Код Училище Паралелка Места общо/мъже/жени Тип Профил/Професия Балообразуване
0463 78. СУ „Христо Смирненски“, ГР.БАНКЯ Извършване на термални процедури 7/-/- професионална Извършване на термални процедури в балнеологични и други възстановителни центрове (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЗО + 1 * ХООС)
0468 78. СУ „Христо Смирненски“, ГР.БАНКЯ Софтуерни и хардуерни науки – АЕ 3/-/- профилирана Софтуерни и хардуерни науки (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * М + 1 * ИТ)
0358 Професионална гимназия по туризъм „Алеко Константинов“, ГР.БАНКЯ Кетъринг – АЕ 16/-/- професионална Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЗО + 1 * ХООС)
0352 Професионална гимназия по туризъм „Алеко Константинов“, ГР.БАНКЯ Организация на обслужването в хотелиерството – АЕ 19/-/- професионална Организация на обслужването в хотелиерството (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ИЦ + 1 * ГИ)
0344 Професионална гимназия по туризъм „Алеко Константинов“, ГР.БАНКЯ Организация на хотелиерството – АЕ 13/-/- професионална Организация на хотелиерството (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ИЦ + 1 * ГИ)
0355 Професионална гимназия по туризъм „Алеко Константинов“, ГР.БАНКЯ Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения – АЕ 21/-/- професионална Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЗО + 1 * ХООС)
0362 Професионална гимназия по туризъм „Алеко Константинов“, ГР.БАНКЯ Производство на кулинарни изделия и напитки – готвач 9/-/- професионална Производство на кулинарни изделия и напитки (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЗО + 1 * ХООС)
0975 117. СУ, ГР.БУХОВО Софтуерни и хардуерни науки 7/-/- профилирана Софтуерни и хардуерни науки (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * ИИ + 1 * ЧЕз)
2972 170 СУ „Васил Левски“, ГР.НОВИ ИСКЪР Организация на туризма и свободното време – АЕ 2/-/- професионална Организация на туризма и свободното време (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * ГИ)
2971 170 СУ „Васил Левски“, ГР.НОВИ ИСКЪР Предприемачески – АЕ 2/-/- профилирана Предприемачески (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * ГИ)
2807 172 ОбУ „Христо Ботев“, ГР.НОВИ ИСКЪР Производство на облекло от текстил 7/-/- професионална Производство на облекло от текстил (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ИИ + 1 * ТП)
2886 101 СУ „БАЧО КИРО“, ГР.СОФИЯ Икономическо развитие – АЕ интензивно 5/-/- профилирана Икономическо развитие (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * ГИ + 1 * ИТ)
2889 101 СУ „БАЧО КИРО“, ГР.СОФИЯ Софтуерни и хардуерни науки – АЕ интензивно 3/-/- профилирана Софтуерни и хардуерни науки (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * М + 1 * ИТ)
2543 105. СУ „Атанас Далчев“, ГР.СОФИЯ Екскурзоводско обослужване – ИтЕ интензивно 4/-/- професионална Екскурзоводско обслужване (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * ЧЕз)
2532 105. СУ „Атанас Далчев“, ГР.СОФИЯ Софтуерни и хардуерни науки – АЕ интензивно 7/-/- профилирана Софтуерни и хардуерни науки (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ИТ + 1 * ЧЕз)
2514 105. СУ „Атанас Далчев“, ГР.СОФИЯ Чужди езици – ИтЕ интензивно 4/-/- профилирана Чужди езици (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * ЧЕз)
1896 108 СУ „Н.Беловеждов“, ГР.СОФИЯ Предприемачески – АЕ 13/-/- профилирана Предприемачески (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * ГИ + 1 * ИТ)
1852 108 СУ „Н.Беловеждов“, ГР.СОФИЯ Предприемачески – АЕ интензивно 1/-/- профилирана Предприемачески (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * ГИ + 1 * ИТ)
2101 10 СУ „Теодор Траянов“, ГР.СОФИЯ Обществени науки – АЕ 4/-/- профилирана Обществени науки (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * ИЦ + 1 * ГИ)
1648 113 СУ „Сава Филаретов“, ГР.СОФИЯ Предприемачески 25/-/- профилирана Предприемачески (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * ИТ)
1676 113 СУ „Сава Филаретов“, ГР.СОФИЯ Продавач-консултант 4/-/- професионална Продавач – консултант (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М)
2943 118 СУ, ГР.СОФИЯ Софтуерни и хардуерни науки – АЕ интензивно 2/-/- профилирана Софтуерни и хардуерни науки (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * М + 1 * ЧЕз)
1522 119 СУ „Академик М. Арнаудов“, ГР.СОФИЯ Хуманитарни науки – АЕ интензивно 5/-/- профилирана Хуманитарни науки (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * ИЦ)
1532 119 СУ „Академик М. Арнаудов“, ГР.СОФИЯ Чужди езици – РЕ интензивно 5/-/- профилирана Чужди езици (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * ЧЕз)
2642 121 СУ, ГР.СОФИЯ Предприемачески – АЕ 12/-/- профилирана Предприемачески (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ГИ + 1 * ЧЕз)
2637 121 СУ, ГР.СОФИЯ Софтуерни и хардуерни науки – АЕ 5/-/- профилирана Софтуерни и хардуерни науки (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * М + 1 * ИТ)
2647 121 СУ, ГР.СОФИЯ Софтуерни и хардуерни науки – ИЕ 14/-/- профилирана Софтуерни и хардуерни науки (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * М + 1 * ИТ)
0631 123 СУ „Стефан Стамболов, ГР.СОФИЯ Логистика на товари и услуги 13/-/- професионална Логистика на товари и услуги (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ГИ + 1 * ИТ)
1557 125 СУ „Боян Пенев“, ГР.СОФИЯ Математически – АЕ интензивно 7/-/- профилирана Математически (1 * БЕЛ + 3 * МАТ) + (1 * М + 1 * ФА)
1546 125 СУ „Боян Пенев“, ГР.СОФИЯ Хуманитарни науки – АЕ интензивно 3/-/- профилирана Хуманитарни науки (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * ИЦ)
