Рубрики
Начало » Образование » Училища » Кандидатстване » Свободни места за 4-то класиране в столичните гимназии (2020)

Свободни места за 4-то класиране в столичните гимназии (2020)

 

smg nebe

 

РУО София-град помести списък със свободните места за четвъртото класиране в столичните гимназии. Има свободни места дори в най-желаните училища.

 

 

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ЧЕТВЪРТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ ПО ПАРАЛЕЛКИ С КОДОВЕ ПО УЧИЛИЩА И РАЙОНИ, ПРИЕМ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020/ 2021 ГОДИНА

 

 

 

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ЧЕТВЪРТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ ПО ПАРАЛЕЛКИ С КОДОВЕ ПО УЧИЛИЩА И РАЙОНИ, ПРИЕМ В VIII КЛАС
ЗА УЧЕБНАТА 2020/ 2021 ГОДИНА
№ по ред Район Училище Паралелка Код Тип Свободни места без квоти Свободни места младежи Свободни места девойки
                 
1 Банкя 78. СУ „Христо Смирненски“, ГР.БАНКЯ Извършване на термални процедури 0463 професионална 4    
2 Банкя 78. СУ „Христо Смирненски“, ГР.БАНКЯ Софтуерни и хардуерни науки – АЕ 0468 профилирана 0    
3 Банкя Професионална гимназия по туризъм „Алеко Константинов“, ГР.БАНКЯ Организация на хотелиерството – АЕ 0344 професионална 0    
4 Банкя Професионална гимназия по туризъм „Алеко Константинов“, ГР.БАНКЯ Организация на обслужването в хотелиерството – АЕ 0352 професионална 2    
5 Банкя Професионална гимназия по туризъм „Алеко Константинов“, ГР.БАНКЯ Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения – АЕ 0355 професионална 7    
6 Банкя Професионална гимназия по туризъм „Алеко Константинов“, ГР.БАНКЯ Кетъринг – АЕ 0358 професионална 0    
7 Банкя Професионална гимназия по туризъм „Алеко Константинов“, ГР.БАНКЯ Производство на кулинарни изделия и напитки – готвач 0362 професионална 7    
8 Витоша 2. СУ „Акад.Емилиян Станев“, ГР.СОФИЯ Природни науки – АЕ интензивно 0947 профилирана 0    
9 Витоша 2. СУ „Акад.Емилиян Станев“, ГР.СОФИЯ Чужди езици – АЕ интензивно НЕ или ИЕ 0951 профилирана 2    
10 Витоша 2. СУ „Акад.Емилиян Станев“, ГР.СОФИЯ Хуманитарни науки – АЕ интензивно 0957 профилирана 1    
11 Витоша 2. СУ „Акад.Емилиян Станев“, ГР.СОФИЯ Обществени науки – АЕ интензивно 0958 профилирана 3    
12 Витоша 26 СУ „Йордан Йовков“, ГР.СОФИЯ Софтуерни и хардуерни науки – АЕ интензивно 0965 профилирана 2    
13 Витоша Професионална гимназия по екология и биотехнологии „Проф. д-р Асен Златаров“, ГР.СОФИЯ Екология и опазване на околната среда – АЕ 0851 професионална 0    
14 Витоша Професионална гимназия по екология и биотехнологии „Проф. д-р Асен Златаров“, ГР.СОФИЯ Технология на фармацевтичните и парфюмерийно-козметични продукти – АЕ 0874 професионална 15    
15 Витоша Професионална гимназия по екология и биотехнологии „Проф. д-р Асен Златаров“, ГР.СОФИЯ Технологичен и микробиологичен контрол в химични производства – лаборант 0909 професионална 10    
16 Връбница 74 СУ „Гоце Делчев“, ГР.СОФИЯ Софтуерни и хардуерни науки – АЕ интензивно 1771 профилирана 2    
17 Връбница 74 СУ „Гоце Делчев“, ГР.СОФИЯ Природни науки – АЕ интензивно 1777 профилирана 4    
18 Връбница 140. СУ „Иван Богоров“, ГР.СОФИЯ Български танци 1895 професионална 2    
19 Връбница 140. СУ „Иван Богоров“, ГР.СОФИЯ Графичен дизайн 1904 професионална 1    
20 Възраждане 18 СУ „Уилям Гладстон“, ГР.СОФИЯ Чужди езици – НЕ интензивно АЕ 0897 профилирана 1    
21 Възраждане 18 СУ „Уилям Гладстон“, ГР.СОФИЯ Чужди езици – ФЕ интензивно ИЕ 0902 профилирана 1    
22 Възраждане 18 СУ „Уилям Гладстон“, ГР.СОФИЯ Чужди езици – ФЕ интензивно АЕ 0905 профилирана 1    
23 Възраждане 18 СУ „Уилям Гладстон“, ГР.СОФИЯ Чужди езици – ЯЕ интензивно АЕ 1631 профилирана 1    
24 Възраждане 18 СУ „Уилям Гладстон“, ГР.СОФИЯ Чужди езици – АрЕ интензивно АЕ 1637 профилирана 2    
25 Възраждане 18 СУ „Уилям Гладстон“, ГР.СОФИЯ Чужди езици – КитЕ интензивно АЕ 1642 профилирана 1    
26 Възраждане 18 СУ „Уилям Гладстон“, ГР.СОФИЯ Чужди езици – КорЕ интензивно АЕ 1647 профилирана 0    
27 Възраждане 30 СУ „Братя Миладинови“, ГР.СОФИЯ Чужди езици – ИЕ интензивно АЕ 1307 профилирана 0    
28 Възраждане 30 СУ „Братя Миладинови“, ГР.СОФИЯ Природни науки – ИЕ интензивно 1308 профилирана 1    
29 Възраждане 30 СУ „Братя Миладинови“, ГР.СОФИЯ Икономическо развитие – АЕ интензивно НЕ 2602 профилирана 0    
