съчинение.

Подкрепете позицията си с примери от личния си живот.
Озаглавете съчинението си.

 

„Тъкмо тогава портата на близката къща се отвори и от нея изхвръкна едно момче. Изглеждаше изплашено и това не беше чудно, защото по петите му го следваха други пет момчета. Те бързо го настигнаха, притиснаха го към оградата и се нахвърлиха вкупом върху него. Петимата започнаха едновременно да го блъскат и удрят. То се разплака и закри лицето си с ръце, за да се защити.”

 

2010 година:

 

Инструкции:

1. Прочетете внимателно въпроса.
2. Отговорете на въпроса в съчинение.
3. Озаглавете съчинението си.

 

„Ако в момента, вместо да се явявате на изпит в Американския колеж, бихте могли да прекарате времето си с някого, който не е член на семейството ви и не ви е близък или роднина, кой би бил този човек и защо?”

 

ВИЖТЕ: Модел за писане на есе >>

РАЗГЛЕЖДАЙТЕ: Есето като хамбургер >> 

РАЗБЕРЕТЕ: Как да напишете добро есе? >>

РАЗИГРАЙТЕ: 9 прекрасни упражнения за креативно писане >>

 

2011 година:

Инструкции: Прочетете внимателно стиховете по-долу. Изпълнете следните задачи:

 

1. Определете каква житейска ситуация представя авторът. Вижте я като проблем и формулирайте този проблем като тема на вашето съчинение.
2. В съчинението обяснете как виждате решението на този проблем. Защитете позицията си чрез личния си опит – преживяно, разказано, прочетено.

 

„Два пътя сред жълти дървета видях
да тръгна не можех по двата,
бях сам и зачуден застанах пред тях…” (Робърт Фрост)

 

2012 година:

 

Инструкции:

1. Прочетете откъса от книгата „Алиса в страната на огледалния свят“ на Луис Карол.

 

“- Тебе наказвали ли са те някога? – попита Бялата царица.
– Само за провинения! – отвърна Алиса.
– И след наказанието си ставала винаги по-добра, знам! – извика тържествуваща Царицата.”

 

2. Помислете върху твърдението на Бялата царица. Нужни ли са наказанията? Става ли човек по-добър след изтърпяното наказание?

3. Задача: В отговор на поставените въпроси напишете съчинение, като формулирате подходящо заглавие. Защитете гледната си точка с примери от личния си опит – преживяно, прочетено, разказано, видяно.

 

2013 година:

 

Напишете съчинение на тема:

 

Когато пътувам

 

Инструкции:

1. Не променяйте заглавието.

2. Помислете върху въпросите:
Пътувате ли и защо?
Какво е за вас пътуването?
Какво ви дава или отнема?

3. Формулирайте теза и я защитете с разсъждения и примери на базата на личния си опит – преживяно, разказано, наблюдавано.

 

ВИЖТЕ: 13 теми за ученически есета >>

ПРОБВАЙТЕ: 20 примерни теми за есета за начинаещи 13-14-годишни есеисти – 1 част >>

ИЗБЕРЕТЕ ОТ: 20 примерни теми за есета за начинаещи 13-14-годишни есеисти – 2 част >>

 

2014 година:

izpit acs riba

 

Инструкция:

 

Разгледайте внимателно картинката. Помислете каква идея е заложил авторът в нея. Формулирайте я като заглавие на вашето съчинение. В него споделете вашата позиция и я защитете с разсъждения, като ги илюстрирате с примери от своя личен опит – преживяно, прочетено, разказано, видяно.

 

 

2015 година:

 

Инструкции:

Напишете съчинение, като изпълните следните задачи:

1. Разгледайте внимателно картинката по-долу. Открийте проблема, който авторът е заложил в нея. Формулирайте този проблем като заглавие на вашето съчинение.

2. В съчинението обяснете:

За какво „говори“ картинката?

Каква гледна точка към проблема имате и виждате ли решение? Споделете вашата позиция и я защитете с убедителни разсъждения, като се опирате на личния си опит, резултат от преживяно, видяно, прочетено, споделено.

 

tema acs 2015

 

Заглавие:____________________________________________________

 

 

2016 година:

Откъс от стихотворението, по което са писали на изпита:

 

12516840_1148846115160061_1169217213_o

 

2017 година

 

Коя е най-значимата и въздействаща книга, която сте прочели досега?

Инструкции:

Напишете съчинение, което отговаря на следните задачи:

1. Обяснете защо тази книга ви е развълнувала, как и с какво го е постигнала – например: с авторовия глас и идея или с герой, или със сюжет, или с познание, което сте получили.

2. Обяснете кое е ценното послание на тази книга и защо то е важно за вас? А важно ли е за другите хора? Ще бъде ли важно след 30 години и защо?

 

И бонус:

 

1992 година

 

Ако имате възможност да прекарате един ден с човек по ваш избор, реален или въображаем, кого бихте избрали и защо?

Как се оценява есето?

Информация от Американския колеж:

 

Основните критерии при оценяването са обединени в две групи: реторични способности (умения за формулиране на теза и за създаване на цялостен текст, оригиналност на подхода към поставената тема)  и езикова култура (правопис, пунктуация, стил). Всеки от посочените компоненти се оценява по точкова система, като максималният брой точки, който може да даде всеки проверител, е 20. Съчиненията се преглеждат от двама проверители и крайният резултат е сборът от техните оценки. При разлика от четири или повече точки, работата се проверява от арбитър.

 

 

Критерии за оценяване на съчинението:

КОМПЕТЕНТНОСТИ КРИТЕРИИ
КОМПЕТЕНТНОСТИ ЗА ОРИЕНТИРАНЕ В ЗАДАЧАТА
- Правилно разбрани задача и проблем, с ясна позиция по тях.
- Компетентност по проблема: отговорът е разгърнат в подходящ контекст и предлага адекватни разсъждения.
КОМПЕТЕНТНОСТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА АРГУМЕНТАТИВЕН ТЕКСТ - Логически конструирани параграфи.

– Теза, съответстваща на проблема.

– Целенасочена, убедителна и завършена аргументация.ЕЗИКОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ- Правопис

– Граматическа, лексикална и пунктуационна норма

– Стилово единство

 

 

НАУЧЕТЕ: 60 ценни съвета и стратегии за изпита в Американския колеж >> 

ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С: 13 съвета за теста в Американския колеж >>

СПОДЕЛЕНО ОТ РАДОСТ: За изпита в Американския колеж >> 

ПРОЧЕТЕТЕ: Близо 300 статии в „Данибон“ за Американския колеж >>

 

 

източници: Американски колежДанибон

За Данибон

"Данибон" е личен сайт, създаден е през 2010 година от журналистката Йорданка Бонева-Благоева. Мотото на "Данибон" е: "Ценно е да знаеш!".