1362 127 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ, ГР.СОФИЯ Математически – АЕ интензивно 2/-/- профилирана Математически (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М)
1366 127 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ, ГР.СОФИЯ Предприемачески – ИЕ интензивно 3/-/- профилирана Предприемачески (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М)
1365 127 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ, ГР.СОФИЯ Природни науки – АЕ интензивно 1/-/- профилирана Природни науки (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М)
1358 127 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ, ГР.СОФИЯ Чужди езици – АЕ интензивно НЕ 3/-/- профилирана Чужди езици (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М)
1670 128 СУ „Алберт Айнщайн“, ГР.СОФИЯ Банкова охрана и инкасова дейност – АЕ 1/-/- професионална Банкова охрана и инкасова дейност (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М)
1660 128 СУ „Алберт Айнщайн“, ГР.СОФИЯ Софтуерни и хардуерни науки – АЕ 5/-/- профилирана Софтуерни и хардуерни науки (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М)
2215 12 СУ „Цар Иван Асен ІІ“, ГР.СОФИЯ Предприемачески – ФЕ интензивно 1/-/- профилирана Предприемачески (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * ИТ)
2159 12 СУ „Цар Иван Асен ІІ“, ГР.СОФИЯ Чужди езици – АЕ интензивно НЕ или РЕ 5/-/- профилирана Чужди езици (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * ЧЕз)
2209 12 СУ „Цар Иван Асен ІІ“, ГР.СОФИЯ Чужди езици – НЕ интензивно АЕ или РЕ 2/-/- профилирана Чужди езици (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * ЧЕз)
2236 130 СУ „Стефан Караджа“, ГР.СОФИЯ Продавач-консултант 5/-/- професионална Продавач – консултант (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * ИТ)
2454 131 СУ „К.А.Тимирязев“, ГР.СОФИЯ Предприемачески 7/-/- профилирана Предприемачески (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ГИ + 1 * ИТ)
2449 131 СУ „К.А.Тимирязев“, ГР.СОФИЯ Търговия на едро и дребно 18/-/- професионална Търговия на едро и дребно (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ИТ + 1 * ЧЕз)
0423 132. СУ „Ваня Войнова“, ГР.СОФИЯ Софтуерни и хардуерни науки – АЕ 5/-/- профилирана Софтуерни и хардуерни науки (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * ИИ + 1 * ИТ)
0424 132. СУ „Ваня Войнова“, ГР.СОФИЯ Спортно-туристическата дейност – АЕ 2/-/- професионална Спортно-туристическа дейност (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * ФВС + 1 * ЧЕз)
2269 133 СУ „А.С.Пушкин“, ГР.СОФИЯ Чужди езици – АЕ интензивно РЕ 0/1/1 профилирана Чужди езици (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М)
2272 133 СУ „А.С.Пушкин“, ГР.СОФИЯ Чужди езици – РЕ интензивно АЕ 0/2/- профилирана Чужди езици (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М)
2270 133 СУ „А.С.Пушкин“, ГР.СОФИЯ Чужди езици – ФЕ интензивно РЕ 0/-/2 профилирана Чужди езици (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М)
1961 134. СУ „Д. Дебелянов“, ГР.СОФИЯ Природни науки – АЕ интензивно 1/-/- профилирана Природни науки (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЗО + 1 * ХООС)
1968 134. СУ „Д. Дебелянов“, ГР.СОФИЯ Софтуерни и хардуерни науки – АЕ интензивно 1/-/- профилирана Софтуерни и хардуерни науки (1 * БЕЛ + 3 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * ИТ)
1952 134. СУ „Д. Дебелянов“, ГР.СОФИЯ Чужди езици – АЕ интензивно 2/-/- профилирана Чужди езици (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * ЧЕз)
2783 135 СУ, ГР.СОФИЯ Социална работа с деца и семейства в риск – АЕ 6/-/- професионална Социална работа с деца и семейства в риск (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М)
1834 137 СУ „Ангел Кънчев“, ГР.СОФИЯ Предприемачески – АЕ интензивно 2/-/- профилирана Предприемачески (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М)
1844 137 СУ „Ангел Кънчев“, ГР.СОФИЯ Софтуерни и хардуерни науки – АЕ интензивно 2/-/- профилирана Софтуерни и хардуерни науки (1 * БЕЛ + 3 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М)
1838 137 СУ „Ангел Кънчев“, ГР.СОФИЯ Чужди езици – АЕ интензивно НЕ 2/-/- профилирана Чужди езици (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М)
2466 138 СУЗИЕ „Проф.В.Златарски“, ГР.СОФИЯ Организация на туризма и свободното време – АЕ интензивно КорЕ 1/-/- професионална Организация на туризма и свободното време (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М)
1354 138 СУЗИЕ „Проф.В.Златарски“, ГР.СОФИЯ Чужди езици – АЕ интензивно ИЕ 4/-/- профилирана Чужди езици (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М)
2451 138 СУЗИЕ „Проф.В.Златарски“, ГР.СОФИЯ Чужди езици – КитЕ интензивно АЕ 5/-/- профилирана Чужди езици (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М)
2456 138 СУЗИЕ „Проф.В.Златарски“, ГР.СОФИЯ Чужди езици – ЯЕ интензивно АЕ 2/-/- профилирана Чужди езици (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М)
1895 140. СУ „Иван Богоров“, ГР.СОФИЯ Български танци 2/-/- професионална Български танци (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * ИЦ + 1 * Муз.)
1904 140. СУ „Иван Богоров“, ГР.СОФИЯ Графичен дизайн 2/-/- професионална Графичен дизайн (1 * БЕЛ + 1 * МАТ + 2 * ИИ) + (1 * ИИ + 1 * ИТ)
1142 144 СУ „Народни будители“, ГР.СОФИЯ Български танци – АЕ 7/-/- професионална Български танци (1 * БЕЛ + 1 * МАТ + 2 * СПО) + (1 * БЕЛ + 1 * Муз)
1118 144 СУ „Народни будители“, ГР.СОФИЯ Музика – АЕ 13/-/- профилирана Музика (1 * БЕЛ + 1 * МАТ + 2 * МУЗ) + (1 * БЕЛ + 1 * Муз.)