30 Възраждане 32.СУИЧЕ „Св. Климент Охридски, ГР.СОФИЯ Чужди езици – АЕ интензивно НЕ 2771 профилирана 3    
31 Възраждане 32.СУИЧЕ „Св. Климент Охридски, ГР.СОФИЯ Чужди езици – АЕ интензивно ИЕ 2773 профилирана 1    
32 Възраждане 32.СУИЧЕ „Св. Климент Охридски, ГР.СОФИЯ Чужди езици – АЕ интензивно ФЕ 2775 профилирана 0    
33 Възраждане 32.СУИЧЕ „Св. Климент Охридски, ГР.СОФИЯ Чужди езици – АЕ интензивно РЕ 2777 профилирана 1    
34 Възраждане 91 НЕГ, ГР.СОФИЯ Чужди езици – НЕ интензивно 2644 профилирана   0 1
35 Възраждане 134. СУ „Д. Дебелянов“, ГР.СОФИЯ Чужди езици – АЕ интензивно 1952 профилирана 2    
36 Възраждане 134. СУ „Д. Дебелянов“, ГР.СОФИЯ Природни науки – АЕ интензивно 1961 профилирана 1    
37 Възраждане 134. СУ „Д. Дебелянов“, ГР.СОФИЯ Софтуерни и хардуерни науки – АЕ интензивно 1968 профилирана 0    
38 Възраждане НПГПТО „М.В.Ломоносов“, ГР.СОФИЯ Медицинска техника – НЕ 0317 професионална 0    
39 Възраждане НПГПТО „М.В.Ломоносов“, ГР.СОФИЯ Измервателна и организационна техника – АЕ 0319 професионална 1    
40 Възраждане НПГПТО „М.В.Ломоносов“, ГР.СОФИЯ Кинотехника аудио- и видеосистеми – АЕ 0321 професионална 0    
41 Възраждане НПГПТО „М.В.Ломоносов“, ГР.СОФИЯ Очна оптика – АЕ 0324 професионална 1    
42 Възраждане НПГПТО „М.В.Ломоносов“, ГР.СОФИЯ Лазерна и оптична техника – АЕ 0325 професионална 0    
43 Възраждане НПГПТО „М.В.Ломоносов“, ГР.СОФИЯ Компютърна техника и технологии – АЕ 0328 професионална 0    
44 Възраждане ПГТКИ, ГР.СОФИЯ Бутикови облекла – АЕ 1856 професионална 5    
45 Възраждане ПГТКИ, ГР.СОФИЯ Конструиране моделиране и технология на облекло от кожи 1865 професионална 6    
46 Възраждане ПГТКИ, ГР.СОФИЯ Конструиране моделиране и технология на обувни изделия (дуална) 1868 професионална 16    
47 Възраждане ПГТКИ, ГР.СОФИЯ Конструиране моделиране и технология на коженогалантерийни изделия 1870 професионална 16    
48 Възраждане ПГ по ПСТТ, ГР.СОФИЯ Пътно-строителна техника – АЕ 2524 професионална 9    
49 Възраждане ПГ по ПСТТ, ГР.СОФИЯ Подемно-транспортна техника монтирана на пътни тр. средства – ФЕ 2528 професионална 17    
50 Възраждане ПГ по ПСТТ, ГР.СОФИЯ Електрически превозни средства – РЕ 2612 професионална 18    
51 Изгрев 105. СУ „Атанас Далчев“, ГР.СОФИЯ Чужди езици – ИтЕ интензивно 2514 профилирана 1    
52 Изгрев 105. СУ „Атанас Далчев“, ГР.СОФИЯ Софтуерни и хардуерни науки – АЕ интензивно 2532 профилирана 4    
53 Изгрев 105. СУ „Атанас Далчев“, ГР.СОФИЯ Екскурзоводско обослужване – ИтЕ интензивно 2543 професионална 1    
54 Изгрев 119 СУ „Академик М. Арнаудов“, ГР.СОФИЯ Хуманитарни науки – АЕ интензивно 1522 профилирана 1    
55 Изгрев 119 СУ „Академик М. Арнаудов“, ГР.СОФИЯ Природни науки – АЕ интензивно 1526 профилирана 1    
56 Изгрев 119 СУ „Академик М. Арнаудов“, ГР.СОФИЯ Чужди езици – РЕ интензивно 1532 профилирана 0    
57 Изгрев СПГЕ „Джон Атанасов“, ГР.СОФИЯ Системно програмиране – АЕ 2328 професионална 1    
58 Изгрев СПГЕ „Джон Атанасов“, ГР.СОФИЯ Приложно програмиране – АЕ 2338 професионална 0    
59 Изгрев СПГЕ „Джон Атанасов“, ГР.СОФИЯ Компютърни мрежи – АЕ 2360 професионална 0    
60 Изгрев СПГЕ „Джон Атанасов“, ГР.СОФИЯ Компютърна техника и технологии – АЕ 2363 професионална 0    
61 Изгрев СПГЕ „Джон Атанасов“, ГР.СОФИЯ Микропроцесорна техника – АЕ 2366 професионална 1    
62 Изгрев СПГЕ „Джон Атанасов“, ГР.СОФИЯ Промишлена електроника – АЕ 2372 професионална 2    
63 Изгрев СПГ „Княгиня Евдокия“, ГР.СОФИЯ Съдебна администрация – АЕ (дуална) 2837 професионална 0    
64 Изгрев СПГ „Княгиня Евдокия“, ГР.СОФИЯ Икономическо информационно осигуряване – АЕ 2840 професионална 12    
65 Изгрев СПГ „Княгиня Евдокия“, ГР.СОФИЯ Извършване на термални процедури – АЕ (дуална) 2842 професионална 16    
66 Изгрев СПГ „Княгиня Евдокия“, ГР.СОФИЯ Фризьорство 2843 професионална 0    
67 Изгрев СПГ „Княгиня Евдокия“, ГР.СОФИЯ Козметика 2845 професионална 0    
68 Изгрев СПГ „Княгиня Евдокия“, ГР.СОФИЯ Маникюр педикюр и ноктопластика 2847 професионална 1    
69 Илинден 3 СУ „Марин Дринов“, ГР.СОФИЯ Изобразително изкуство – РЕ интензивно 2913 профилирана 7    
70 Илинден 3 СУ „Марин Дринов“, ГР.СОФИЯ Графичен дизайн – АЕ 2914 професионална 2    
71 Илинден 113 СУ „Сава Филаретов“, ГР.СОФИЯ Предприемачески 1648 профилирана 18    
72 Илинден 113 СУ „Сава Филаретов“, ГР.СОФИЯ Продавач-консултант 1676 професионална 0    
73 Илинден ПГТЕ „Хенри Форд“, ГР.СОФИЯ Промишлена електроника – АЕ 1911 професионална 0    
74 Илинден ПГТЕ „Хенри Форд“, ГР.СОФИЯ Електрообзавеждане на ел. превозни средства за гр. транспорт (дуална) 2343 професионална 6    
75 Илинден ПГТЕ „Хенри Форд“, ГР.СОФИЯ Електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника (дуална) 2349 професионална 5    
76 Илинден ПГТЕ „Хенри Форд“, ГР.СОФИЯ Газова техника – АЕ 2352 професионална 0    
77 Илинден ПГТЕ „Хенри Форд“, ГР.СОФИЯ Възобновяеми енергийни източници – АЕ 2357 професионална 0    
78 Илинден ПГТЕ „Хенри Форд“, ГР.СОФИЯ Топлотехника – отоплителна климат. вентилационна и хладилна – АЕ (дуална) 2362 професионална 0    
79 Илинден ПГТЕ „Хенри Форд“, ГР.СОФИЯ Автотранспортна техника – техник 2364 професионална 1    
80 Илинден ПГТЕ „Хенри Форд“, ГР.СОФИЯ Автомобилна мехатроника – АЕ 2367 професионална 0    
81 Илинден ПГТЕ „Хенри Форд“, ГР.СОФИЯ Автомобилна мехатроника – АЕ (дуална) 2376 професионална 0    
82 Илинден ПГТЕ „Хенри Форд“, ГР.СОФИЯ Електрически превозни средства – АЕ 2378 професионална 1    
83 Илинден ПГТЕ „Хенри Форд“, ГР.СОФИЯ Ремонт на летателни апарати – АЕ 2380 професионална 0    
84 Илинден ПГТЕ „Хенри Форд“, ГР.СОФИЯ Експлоатация на автомобилния транспорт 2383 професионална 0    
85 Илинден ПГАВТ „А.С.Попов“, ГР.СОФИЯ Компютърни мрежи – АЕ 2752 професионална 0    
86 Илинден ПГАВТ „А.С.Попов“, ГР.СОФИЯ Телекомуникационни системи – АЕ 2756 професионална 1    
87 Илинден ПГАВТ „А.С.Попов“, ГР.СОФИЯ Приложно програмиране – АЕ интензивно 2760 професионална 1    
88 Илинден ПГАВТ „А.С.Попов“, ГР.СОФИЯ Компютърна техника и технологии – АЕ 2763 професионална 1    
89 Илинден ПГАВТ „А.С.Попов“, ГР.СОФИЯ Микропроцесорна техника – АЕ 2765 професионална 0    
90 Илинден ПГАВТ „А.С.Попов“, ГР.СОФИЯ Системно програмиране – АЕ интензивно 2769 професионална 1    
91 Илинден ПГХВТ, ГР.СОФИЯ Производство на захар и захарни изделия – АЕ 0448 професионална 2    
92 Илинден ПГХВТ, ГР.СОФИЯ Производство на месо месни продукти и риба – АЕ 0452 професионална 8    
93 Илинден ПГХВТ, ГР.СОФИЯ Производсто и преработка на мляко и млечни продукти 0455 професионална 14    
94 Илинден 33 ЕГ „Света София“, ГР.СОФИЯ Чужди езици – АЕ интензивно НЕ 2762 профилирана 3    
95 Илинден 33 ЕГ „Света София“, ГР.СОФИЯ Чужди езици – АЕ интензивно ИЕ 2767 профилирана 0    
96 Илинден 33 ЕГ „Света София“, ГР.СОФИЯ Чужди езици – АЕ интензивно КитЕ или ГрЕ 2774 профилирана 2    
97 Илинден 33 ЕГ „Света София“, ГР.СОФИЯ Чужди езици – ФЕ интензивно АЕ 2778 профилирана 1    
98 Илинден 33 ЕГ „Света София“, ГР.СОФИЯ Екскурзоводско обслужване – АЕ интензивно РЕ 2797 професионална 2    
99 Искър 68 СУ „Акад.Никола Обрешков“, ГР.СОФИЯ Софтуерни и хардуерни науки – АЕ 2629 профилирана 0    
100 Искър 69 СУ „Д. Маринов“, ГР.СОФИЯ Икономическо развитие – АЕ 0887 профилирана 0    
101 Искър 108 СУ „Н.Беловеждов“, ГР.СОФИЯ Предприемачески – АЕ интензивно 1852 профилирана 0    
102 Искър 108 СУ „Н.Беловеждов“, ГР.СОФИЯ Предприемачески – АЕ 1896 профилирана 1    
103 Искър ПГ ПО ТРАНСПОРТ, ГР.СОФИЯ Митническа и данъчна администрация – АЕ 1656 професионална 5    
104 Искър ПГ ПО ТРАНСПОРТ, ГР.СОФИЯ Автомобилна мехатроника – АЕ 1677 професионална 2    
105 Искър ПГ ПО ТРАНСПОРТ, ГР.СОФИЯ Автотранспортна техника – монтьор 1684 професионална 14    
106 Красна поляна 17 СУ „Дамян Груев“, ГР.СОФИЯ Чужди езици – ФЕ интензивно 2371 профилирана 20    
107 Красна поляна 17 СУ „Дамян Груев“, ГР.СОФИЯ Туристическа анимация – ФЕ интензивно 2379 професионална 8    
108 Красна поляна 28 СУ „А. Константинов“, ГР.СОФИЯ Софтуерни и хардуерни науки – АЕ интензивно 0372 профилирана 1    
109 Красна поляна 28 СУ „А. Константинов“, ГР.СОФИЯ Физическо възпитание и спорт – АЕ 0374 профилирана 10    
110 Красна поляна 123 СУ „Стефан Стамболов, ГР.СОФИЯ Логистика на товари и услуги 0631 професионална 7    
111 Красна поляна 135 СУ, ГР.СОФИЯ Социална работа с деца и семейства в риск – АЕ 2783 професионална 6    
112 Красна поляна СГХСТ, ГР.СОФИЯ Производство на хляб хлебни и сладкарски изделия – АЕ 0547 професионална 4    
113 Красна поляна СГХСТ, ГР.СОФИЯ Декорация на сладкарски изделия – АЕ 0563 професионална 10    