1123 144 СУ „Народни будители“, ГР.СОФИЯ Рекламна графика – АЕ 7/-/- професионална Рекламна графика (1 * БЕЛ + 1 * МАТ + 2 * ИИ) + (1 * БЕЛ + 1 * ИИ)
1060 149 СУ, ГР.СОФИЯ Софтуерни и хардуерни науки – АЕ интензивно 5/-/- профилирана Софтуерни и хардуерни науки (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * ИТ + 1 * ЧЕз)
1312 14 СУ „Проф. д-р А. Златаров, ГР.СОФИЯ Обществени науки – АЕ 10/-/- профилирана Обществени науки (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * ГИ)
1023 157 ГИЧЕ „Сесар Вайехо“, ГР.СОФИЯ Чужди езици – ИЕ интензивно 21/-/- профилирана Чужди езици (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М)
3015 15 СУ, ГР.СОФИЯ Предприемачески 23/-/- професионална Предприемачески (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М)
2582 15 СУ, ГР.СОФИЯ Предприемачески – АЕ 9/-/- профилирана Предприемачески (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М)
2561 164 ГПИЕ, ГР.СОФИЯ Чужди езици – ИЕ интензивно АЕ 0/-/1 профилирана Чужди езици (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М)
2379 17 СУ „Дамян Груев“, ГР.СОФИЯ Туристическа анимация – ФЕ интензивно 16/-/- професионална Туристическа анимация (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * ГИ + 1 * ЧЕз)
2371 17 СУ „Дамян Груев“, ГР.СОФИЯ Чужди езици – ФЕ интензивно 22/-/- профилирана Чужди езици (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * ЧЕз)
1637 18 СУ „Уилям Гладстон“, ГР.СОФИЯ Чужди езици – АрЕ интензивно АЕ 6/-/- профилирана Чужди езици (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М)
1642 18 СУ „Уилям Гладстон“, ГР.СОФИЯ Чужди езици – КитЕ интензивно АЕ 5/-/- профилирана Чужди езици (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М)
1647 18 СУ „Уилям Гладстон“, ГР.СОФИЯ Чужди езици – КорЕ интензивно АЕ 1/-/- профилирана Чужди езици (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М)
0897 18 СУ „Уилям Гладстон“, ГР.СОФИЯ Чужди езици – НЕ интензивно АЕ 2/-/- профилирана Чужди езици (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М)
0905 18 СУ „Уилям Гладстон“, ГР.СОФИЯ Чужди езици – ФЕ интензивно АЕ 4/-/- профилирана Чужди езици (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М)
0902 18 СУ „Уилям Гладстон“, ГР.СОФИЯ Чужди езици – ФЕ интензивно ИЕ 1/-/- профилирана Чужди езици (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М)
1631 18 СУ „Уилям Гладстон“, ГР.СОФИЯ Чужди езици – ЯЕ интензивно АЕ 1/-/- профилирана Чужди езици (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М)
2689 19 СУ „Елин Пелин“, ГР.СОФИЯ Предприемачески – АЕ интензивно ДатЕ 1/-/- профилирана Предприемачески (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ГИ + 1 * ИТ)
2682 19 СУ „Елин Пелин“, ГР.СОФИЯ Предприемачески – АЕ интензивно НорвЕ 3/-/- профилирана Предприемачески (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ГИ + 1 * ИТ)
1907 1 СУ „Пенчо П. Славейков“, ГР.СОФИЯ Природни науки – АЕ интензивно 4/-/- профилирана Природни науки (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * БЗО + 1 * ЧЕз)
1906 1 СУ „Пенчо П. Славейков“, ГР.СОФИЯ Чужди езици – АЕ интензивно ИЕ ИЦ 6/-/- профилирана Чужди езици (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * ЧЕз)
1831 1 СУ „Пенчо П. Славейков“, ГР.СОФИЯ Чужди езици – ИЕ интензивно АЕ ИЦ 8/-/- профилирана Чужди езици (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * ЧЕз)
1900 1 СУ „Пенчо П. Славейков“, ГР.СОФИЯ Чужди езици – ИЕ интнензивно АЕ БЗО 2/-/- профилирана Чужди езици (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * ЧЕз)
2910 203 ПЕГ „Св. Методий“, ГР.СОФИЯ Предприемачески – АЕ интензивно 14/-/- профилирана Предприемачески (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * ГИ)
2907 203 ПЕГ „Св. Методий“, ГР.СОФИЯ Чужди езици – АЕ интензивно ИЕ 13/-/- профилирана Чужди езици (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * ИЦ)
2904 203 ПЕГ „Св. Методий“, ГР.СОФИЯ Чужди езици – АЕ интензивно НЕ 6/-/- профилирана Чужди езици (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * ГИ)
2909 203 ПЕГ „Св. Методий“, ГР.СОФИЯ Чужди езици – ИЕ интензивно АЕ 10/-/- профилирана Чужди езици (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * ГИ)
0906 21 СУ „Христо Ботев“, ГР.СОФИЯ Предприемачески – АЕ интензивно 6/-/- профилирана Предприемачески (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * ИТ)
0898 21 СУ „Христо Ботев“, ГР.СОФИЯ Чужди езици – АЕ интензивно ИЕ 6/-/- профилирана Чужди езици (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М)
2565 22 СЕУ „Г. С. Раковски“, ГР.СОФИЯ Чужди езици – АЕ интензивно ИЕ 2/-/- профилирана Чужди езици (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М)
3017 22 СЕУ „Г. С. Раковски“, ГР.СОФИЯ Чужди езици – АЕ интензивно НЕ 2/-/- профилирана Чужди езици (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М)
2577 22 СЕУ „Г. С. Раковски“, ГР.СОФИЯ Чужди езици – ИЕ интензивно АЕ 5/-/- профилирана Чужди езици (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М)
0939 23 СУ „Фредерик Ж.-Кюри“, ГР.СОФИЯ Икономическо развитие – АЕ 6/-/- профилирана Икономическо развитие (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ИТ + 1 * ЧЕз)