114 Красна поляна СГХСТ, ГР.СОФИЯ Производство на сладкарски изделия – АЕ (дуална) 0568 професионална 5    
115 Красна поляна СГХСТ, ГР.СОФИЯ Декорация на органични материали – карвинг – АЕ (дуална) 0573 професионална 7    
116 Красно село 19 СУ „Елин Пелин“, ГР.СОФИЯ Предприемачески – АЕ интензивно НорвЕ 2682 профилирана 0    
117 Красно село 19 СУ „Елин Пелин“, ГР.СОФИЯ Предприемачески – АЕ интензивно ДатЕ 2689 профилирана 1    
118 Красно село 19 СУ „Елин Пелин“, ГР.СОФИЯ Предприемачески – НЕ интензивно 2693 профилирана 2    
119 Красно село 36 СУ „Максим Горки“, ГР.СОФИЯ Чужди езици – ИтЕ интензивно 0778 профилирана 2    
120 Красно село 36 СУ „Максим Горки“, ГР.СОФИЯ Чужди езици – АЕ 0784 профилирана 0    
121 Красно село 51 СУ, ГР.СОФИЯ Компютърна графика – АЕ интензивно 2276 професионална 1    
122 Красно село 51 СУ, ГР.СОФИЯ Софтуерни и хардуерни науки – АЕ интензивно 2289 профилирана 0    
123 Красно село 51 СУ, ГР.СОФИЯ Изобразително изкуство – АЕ 2291 профилирана 1    
124 Красно село 132. СУ „Ваня Войнова“, ГР.СОФИЯ Софтуерни и хардуерни науки – АЕ 0423 профилирана 3    
125 Красно село 132. СУ „Ваня Войнова“, ГР.СОФИЯ Спортно-туристическата дейност – АЕ 0424 професионална 0    
126 Красно село 203 ПЕГ „Св. Методий“, ГР.СОФИЯ Чужди езици – АЕ интензивно НЕ 2904 профилирана 0    
127 Красно село 203 ПЕГ „Св. Методий“, ГР.СОФИЯ Чужди езици – АЕ интензивно ИЕ 2907 профилирана 9    
128 Красно село 203 ПЕГ „Св. Методий“, ГР.СОФИЯ Чужди езици – ИЕ интензивно АЕ 2909 профилирана 5    
129 Красно село 203 ПЕГ „Св. Методий“, ГР.СОФИЯ Предприемачески – АЕ интензивно 2910 профилирана 9    
130 Кремиковци 85 СУ „Отец Паисий“, ГР.СОФИЯ Търговия на едро и дребно – АЕ 1929 професионална 0    
131 Кремиковци 117. СУ, ГР.БУХОВО Софтуерни и хардуерни науки 0975 профилирана 5    
132 Кремиковци 162 ОбУ „Отец Паисий“, ГР.СОФИЯ Предприемачески 2956 профилирана 0    
133 Лозенец 21 СУ „Христо Ботев“, ГР.СОФИЯ Чужди езици – АЕ интензивно ИЕ 0898 профилирана 1    
134 Лозенец 21 СУ „Христо Ботев“, ГР.СОФИЯ Предприемачески – АЕ интензивно 0906 профилирана 2    
135 Лозенец 35. СЕУ „Добри Войников“, ГР.СОФИЯ Чужди езици – НЕ РЕ БЕЛ 0388 профилирана 2    
136 Лозенец 35. СЕУ „Добри Войников“, ГР.СОФИЯ Чужди езици – НЕ РЕ МАТ 0389 профилирана   0 1
137 Лозенец 35. СЕУ „Добри Войников“, ГР.СОФИЯ Чужди езици – НЕ РЕ ГЕО 0390 профилирана   1 0
138 Лозенец 35. СЕУ „Добри Войников“, ГР.СОФИЯ Чужди езици – ФЕ РЕ ИТ 0392 профилирана   0 2
139 Лозенец НПМГ, ГР.СОФИЯ Математически – АЕ М Инф 0814 профилирана 1    
140 Лозенец НПМГ, ГР.СОФИЯ Математически – НЕ 0821 профилирана 1    
141 Лозенец НПМГ, ГР.СОФИЯ Математически – АЕ М Ф 0830 профилирана 0    
142 Лозенец НПМГ, ГР.СОФИЯ Природни науки – АЕ Б Х 0835 профилирана 0    
143 Лозенец НПМГ, ГР.СОФИЯ Природни науки – АЕ Х Б 0843 профилирана 0    
144 Лозенец НПМГ, ГР.СОФИЯ Природни науки – НЕ Х Б 0845 профилирана 0    
145 Лозенец НПМГ, ГР.СОФИЯ Икономическо развитие – АЕ 0847 профилирана 0    
146 Лозенец НПМГ, ГР.СОФИЯ Софтуерни и хардуерни науки – АЕ 1177 профилирана 0    
147 Лозенец ПГО, ГР.СОФИЯ Моден дизайн – ИтЕ 0462 професионална 2    
148 Лозенец ПГО, ГР.СОФИЯ Бутикови облекла – ИтЕ 0472 професионална 0    
149 Лозенец ПГО, ГР.СОФИЯ Моден дизайн – АЕ 0476 професионална 2    
150 Лозенец ПГО, ГР.СОФИЯ Конструиранемоделиране и технология на облекло от текстил – АЕ 0491 професионална 1    
151 Лозенец ПГО, ГР.СОФИЯ Сценичен костюм – АЕ 0505 професионална 1    
152 Лозенец СГСАГ „Христо Ботев“, ГР.СОФИЯ Строителство и архитектура – АЕ 0719 професионална 1    
153 Лозенец СГСАГ „Христо Ботев“, ГР.СОФИЯ Водно строителство – АЕ 0735 професионална 0    
154 Лозенец СГСАГ „Христо Ботев“, ГР.СОФИЯ Транспортно строителство – АЕ 0748 професионална 0    
155 Лозенец СГСАГ „Христо Ботев“, ГР.СОФИЯ Геодезия – АЕ 0762 професионална 0    
156 Лозенец СГСАГ „Христо Ботев“, ГР.СОФИЯ Парково строителство и озеленяване – АЕ 0772 професионална 0    
157 Лозенец СГСАГ „Христо Ботев“, ГР.СОФИЯ Брокер недвижими имоти – АЕ 0838 професионална 0    
158 Лозенец СГСАГ „Христо Ботев“, ГР.СОФИЯ Строителство и архитектура – НЕ 0973 професионална 0    
159 Лозенец НФСГ, ГР.СОФИЯ Икономическа информатика – АЕ 2749 професионална 0    
160 Лозенец НФСГ, ГР.СОФИЯ Икономика и мениджмънт – АЕ 2754 професионална 1    
161 Лозенец НФСГ, ГР.СОФИЯ Икономика и мениджмънт – НЕ 2764 професионална 0    
162 Лозенец НФСГ, ГР.СОФИЯ Икономика и мениджмънт – ФЕ 2768 професионална 0    
163 Лозенец НФСГ, ГР.СОФИЯ Търговия – АЕ (дуална) 2791 професионална 0    
164 Лозенец НФСГ, ГР.СОФИЯ Търговия – НЕ (дуална) 2798 професионална 0    
165 Люлин 27. СУ, ГР.СОФИЯ Софтуерни и хардуерни науки 2387 профилирана 2    
166 Люлин 37. СУ „Райна Княгиня“, ГР.СОФИЯ Предприемачески 2110 профилирана 5    
167 Люлин 40 СУ, ГР.СОФИЯ Софтуерни и хардуерни науки – АЕ интензивно 0508 профилирана 1    
168 Люлин 56.СУ „Проф. К. Иречек“, ГР.СОФИЯ Чужди езици – АЕ интензивно 2196 профилирана 3    
169 Люлин 56.СУ „Проф. К. Иречек“, ГР.СОФИЯ Икономическо развитие – НЕ интензивно 2200 профилирана 16    
170 Люлин 79 СУ „Индира Ганди“, ГР.СОФИЯ Софтуерни и хардуерни науки – АЕ интензивно 2427 профилирана 0    
171 Люлин 90 СУ, ГР.СОФИЯ Предприемачески – ИЕ 1384 профилирана 7    
172 Люлин 96. СУ „Л. Н. Толстой“, ГР.СОФИЯ Чужди езици – АЕ интензивно 0903 профилирана 0    
173 Люлин 97 СУ, ГР.СОФИЯ Софтуерни и хардуерни науки – АЕ интензивно 2506 профилирана 1    
174 Люлин 97 СУ, ГР.СОФИЯ Търговия на едро и дребно – АЕ интензивно 2512 професионална 0    
175 Люлин 97 СУ, ГР.СОФИЯ Предприемачески – АЕ 3037 профилирана 3    
176 Люлин 137 СУ „Ангел Кънчев“, ГР.СОФИЯ Предприемачески – АЕ интензивно 1834 профилирана 1    
177 Люлин 137 СУ „Ангел Кънчев“, ГР.СОФИЯ Чужди езици – АЕ интензивно НЕ 1838 профилирана 1    
178 Люлин 137 СУ „Ангел Кънчев“, ГР.СОФИЯ Софтуерни и хардуерни науки – АЕ интензивно 1844 профилирана 0    
179 Младост 10 СУ „Теодор Траянов“, ГР.СОФИЯ Обществени науки – АЕ 2101 профилирана 1    
180 Младост 39 СУ „П.Динеков“, ГР.СОФИЯ Софтуерни и хардуерни науки – АЕ интензивно 1802 профилирана 0    
181 Младост 81. СУ „Виктор Юго“, ГР.СОФИЯ Чужди езици – АЕ интензивно 2566 профилирана 2    
182 Младост 81. СУ „Виктор Юго“, ГР.СОФИЯ Хуманитарни науки 2579 профилирана 1    
183 Младост 118 СУ, ГР.СОФИЯ Софтуерни и хардуерни науки – АЕ интензивно 2943 профилирана 0    
184 Младост 125 СУ „Боян Пенев“, ГР.СОФИЯ Хуманитарни науки – АЕ интензивно 1546 профилирана 3    
185 Младост 125 СУ „Боян Пенев“, ГР.СОФИЯ Математически – АЕ интензивно 1557 профилирана 2    
186 Младост 128 СУ „Алберт Айнщайн“, ГР.СОФИЯ Софтуерни и хардуерни науки – АЕ 1660 профилирана 2    
187 Младост 128 СУ „Алберт Айнщайн“, ГР.СОФИЯ Банкова охрана и инкасова дейност – АЕ 1670 професионална 0    
188 Младост 131 СУ „К.А.Тимирязев“, ГР.СОФИЯ Търговия на едро и дребно 2449 професионална 15    
189 Младост 131 СУ „К.А.Тимирязев“, ГР.СОФИЯ Предприемачески 2454 профилирана 3    
190 Младост 144 СУ „Народни будители“, ГР.СОФИЯ Музика – АЕ 1118 профилирана 13    
191 Младост 144 СУ „Народни будители“, ГР.СОФИЯ Рекламна графика – АЕ 1123 професионална 4    
192 Младост 144 СУ „Народни будители“, ГР.СОФИЯ Български танци – АЕ 1142 професионална 5    
193 Младост ТУЕС към ТУ-София, ГР.СОФИЯ Системно програмиране – АЕ 2127 професионална 1    
194 Младост ТУЕС към ТУ-София, ГР.СОФИЯ Компютърни мрежи – АЕ 2132 професионална 0    
195 Надежда 15 СУ, ГР.СОФИЯ Предприемачески – АЕ 2582 профилирана 4    
196 Надежда 15 СУ, ГР.СОФИЯ Предприемачески 3015 професионална 19    
197 Надежда 54 СУ, ГР.СОФИЯ Чужди езици – АЕ интензивно 0749 профилирана 2    
198 Надежда 54 СУ, ГР.СОФИЯ Софтуерни и хардуерни науки – АЕ интензивно 0758 профилирана 2    
199 Надежда 101 СУ „БАЧО КИРО“, ГР.СОФИЯ Икономическо развитие – АЕ интензивно 2886 профилирана 3    
200 Надежда 101 СУ „БАЧО КИРО“, ГР.СОФИЯ Софтуерни и хардуерни науки – АЕ интензивно 2889 профилирана 1    
201 Нови Искър 170 СУ „Васил Левски“, ГР.НОВИ ИСКЪР Предприемачески – АЕ 2971 профилирана 0    
202 Нови Искър 170 СУ „Васил Левски“, ГР.НОВИ ИСКЪР Организация на туризма и свободното време – АЕ 2972 професионална 0    
203 Нови Искър 172 ОбУ „Христо Ботев“, ГР.НОВИ ИСКЪР Производство на облекло от текстил 2807 професионална 6    
204 Оборище 1 СУ „Пенчо П. Славейков“, ГР.СОФИЯ Чужди езици – ИЕ интензивно АЕ ИЦ 1831 профилирана 2    
205 Оборище 1 СУ „Пенчо П. Славейков“, ГР.СОФИЯ Чужди езици – ИЕ интнензивно АЕ БЗО 1900 профилирана 0    