0930 23 СУ „Фредерик Ж.-Кюри“, ГР.СОФИЯ Предприемачески – АЕ 5/-/- профилирана Предприемачески (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ИТ + 1 * ЧЕз)
0916 23 СУ „Фредерик Ж.-Кюри“, ГР.СОФИЯ Чужди езици – ИтЕ интензивно 7/-/- профилирана Чужди езици (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * ЧЕз)
2439 24 СУ „П. К. Яворов „, ГР.СОФИЯ Предприемачески 3/-/- профилирана Предприемачески (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ГИ + 1 * ЧЕз)
0965 26 СУ „Йордан Йовков“, ГР.СОФИЯ Софтуерни и хардуерни науки – АЕ интензивно 3/-/- профилирана Софтуерни и хардуерни науки (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ИТ + 1 * ЧЕз)
2387 27. СУ, ГР.СОФИЯ Софтуерни и хардуерни науки 6/-/- профилирана Софтуерни и хардуерни науки (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М)
0372 28 СУ „А. Константинов“, ГР.СОФИЯ Софтуерни и хардуерни науки – АЕ интензивно 8/-/- профилирана Софтуерни и хардуерни науки (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * М + 1 * ФА)
2408 29. СУ „Кузман Шапкарев“, ГР.СОФИЯ Софтуерни и хардуерни науки 7/-/- профилирана Софтуерни и хардуерни науки (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * ИТ + 1 * ЧЕз)
0958 2. СУ „Акад.Емилиян Станев“, ГР.СОФИЯ Обществени науки – АЕ интензивно 6/-/- профилирана Обществени науки (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * ЧЕз)
0947 2. СУ „Акад.Емилиян Станев“, ГР.СОФИЯ Природни науки – АЕ интензивно 2/-/- профилирана Природни науки (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЗО + 1 * ЧЕз)
0957 2. СУ „Акад.Емилиян Станев“, ГР.СОФИЯ Хуманитарни науки – АЕ интензивно 2/-/- профилирана Хуманитарни науки (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * ЧЕз)
0951 2. СУ „Акад.Емилиян Станев“, ГР.СОФИЯ Чужди езици – АЕ интензивно НЕ или ИЕ 4/-/- профилирана Чужди езици (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * ЧЕз)
2602 30 СУ „Братя Миладинови“, ГР.СОФИЯ Икономическо развитие – АЕ интензивно НЕ 3/-/- профилирана Икономическо развитие (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ГИ + 1 * ЧЕз)
1308 30 СУ „Братя Миладинови“, ГР.СОФИЯ Природни науки – ИЕ интензивно 5/-/- профилирана Природни науки (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЗО + 1 * ЧЕз)
1307 30 СУ „Братя Миладинови“, ГР.СОФИЯ Чужди езици – ИЕ интензивно АЕ 2/-/- профилирана Чужди езици (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * ЧЕз)
3018 31 СУЧЕМ „Иван Вазов“, ГР.СОФИЯ Математически – АЕ интензивно 2/-/- профилирана Математически (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М)
2755 31 СУЧЕМ „Иван Вазов“, ГР.СОФИЯ Чужди езици – АЕ интензивно ИЕ 3/-/- профилирана Чужди езици (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * ЧЕз)
2753 31 СУЧЕМ „Иван Вазов“, ГР.СОФИЯ Чужди езици – АЕ интензивно НЕ 1/-/- профилирана Чужди езици (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * ЧЕз)
2759 31 СУЧЕМ „Иван Вазов“, ГР.СОФИЯ Чужди езици – НЕ интензивно АЕ 4/-/- профилирана Чужди езици (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * ЧЕз)
2773 32.СУИЧЕ „Св. Климент Охридски, ГР.СОФИЯ Чужди езици – АЕ интензивно ИЕ 0/-/3 профилирана Чужди езици (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М)
2771 32.СУИЧЕ „Св. Климент Охридски, ГР.СОФИЯ Чужди езици – АЕ интензивно НЕ 0/2/2 профилирана Чужди езици (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М)
2777 32.СУИЧЕ „Св. Климент Охридски, ГР.СОФИЯ Чужди езици – АЕ интензивно РЕ 0/-/1 профилирана Чужди езици (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М)
2775 32.СУИЧЕ „Св. Климент Охридски, ГР.СОФИЯ Чужди езици – АЕ интензивно ФЕ 0/5/1 профилирана Чужди езици (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М)
2797 33 ЕГ „Света София“, ГР.СОФИЯ Екскурзоводско обслужване – АЕ интензивно РЕ 6/-/- професионална Екскурзоводско обслужване (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М)
2767 33 ЕГ „Света София“, ГР.СОФИЯ Чужди езици – АЕ интензивно ИЕ 7/-/- профилирана Чужди езици (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М)
2774 33 ЕГ „Света София“, ГР.СОФИЯ Чужди езици – АЕ интензивно КитЕ или ГрЕ 6/-/- профилирана Чужди езици (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М)
2762 33 ЕГ „Света София“, ГР.СОФИЯ Чужди езици – АЕ интензивно НЕ 6/-/- профилирана Чужди езици (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М)
2778 33 ЕГ „Света София“, ГР.СОФИЯ Чужди езици – ФЕ интензивно АЕ 5/-/- профилирана Чужди езици (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М)
0390 35. СЕУ „Добри Войников“, ГР.СОФИЯ Чужди езици – НЕ РЕ ГЕО 0/1/2 профилирана Чужди езици (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М)
0389 35. СЕУ „Добри Войников“, ГР.СОФИЯ Чужди езици – НЕ РЕ МАТ 0/1/2 профилирана Чужди езици (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М)
0392 35. СЕУ „Добри Войников“, ГР.СОФИЯ Чужди езици – ФЕ РЕ ИТ 0/2/1 профилирана Чужди езици (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М)
0784 36 СУ „Максим Горки“, ГР.СОФИЯ Чужди езици – АЕ 6/-/- профилирана Чужди езици (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М)