206 Оборище 1 СУ „Пенчо П. Славейков“, ГР.СОФИЯ Чужди езици – АЕ интензивно ИЕ ИЦ 1906 профилирана 2    
207 Оборище 1 СУ „Пенчо П. Славейков“, ГР.СОФИЯ Природни науки – АЕ интензивно 1907 профилирана 3    
208 Оборище 164 ГПИЕ, ГР.СОФИЯ Чужди езици – ИЕ интензивно АЕ 2561 профилирана   0 0
209 Оборище 164 ГПИЕ, ГР.СОФИЯ Чужди езици – ИЕ интензивно ФЕ 2562 профилирана   0 0
210 Оборище 164 ГПИЕ, ГР.СОФИЯ Чужди езици – ИЕ интензивно ИтЕ 2564 профилирана   0 0
211 Оборище 164 ГПИЕ, ГР.СОФИЯ Чужди езици – ИЕ интензивно ПортЕ 2569 профилирана   0 0
212 Оборище Първа АЕГ, ГР.СОФИЯ Чужди езици – АЕ интензивно РЕ 0649 профилирана   0 0
213 Оборище Първа АЕГ, ГР.СОФИЯ Чужди езици – АЕ интензивно ИЕ 0672 профилирана   1 0
214 Оборище Първа АЕГ, ГР.СОФИЯ Чужди езици – АЕ интензивно НЕ 0727 профилирана   0 0
215 Оборище Първа АЕГ, ГР.СОФИЯ Чужди езици – АЕ интензивно ФЕ 0752 профилирана   0 0
216 Оборище СМГ „П. Хилендарски“, ГР.СОФИЯ Математически – АЕ 2277 профилирана 1    
217 Оборище СМГ „П. Хилендарски“, ГР.СОФИЯ Математически – НЕ интензивно 2278 профилирана 0    
218 Оборище ПГМЕ, ГР.СОФИЯ Металообработващи машини (дуална) 2173 професионална 21    
219 Оборище ПГМЕ, ГР.СОФИЯ Електрообзавеждане на производството – електромонтьор (дуална) 2177 професионална 15    
220 Оборище ПГМЕ, ГР.СОФИЯ Промишлена електроника – АЕ 2193 професионална 15    
221 Оборище СПГТ, ГР.СОФИЯ Кетъринг – РЕ 1277 професионална 0    
222 Оборище СПГТ, ГР.СОФИЯ Кетъринг – ИЕ 1281 професионална 0    
223 Оборище СПГТ, ГР.СОФИЯ Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения – ИтЕ 1283 професионална 0    
224 Оборище СПГТ, ГР.СОФИЯ Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения – НЕ 1284 професионална 0    
225 Оборище СПГТ, ГР.СОФИЯ Организация на хотелиерството – АЕ 1285 професионална 1    
226 Оборище СПГТ, ГР.СОФИЯ Организация на обслужването в хотелиерството – АЕ 1286 професионална 1    
227 Оборище СПГТ, ГР.СОФИЯ Екскурзоводско обслужване – АЕ 1287 професионална 1    
228 Овча купел 66 СУ „Филип Станиславов“, ГР.СОФИЯ Предприемачески 1439 профилирана 4    
229 Овча купел 88 СУ „Д. Попниколов“, ГР.СОФИЯ Чужди езици – АЕ интензивно 1353 профилирана 2    
230 Овча купел 88 СУ „Д. Попниколов“, ГР.СОФИЯ Туристическа анимация – АЕ интензивно 1356 професионална 4    
231 Овча купел 149 СУ, ГР.СОФИЯ Софтуерни и хардуерни науки – АЕ интензивно 1060 профилирана 0    
232 Овча купел Национално СУ „София“, ГР.СОФИЯ Природни науки – АЕ 2687 профилирана 5    
233 Овча купел Национално СУ „София“, ГР.СОФИЯ Изобразително изкуство – АЕ 2692 профилирана 9    
234 Овча купел ПГЕА, ГР.СОФИЯ Компютърни мрежи – АЕ 2115 професионална 4    
235 Овча купел ПГЕА, ГР.СОФИЯ Компютърна техника и технологии – АЕ 2123 професионална 2    
236 Овча купел ПГЕА, ГР.СОФИЯ Системно програмиране – АЕ 2133 професионална 1    
237 Овча купел ПГЕА, ГР.СОФИЯ Приложно програмиране – АЕ 2138 професионална 5    
238 Овча купел ПГСС „БУЗЕМА“, ГР.СОФИЯ Трайни насаждения 2901 професионална 7    
239 Овча купел ПГСС „БУЗЕМА“, ГР.СОФИЯ Цветарство 2903 професионална 0    
240 Овча купел ПГСС „БУЗЕМА“, ГР.СОФИЯ Каменоделство 2905 професионална 13    
241 Панчарево 71 СУ „П.Яворов“, С.КАЗИЧЕНЕ Икономическо развитие 1725 профилирана 0    
242 Панчарево 192 СУ, С.БИСТРИЦА Туристическа анимация 2952 професионална 6    
243 Подуяне 24 СУ „П. К. Яворов „, ГР.СОФИЯ Предприемачески 2439 профилирана 1    
244 Подуяне 44. СУ „Неофит Бозвели“, ГР.СОФИЯ Софтуерни и хардуерни науки – АЕ интензивно 1536 профилирана 0    
245 Подуяне 44. СУ „Неофит Бозвели“, ГР.СОФИЯ Софтуерни и хардуерни науки – НЕ интензивно 1538 профилирана 1    
246 Подуяне 95 СУ, ГР.СОФИЯ Чужди езици – АЕ интензивно РЕ 2354 профилирана 0    
247 Подуяне 95 СУ, ГР.СОФИЯ Чужди езици – РЕ интензивно АЕ 2359 профилирана 1    
248 Подуяне 95 СУ, ГР.СОФИЯ Природни науки – АЕ интензивно 2459 профилирана 5    
249 Подуяне 130 СУ „Стефан Караджа“, ГР.СОФИЯ Продавач-консултант 2236 професионална 4    
250 Сердика 14 СУ „Проф. д-р А. Златаров, ГР.СОФИЯ Обществени науки – АЕ 1312 профилирана 3    
251 Сердика 29. СУ „Кузман Шапкарев“, ГР.СОФИЯ Софтуерни и хардуерни науки 2408 профилирана 1    
252 Сердика 29. СУ „Кузман Шапкарев“, ГР.СОФИЯ Физическо възпитание и спорт 2411 профилирана 18    
253 Сердика 59 ОбУ „Васил Левски“, ГР.СОФИЯ Готвач 1530 професионална 6    