0778 36 СУ „Максим Горки“, ГР.СОФИЯ Чужди езици – ИтЕ интензивно 6/-/- профилирана Чужди езици (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М)
2110 37. СУ „Райна Княгиня“, ГР.СОФИЯ Предприемачески 5/-/- профилирана Предприемачески (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * ГИ + 1 * ИТ)
1802 39 СУ „П.Динеков“, ГР.СОФИЯ Софтуерни и хардуерни науки – АЕ интензивно 3/-/- профилирана Софтуерни и хардуерни науки (1 * БЕЛ + 3 * МАТ) + (1 * М + 1 * ИТ)
2914 3 СУ „Марин Дринов“, ГР.СОФИЯ Графичен дизайн – АЕ 10/-/- професионална Графичен дизайн (1 * БЕЛ + 1 * МАТ + 2 * ИИ) + (1 * БЕЛ + 1 * ИИ)
2913 3 СУ „Марин Дринов“, ГР.СОФИЯ Изобразително изкуство – РЕ интензивно 8/-/- профилирана Изобразително изкуство (1 * БЕЛ + 1 * МАТ + 2 * ИИ) + (1 * БЕЛ + 1 * ИИ)
0508 40 СУ, ГР.СОФИЯ Софтуерни и хардуерни науки – АЕ интензивно 1/-/- профилирана Софтуерни и хардуерни науки (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ИТ + 1 * ЧЕз)
1536 44. СУ „Неофит Бозвели“, ГР.СОФИЯ Софтуерни и хардуерни науки – АЕ интензивно 2/-/- профилирана Софтуерни и хардуерни науки (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ИТ + 1 * ЧЕз)
1538 44. СУ „Неофит Бозвели“, ГР.СОФИЯ Софтуерни и хардуерни науки – НЕ интензивно 3/-/- профилирана Софтуерни и хардуерни науки (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ИТ + 1 * ЧЕз)
0515 47 СУ, ГР.СОФИЯ Предприемачески – АЕ интензивно 4/-/- профилирана Предприемачески (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ГИ + 1 * ИТ)
2291 51 СУ, ГР.СОФИЯ Изобразително изкуство – АЕ 4/-/- профилирана Изобразително изкуство (1 * БЕЛ + 1 * МАТ + 2 * ИИ) + (1 * БЕЛ + 1 * ИИ)
2276 51 СУ, ГР.СОФИЯ Компютърна графика – АЕ интензивно 1/-/- професионална Компютърна графика (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ИИ + 1 * ИТ)
2289 51 СУ, ГР.СОФИЯ Софтуерни и хардуерни науки – АЕ интензивно 1/-/- профилирана Софтуерни и хардуерни науки (1 * БЕЛ + 3 * МАТ) + (1 * ИИ + 1 * ИТ)
0758 54 СУ, ГР.СОФИЯ Софтуерни и хардуерни науки – АЕ интензивно 3/-/- профилирана Софтуерни и хардуерни науки (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М)
0749 54 СУ, ГР.СОФИЯ Чужди езици – АЕ интензивно 4/-/- профилирана Чужди езици (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М)
2144 55 СУ, ГР.СОФИЯ Софтуерни и хардуерни науки – АЕ интензивно 1/-/- профилирана Софтуерни и хардуерни науки (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ИТ + 1 * ЧЕз)
2200 56.СУ „Проф. К. Иречек“, ГР.СОФИЯ Икономическо развитие – НЕ интензивно 20/-/- профилирана Икономическо развитие (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * М + 1 * ГИ)
2196 56.СУ „Проф. К. Иречек“, ГР.СОФИЯ Чужди езици – АЕ интензивно 7/-/- профилирана Чужди езици (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М)
1530 59 ОбУ „Васил Левски“, ГР.СОФИЯ Готвач 6/-/- професионална Производство на кулинарни изделия и напитки (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * ГИ)
1439 66 СУ „Филип Станиславов“, ГР.СОФИЯ Предприемачески 4/-/- профилирана Предприемачески (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М)
2629 68 СУ „Акад.Никола Обрешков“, ГР.СОФИЯ Софтуерни и хардуерни науки – АЕ 1/-/- профилирана Софтуерни и хардуерни науки (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ИТ + 1 * ЧЕз)
0887 69 СУ „Д. Маринов“, ГР.СОФИЯ Икономическо развитие – АЕ 2/-/- профилирана Икономическо развитие (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * М + 1 * ГИ)
2658 73. СУ „Владислав Граматик“, ГР.СОФИЯ Чужди езици – НЕ интензивно АЕ 0/1/- профилирана Чужди езици (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М)
2656 73. СУ „Владислав Граматик“, ГР.СОФИЯ Чужди езици – НЕ интензивно ФЕ 0/1/1 профилирана Чужди езици (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М)
1777 74 СУ „Гоце Делчев“, ГР.СОФИЯ Природни науки – АЕ интензивно 15/-/- профилирана Природни науки (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * БЗО + 1 * ХООС)
1771 74 СУ „Гоце Делчев“, ГР.СОФИЯ Софтуерни и хардуерни науки – АЕ интензивно 6/-/- профилирана Софтуерни и хардуерни науки (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М)
2427 79 СУ „Индира Ганди“, ГР.СОФИЯ Софтуерни и хардуерни науки – АЕ интензивно 12/-/- профилирана Софтуерни и хардуерни науки (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * М + 1 * ИТ)
0361 7. СУ „Свети Седмочисленици“, ГР.СОФИЯ Софтуерни и хардуерни науки – АЕ интензивно НЕ 2/-/- профилирана Софтуерни и хардуерни науки (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М)
0359 7. СУ „Свети Седмочисленици“, ГР.СОФИЯ Чужди езици – АЕ интензивно ИЕ 2/-/- профилирана Чужди езици (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М)
0360 7. СУ „Свети Седмочисленици“, ГР.СОФИЯ Чужди езици – АЕ интензивно НЕ 2/-/- профилирана Чужди езици (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М)
0363 7. СУ „Свети Седмочисленици“, ГР.СОФИЯ Чужди езици – АЕ интензивно ФЕ 5/-/- профилирана Чужди езици (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М)
2579 81. СУ „Виктор Юго“, ГР.СОФИЯ Хуманитарни науки 5/-/- профилирана Хуманитарни науки (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * ФВС)
2566 81. СУ „Виктор Юго“, ГР.СОФИЯ Чужди езици – АЕ интензивно 4/-/- профилирана Чужди езици (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М)
1929 85 СУ „Отец Паисий“, ГР.СОФИЯ Търговия на едро и дребно – АЕ 5/-/- професионална Търговия на едро и дребно (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * ГИ)
1356 88 СУ „Д. Попниколов“, ГР.СОФИЯ Туристическа анимация – АЕ интензивно 10/-/- професионална Туристическа анимация (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * ЧЕз)
1353 88 СУ „Д. Попниколов“, ГР.СОФИЯ Чужди езици – АЕ интензивно 4/-/- профилирана Чужди езици (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * ЧЕз)
1384 90 СУ, ГР.СОФИЯ Предприемачески – ИЕ 15/-/- профилирана Предприемачески (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ГИ + 1 * ИТ)
1390 90 СУ, ГР.СОФИЯ Природни науки – АЕ 19/-/- профилирана Природни науки (1 * БЕЛ + 3 * МАТ) + (1 * БЗО + 1 * ХООС)
2644 91 НЕГ, ГР.СОФИЯ Чужди езици – НЕ интензивно 0/-/2 профилирана Чужди езици (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М)
2878 93 СУ „Ал. Теодоров – Балан“, ГР.СОФИЯ Обществени науки – АЕ интензивно 5/-/- профилирана Обществени науки (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * ИТ)
2876 93 СУ „Ал. Теодоров – Балан“, ГР.СОФИЯ Обществени науки – РЕ интензивно 4/-/- профилирана Обществени науки (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * ИЦ + 1 * ИТ)
2539 94 СУ „Д.Страшимиров“, ГР.СОФИЯ Логистика на товари и услуги 4/-/- професионална Логистика на товари и услуги (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * ГИ)
2525 94 СУ „Д.Страшимиров“, ГР.СОФИЯ Предприемачески 6/-/- профилирана Предприемачески (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * ИТ)
2535 94 СУ „Д.Страшимиров“, ГР.СОФИЯ Производство на облекло от текстил 11/-/- професионална Производство на облекло от текстил (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * ИИ)
2459 95 СУ, ГР.СОФИЯ Природни науки – АЕ интензивно 14/-/- профилирана Природни науки (1 * БЕЛ + 3 * МАТ) + (1 * М + 1 * БЗО)
2354 95 СУ, ГР.СОФИЯ Чужди езици – АЕ интензивно РЕ 3/-/- профилирана Чужди езици (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * ЧЕз)
2359 95 СУ, ГР.СОФИЯ Чужди езици – РЕ интензивно АЕ 4/-/- профилирана Чужди езици (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * ЧЕз)
0903 96. СУ „Л. Н. Толстой“, ГР.СОФИЯ Чужди езици – АЕ интензивно 3/-/- профилирана Чужди езици (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * ЧЕз)
3037 97 СУ, ГР.СОФИЯ Предприемачески – АЕ 2/-/- профилирана Предприемачески (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * ИТ + 1 * ЧЕз)
2506 97 СУ, ГР.СОФИЯ Софтуерни и хардуерни науки – АЕ интензивно 2/-/- профилирана Софтуерни и хардуерни науки (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ИТ + 1 * ЧЕз)
2512 97 СУ, ГР.СОФИЯ Търговия на едро и дребно – АЕ интензивно 1/-/- професионална Търговия на едро и дребно (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ГИ + 1 * ЧЕз)
2163 9 ФЕГ, ГР.СОФИЯ Чужди езици – ФЕ интензивно ИЕ 0/-/1 профилирана Чужди езици (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М)
2028 ІІ АЕГ „Томас Джеферсън“, ГР.СОФИЯ Чужди езици – АЕ интензивно ИЕ ИЦ БЕЛ 0/1/- профилирана Чужди езици (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М)
2025 ІІ АЕГ „Томас Джеферсън“, ГР.СОФИЯ Чужди езици АЕ интензивно ИЕ М ГИ 0/1/- профилирана Чужди езици (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М)
2034 ІІ АЕГ „Томас Джеферсън“, ГР.СОФИЯ Чужди езици – АЕ интензивно РЕ М ИТ 0/-/1 профилирана Чужди езици (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М)
2692 Национално СУ „София“, ГР.СОФИЯ Изобразително изкуство – АЕ 9/-/- профилирана Изобразително изкуство (1 * БЕЛ + 1 * МАТ + 2 * ИИ) + (1 * ИИ + 1 * ИТ)
2687 Национално СУ „София“, ГР.СОФИЯ Природни науки – АЕ 9/-/- профилирана Природни науки (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЗО + 1 * ХООС)
0319 НПГПТО „М.В.Ломоносов“, ГР.СОФИЯ Измервателна и организационна техника – АЕ 3/-/- професионална Измервателна и организационна техника (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М)
0321 НПГПТО „М.В.Ломоносов“, ГР.СОФИЯ Кинотехника аудио- и видеосистеми – АЕ 5/-/- професионална Кинотехника, аудио и видеосистеми (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М)
0325 НПГПТО „М.В.Ломоносов“, ГР.СОФИЯ Лазерна и оптична техника – АЕ 1/-/- професионална Лазерна и оптична техника (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М)
0317 НПГПТО „М.В.Ломоносов“, ГР.СОФИЯ Медицинска техника – НЕ 2/-/- професионална Медицинска техника (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М)
0324 НПГПТО „М.В.Ломоносов“, ГР.СОФИЯ Очна оптика – АЕ 3/-/- професионална Очна оптика (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М)
0814 НПМГ, ГР.СОФИЯ Математически – АЕ М Инф 3/-/- профилирана Математически (1 * БЕЛ + 3 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М)
0821 НПМГ, ГР.СОФИЯ Математически – НЕ 1/-/- профилирана Математически (1 * БЕЛ + 3 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М)