254 Сердика ПГИИ „Проф. Н. Райнов“, ГР.СОФИЯ Компютърна графика 1572 професионална 1    
255 Сердика ПГЖПТ „Никола Корчев“, ГР.СОФИЯ Локомотиви и вагони – АЕ (дуална) 2000 професионална 17    
256 Сердика ПГИИРЕ, ГР.СОФИЯ Чужди езици – РумЕ интензивно 2934 профилирана 13    
257 Сердика ПГИИРЕ, ГР.СОФИЯ Чужди езици – ИЕ интензивно 2935 профилирана 0    
258 Слатина 23 СУ „Фредерик Ж.-Кюри“, ГР.СОФИЯ Чужди езици – ИтЕ интензивно 0916 профилирана 2    
259 Слатина 23 СУ „Фредерик Ж.-Кюри“, ГР.СОФИЯ Предприемачески – АЕ 0930 профилирана 3    
260 Слатина 23 СУ „Фредерик Ж.-Кюри“, ГР.СОФИЯ Икономическо развитие – АЕ 0939 профилирана 1    
261 Слатина 31 СУЧЕМ „Иван Вазов“, ГР.СОФИЯ Чужди езици – АЕ интензивно НЕ 2753 профилирана 1    
262 Слатина 31 СУЧЕМ „Иван Вазов“, ГР.СОФИЯ Чужди езици – АЕ интензивно ИЕ 2755 профилирана 1    
263 Слатина 31 СУЧЕМ „Иван Вазов“, ГР.СОФИЯ Чужди езици – НЕ интензивно АЕ 2759 профилирана 0    
264 Слатина 31 СУЧЕМ „Иван Вазов“, ГР.СОФИЯ Чужди езици – ИЕ интензивно АЕ 2766 профилирана 0    
265 Слатина 31 СУЧЕМ „Иван Вазов“, ГР.СОФИЯ Математически – АЕ интензивно 3018 профилирана 1    
266 Слатина 93 СУ „Ал. Теодоров – Балан“, ГР.СОФИЯ Обществени науки – РЕ интензивно 2876 профилирана 2    
267 Слатина 93 СУ „Ал. Теодоров – Балан“, ГР.СОФИЯ Обществени науки – АЕ интензивно 2878 профилирана 2    
268 Слатина 94 СУ „Д.Страшимиров“, ГР.СОФИЯ Предприемачески 2525 профилирана 6    
269 Слатина 94 СУ „Д.Страшимиров“, ГР.СОФИЯ Производство на облекло от текстил 2535 професионална 10    
270 Слатина 94 СУ „Д.Страшимиров“, ГР.СОФИЯ Логистика на товари и услуги 2539 професионална 3    
271 Слатина 138 СУЗИЕ „Проф.В.Златарски“ Чужди езици – АЕ интензивно ИЕ 1354 профилирана 1    
272 Слатина 138 СУЗИЕ „Проф.В.Златарски“ Чужди езици – КитЕ интензивно АЕ 2451 профилирана 2    
273 Слатина 138 СУЗИЕ „Проф.В.Златарски“ Чужди езици – ЯЕ интензивно АЕ 2456 профилирана 1    
274 Слатина 138 СУЗИЕ „Проф.В.Златарски“ Организация на туризма и свободното време – АЕ интензивно КорЕ 2466 професионална 0    
275 Слатина 157 ГИЧЕ „Сесар Вайехо“, ГР.СОФИЯ Чужди езици – ИЕ интензивно 1023 профилирана 2    
276 Слатина ПГТ „МАКГАХАН“, ГР.СОФИЯ Автотранспортна техника – техник АЕ (дуална) 2153 професионална 6    
277 Слатина ПГТ „МАКГАХАН“, ГР.СОФИЯ Автомобилна мехатроника – АЕ 2165 професионална 1    
278 Слатина ПГТ „МАКГАХАН“, ГР.СОФИЯ Ремонт на летателни апарати – АЕ 2178 професионална 3    
279 Слатина ПГТ „МАКГАХАН“, ГР.СОФИЯ Спедиция транспортна и складова логистика – АЕ 2187 професионална 11    
280 Слатина ПГТ „МАКГАХАН“, ГР.СОФИЯ Спедиция транспортна и складова логистика – АЕ (дуална) 2212 професионална 5    
281 Средец 7. СУ „Свети Седмочисленици“ Чужди езици – АЕ интензивно ИЕ 0359 профилирана 4    
282 Средец 7. СУ „Свети Седмочисленици“ Чужди езици – АЕ интензивно НЕ 0360 профилирана 2    
283 Средец 7. СУ „Свети Седмочисленици“ Софтуерни и хардуерни науки – АЕ интензивно НЕ 0361 профилирана 1    
284 Средец 7. СУ „Свети Седмочисленици“ Чужди езици – АЕ интензивно ФЕ 0363 профилирана 0    
285 Средец 9 ФЕГ, ГР.СОФИЯ Чужди езици – ФЕ интензивно АЕ 2158 профилирана   0 0
286 Средец 9 ФЕГ, ГР.СОФИЯ Чужди езици – ФЕ интензивно ИЕ 2163 профилирана   0 1
287 Средец 9 ФЕГ, ГР.СОФИЯ Чужди езици – ФЕ интензивно НЕ 2168 профилирана   0 0
288 Средец 12 СУ „Цар Иван Асен ІІ“, ГР.СОФИЯ Чужди езици – АЕ интензивно НЕ или РЕ 2159 профилирана 1    
289 Средец 12 СУ „Цар Иван Асен ІІ“, ГР.СОФИЯ Чужди езици – НЕ интензивно АЕ или РЕ 2209 профилирана 1    
290 Средец 12 СУ „Цар Иван Асен ІІ“, ГР.СОФИЯ Предприемачески – ФЕ интензивно 2215 профилирана 0    
291 Средец 127 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ, ГР.СОФИЯ Чужди езици – АЕ интензивно НЕ 1358 профилирана 2    
292 Средец 127 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ, ГР.СОФИЯ Математически – АЕ интензивно 1362 профилирана 0    
293 Средец 127 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ, ГР.СОФИЯ Чужди езици – АЕ интензивно ИЕ 1364 профилирана 0    
294 Средец 127 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ, ГР.СОФИЯ Природни науки – АЕ интензивно 1365 профилирана 1    
295 Средец 127 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ, ГР.СОФИЯ Предприемачески – ИЕ интензивно 1366 профилирана 1    
296 Средец 133 СУ „А.С.Пушкин“, ГР.СОФИЯ Чужди езици – АЕ интензивно РЕ 2269 профилирана   1 2
297 Средец 133 СУ „А.С.Пушкин“, ГР.СОФИЯ Чужди езици – ФЕ интензивно РЕ 2270 профилирана   0 1
298 Средец 133 СУ „А.С.Пушкин“, ГР.СОФИЯ Чужди езици – РЕ интензивно АЕ 2272 профилирана   0 2
299 Студентски 55 СУ, ГР.СОФИЯ Софтуерни и хардуерни науки – АЕ интензивно 2144 профилирана 0    
300 Студентски ПГ по телекомуникации, ГР.СОФИЯ Телекомуникационни системи – АЕ 0660 професионална 0    
301 Студентски ПГ по телекомуникации, ГР.СОФИЯ Оптически комуникационни системи – АЕ 0707 професионална 1    
302 Студентски ПГ по телекомуникации, ГР.СОФИЯ Компютърни мрежи – АЕ 0722 професионална 0    
303 Студентски ПГ по телекомуникации, ГР.СОФИЯ Компютърна техника и технологии – АЕ 0730 професионална 0    
304 Студентски ПГ по телекомуникации, ГР.СОФИЯ Системно програмиране – АЕ 0738 професионална 0    
305 Студентски ПГ по телекомуникации, ГР.СОФИЯ Приложно програмиране – АЕ 0743 професионална 1    
306 Студентски ПГ по телекомуникации, ГР.СОФИЯ Икономическа информатика – АЕ 0746 професионална 1    
307 Триадица 22 СЕУ „Г. С. Раковски“, ГР.СОФИЯ Чужди езици – АЕ интензивно ИЕ 2565 профилирана 1    
308 Триадица 22 СЕУ „Г. С. Раковски“, ГР.СОФИЯ Чужди езици – ИЕ интензивно АЕ 2577 профилирана 2    
309 Триадица 22 СЕУ „Г. С. Раковски“, ГР.СОФИЯ Чужди езици – АЕ интензивно НЕ 3017 профилирана 0    
310 Триадица 47 СУ, ГР.СОФИЯ Предприемачески – АЕ интензивно 0515 профилирана 2    
311 Триадица 73. СУ „Владислав Граматик“, ГР.СОФИЯ Чужди езици – НЕ интензивно РЕ 2651 профилирана   0 0
312 Триадица 73. СУ „Владислав Граматик“, ГР.СОФИЯ Чужди езици – НЕ интензивно ФЕ 2656 профилирана   0 1
313 Триадица 73. СУ „Владислав Граматик“, ГР.СОФИЯ Чужди езици – НЕ интензивно АЕ 2658 профилирана   0 1
314 Триадица 121 СУ, ГР.СОФИЯ Софтуерни и хардуерни науки – АЕ 2637 профилирана 2    
315 Триадица 121 СУ, ГР.СОФИЯ Предприемачески – АЕ 2642 профилирана 5    
316 Триадица 121 СУ, ГР.СОФИЯ Софтуерни и хардуерни науки – ИЕ 2647 профилирана 3    
317 Триадица ІІ АЕГ „Томас Джеферсън“, ГР.СОФИЯ Чужди езици – АЕ интензивно НЕ М ФА 2018 профилирана   0 0
318 Триадица ІІ АЕГ „Томас Джеферсън“, ГР.СОФИЯ Чужди езици – АЕ интензивно НЕ БЕЛ 2020 профилирана   0 0
319 Триадица ІІ АЕГ „Томас Джеферсън“, ГР.СОФИЯ Чужди езици – АЕ интензивно НЕ БЗО ХООС 2022 профилирана   0 0
320 Триадица ІІ АЕГ „Томас Джеферсън“, ГР.СОФИЯ Чужди езици АЕ интензивно ИЕ М ГИ 2025 профилирана   1 0
321 Триадица ІІ АЕГ „Томас Джеферсън“, ГР.СОФИЯ Чужди езици – АЕ интензивно ИЕ ИЦ БЕЛ 2028 профилирана   1 0
322 Триадица ІІ АЕГ „Томас Джеферсън“, ГР.СОФИЯ Чужди езици – АЕ интензивно ИЕ ИЦ ГИ 2030 профилирана   0 0
323 Триадица ІІ АЕГ „Томас Джеферсън“, ГР.СОФИЯ Чужди езици – АЕ интензивно РЕ М ИТ 2034 профилирана   0 0
324 Триадица ПГ по дизайн „Елисавета Вазова“, ГР.СОФИЯ Моден дизайн – ФЕ 1227 професионална 2    
325 Триадица ПГ по дизайн „Елисавета Вазова“, ГР.СОФИЯ Интериорен дизайн- НЕ 1290 професионална 1    
326 Триадица ПГ по дизайн „Елисавета Вазова“, ГР.СОФИЯ Интериорен дизайн – ИтЕ 1292 професионална 1    
327 Триадица ПГ по дизайн „Елисавета Вазова“, ГР.СОФИЯ Графичен дизайн – АЕ 1294 професионална 1    
328 Триадица ПГ по дизайн „Елисавета Вазова“, ГР.СОФИЯ Рекламна графика – АЕ 1296 професионална 1    
329 Триадица НТБГ, ГР.СОФИЯ Банково дело – АЕ интензивно 0751 професионална   0 1
330 Триадица НТБГ, ГР.СОФИЯ Застрахователно и осигурително дело – НЕ интензивно 0775 професионална   0 0
331 Триадица НТБГ, ГР.СОФИЯ Оперативно счетоводство – РЕ интензивно 0777 професионална   0 0
332 Триадица НТБГ, ГР.СОФИЯ Бизнес администрация – ИЕ интензивно 0779 професионална   0 0
333 Триадица НТБГ, ГР.СОФИЯ Електронна търговия – АЕ интензивно 0788 професионална   1 3
334 Триадица НТБГ, ГР.СОФИЯ Икономическа информатика – АЕ интензивно 0802 професионална   0 1
335 Триадица НТБГ, ГР.СОФИЯ Банково дело – ФЕ интензивно 0933 професионална   1 1
336 Триадица НТБГ, ГР.СОФИЯ Банково дело – НЕ интензивно 0937 професионална   0 0
337 Триадица НТБГ, ГР.СОФИЯ Електронна търговия – РЕ интензивно 0941 професионална   0 0

За Данибон

"Данибон" е личен сайт, създаден е през 2010 година от журналистката Йорданка Бонева-Благоева. Мотото на "Данибон" е: "Ценно е да знаеш!".