0845 НПМГ, ГР.СОФИЯ Природни науки – НЕ Х Б 1/-/- профилирана Природни науки (1 * БЕЛ + 1 * МАТ + 2 * ХИМ, ОК) + (1 * М + 1 * ХООС) или (1 * БЕЛ + 1 * МАТ + 2 * НПМГ, Х) + (1 * М + 1 * ХООС)
1177 НПМГ, ГР.СОФИЯ Софтуерни и хардуерни науки – АЕ 1/-/- профилирана Софтуерни и хардуерни науки (1 * БЕЛ + 3 * МАТ) + (1 * М + 1 * ИТ)
0933 НТБГ, ГР.СОФИЯ Банково дело – ФЕ интензивно 0/1/1 професионална Банково дело (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М)
0779 НТБГ, ГР.СОФИЯ Бизнес администрация – ИЕ интензивно 0/2/1 професионална Бизнес – администрация (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М)
0788 НТБГ, ГР.СОФИЯ Електронна търговия – АЕ интензивно 0/3/1 професионална Електронна търговия (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М)
0941 НТБГ, ГР.СОФИЯ Електронна търговия – РЕ интензивно 0/1/- професионална Електронна търговия (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М)
0802 НТБГ, ГР.СОФИЯ Икономическа информатика – АЕ интензивно 0/-/1 професионална Икономическа информатика (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М)
0777 НТБГ, ГР.СОФИЯ Оперативно счетоводство – РЕ интензивно 0/1/- професионална Оперативно счетоводство (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М)
2754 НФСГ, ГР.СОФИЯ Икономика и мениджмънт – АЕ 5/-/- професионална Икономика и мениджмънт (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М)
2764 НФСГ, ГР.СОФИЯ Икономика и мениджмънт – НЕ 2/-/- професионална Икономика и мениджмънт (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М)
2768 НФСГ, ГР.СОФИЯ Икономика и мениджмънт – ФЕ 1/-/- професионална Икономика и мениджмънт (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М)
2798 НФСГ, ГР.СОФИЯ Търговия – НЕ (дуална) 2/-/- професионална Търговия (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М)
2752 ПГАВТ „А.С.Попов“, ГР.СОФИЯ Компютърни мрежи – АЕ 1/-/- професионална Компютърни мрежи (1 * БЕЛ + 3 * МАТ) + (1 * М + 1 * ИТ)
2765 ПГАВТ „А.С.Попов“, ГР.СОФИЯ Микропроцесорна техника – АЕ 3/-/- професионална Микропроцесорна техника (1 * БЕЛ + 3 * МАТ) + (1 * М + 1 * ИТ)
2760 ПГАВТ „А.С.Попов“, ГР.СОФИЯ Приложно програмиране – АЕ интензивно 3/-/- професионална Приложно програмиране (1 * БЕЛ + 3 * МАТ) + (1 * М + 1 * ИТ)
2769 ПГАВТ „А.С.Попов“, ГР.СОФИЯ Системно програмиране – АЕ интензивно 3/-/- професионална Системно програмиране (1 * БЕЛ + 3 * МАТ) + (1 * М + 1 * ИТ)
2756 ПГАВТ „А.С.Попов“, ГР.СОФИЯ Телекомуникационни системи – АЕ 4/-/- професионална Телекомуникационни системи (1 * БЕЛ + 3 * МАТ) + (1 * М + 1 * ИТ)
2147 ПГЕА, ГР.СОФИЯ Автоматизация на непрекъснати производства – АЕ 24/-/- професионална Автоматизация на непрекъснати производства (1 * БЕЛ + 3 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М)
2156 ПГЕА, ГР.СОФИЯ Електрически инсталации – АЕ 7/-/- професионална Електрически инсталации (1 * БЕЛ + 3 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М)
2149 ПГЕА, ГР.СОФИЯ Електроенергетика – АЕ 12/-/- професионална Електроенергетика (1 * БЕЛ + 3 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М)
2123 ПГЕА, ГР.СОФИЯ Компютърна техника и технологии – АЕ 5/-/- професионална Компютърна техника и технологии (1 * БЕЛ + 3 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М)
2115 ПГЕА, ГР.СОФИЯ Компютърни мрежи – АЕ 12/-/- професионална Компютърни мрежи (1 * БЕЛ + 3 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М)
2138 ПГЕА, ГР.СОФИЯ Приложно програмиране – АЕ 10/-/- професионална Приложно програмиране (1 * БЕЛ + 3 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М)
2133 ПГЕА, ГР.СОФИЯ Системно програмиране – АЕ 10/-/- професионална Системно програмиране (1 * БЕЛ + 3 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М)
2000 ПГЖПТ „Никола Корчев“, ГР.СОФИЯ Локомотиви и вагони – АЕ (дуална) 20/-/- професионална Локомотиви и вагони (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * ИТ)
1894 ПГЖПТ „Никола Корчев“, ГР.СОФИЯ Осигурителни и комуникационни системи в жп инфраструктура – АЕ 25/-/- професионална Осигурителни и комуникационни системи в ж.п.инфраструктура (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * ИТ)
1572 ПГИИ „Проф. Н. Райнов“, ГР.СОФИЯ Компютърна графика 2/-/- професионална Компютърна графика (1 * БЕЛ + 1 * МАТ + 2 * ИИ) + (1 * БЕЛ + 1 * ИИ)
2937 ПГИИРЕ, ГР.СОФИЯ Екскурзоводско обслужване – РумЕ интензивно 22/-/- професионална Екскурзоводско обслужване (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * ГИ)
2935 ПГИИРЕ, ГР.СОФИЯ Чужди езици – ИЕ интензивно 11/-/- профилирана Чужди езици (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * ЧЕз)
2934 ПГИИРЕ, ГР.СОФИЯ Чужди езици – РумЕ интензивно 16/-/- профилирана Чужди езици (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * ЧЕз)
2177 ПГМЕ, ГР.СОФИЯ Електрообзавеждане на производството – електромонтьор (дуална) 17/-/- професионална Електрообзавеждане на производството (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М)
2189 ПГМЕ, ГР.СОФИЯ Електрообзавеждане на производството – електротехник 24/-/- професионална Електрообзавеждане на производството (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М)
2173 ПГМЕ, ГР.СОФИЯ Металообработващи машини (дуална) 23/-/- професионална Металообработващи машини (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М)
2193 ПГМЕ, ГР.СОФИЯ Промишлена електроника – АЕ 16/-/- професионална Промишлена електроника (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М)
0472 ПГО, ГР.СОФИЯ Бутикови облекла – ИтЕ 2/-/- професионална Бутикови облекла (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * ИИ + 1 * ИТ)
0491 ПГО, ГР.СОФИЯ Конструиранемоделиране и технология на облекло от текстил – АЕ 4/-/- професионална Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * ИИ + 1 * ИТ)
0476 ПГО, ГР.СОФИЯ Моден дизайн – АЕ 6/-/- професионална Моден дизайн (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * ИИ + 1 * ИТ)
0462 ПГО, ГР.СОФИЯ Моден дизайн – ИтЕ 3/-/- професионална Моден дизайн (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * ИИ + 1 * ИТ)
0505 ПГО, ГР.СОФИЯ Сценичен костюм – АЕ 2/-/- професионална Сценичен костюм (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * ИИ + 1 * ИТ)
1294 ПГ по дизайн „Елисавета Вазова“, ГР.СОФИЯ Графичен дизайн – АЕ 1/-/- професионална Графичен дизайн (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * ИИ + 1 * ИТ)
1292 ПГ по дизайн „Елисавета Вазова“, ГР.СОФИЯ Интериорен дизайн – ИтЕ 1/-/- професионална Интериорен дизайн (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * ИИ + 1 * ИТ)
1290 ПГ по дизайн „Елисавета Вазова“, ГР.СОФИЯ Интериорен дизайн- НЕ 2/-/- професионална Интериорен дизайн (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * ИИ + 1 * ИТ)
1227 ПГ по дизайн „Елисавета Вазова“, ГР.СОФИЯ Моден дизайн – ФЕ 6/-/- професионална Моден дизайн (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * ИИ + 1 * ИТ)
1296 ПГ по дизайн „Елисавета Вазова“, ГР.СОФИЯ Рекламна графика – АЕ 3/-/- професионална Рекламна графика (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * ИИ + 1 * ИТ)
2612 ПГ по ПСТТ, ГР.СОФИЯ Електрически превозни средства – РЕ 24/-/- професионална Електрически превозни средства (1 * БЕЛ + 3 * МАТ) + (1 * М + 1 * ФА)
2528 ПГ по ПСТТ, ГР.СОФИЯ Подемно-транспортна техника монтирана на пътни тр. средства – ФЕ 17/-/- професионална Подемно – транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства (1 * БЕЛ + 3 * МАТ) + (1 * М + 1 * ФА)
2524 ПГ по ПСТТ, ГР.СОФИЯ Пътно-строителна техника – АЕ 12/-/- професионална Пътно – строителна техника (1 * БЕЛ + 3 * МАТ) + (1 * М + 1 * ФА)
0746 ПГ по телекомуникации, ГР.СОФИЯ Икономическа информатика – АЕ 4/-/- професионална Икономическа информатика (1 * БЕЛ + 3 * МАТ) + (1 * М + 1 * ФА)
0730 ПГ по телекомуникации, ГР.СОФИЯ Компютърна техника и технологии – АЕ 2/-/- професионална Компютърна техника и технологии (1 * БЕЛ + 3 * МАТ) + (1 * М + 1 * ФА)
0722 ПГ по телекомуникации, ГР.СОФИЯ Компютърни мрежи – АЕ 1/-/- професионална Компютърни мрежи (1 * БЕЛ + 3 * МАТ) + (1 * М + 1 * ФА)
0707 ПГ по телекомуникации, ГР.СОФИЯ Оптически комуникационни системи – АЕ 1/-/- професионална Оптически комуникационни системи (1 * БЕЛ + 3 * МАТ) + (1 * М + 1 * ФА)
0743 ПГ по телекомуникации, ГР.СОФИЯ Приложно програмиране – АЕ 1/-/- професионална Приложно програмиране (1 * БЕЛ + 3 * МАТ) + (1 * М + 1 * ФА)
0738 ПГ по телекомуникации, ГР.СОФИЯ Системно програмиране – АЕ 1/-/- професионална Системно програмиране (1 * БЕЛ + 3 * МАТ) + (1 * М + 1 * ФА)
0660 ПГ по телекомуникации, ГР.СОФИЯ Телекомуникационни системи – АЕ 1/-/- професионална Телекомуникационни системи (1 * БЕЛ + 3 * МАТ) + (1 * М + 1 * ФА)
1677 ПГ ПО ТРАНСПОРТ, ГР.СОФИЯ Автомобилна мехатроника – АЕ 6/-/- професионална Автомобилна мехатроника (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М)
1684 ПГ ПО ТРАНСПОРТ, ГР.СОФИЯ Автотранспортна техника – монтьор 17/-/- професионална Автотранспортна техника (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М)
1656 ПГ ПО ТРАНСПОРТ, ГР.СОФИЯ Митническа и данъчна администрация – АЕ 18/-/- професионална Митническа и данъчна администрация (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М)
1665 ПГ ПО ТРАНСПОРТ, ГР.СОФИЯ Спедиция транспортна и складова логистика – АЕ 21/-/- професионална Спедиция, транспортна и складова логистика (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М)
2905 ПГСС „БУЗЕМА“, ГР.СОФИЯ Каменоделство 16/-/- професионална Каменоделство (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ХООС + 1 * ИИ)
2901 ПГСС „БУЗЕМА“, ГР.СОФИЯ Трайни насаждения 15/-/- професионална Трайни насаждения (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЗО + 1 * ХООС)
2903 ПГСС „БУЗЕМА“, ГР.СОФИЯ Цветарство 4/-/- професионална Цветарство (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЗО + 1 * ХООС)
2364 ПГТЕ „Хенри Форд“, ГР.СОФИЯ Автотранспортна техника – техник 1/-/- професионална Автотранспортна техника (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ФА + 1 * ИТ)
2357 ПГТЕ „Хенри Форд“, ГР.СОФИЯ Възобновяеми енергийни източници – АЕ 1/-/- професионална Възобновяеми енергийни източници (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ФА + 1 * ИТ)
2352 ПГТЕ „Хенри Форд“, ГР.СОФИЯ Газова техника – АЕ 2/-/- професионална Газова техника (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ФА + 1 * ИТ)
2378 ПГТЕ „Хенри Форд“, ГР.СОФИЯ Електрически превозни средства – АЕ 3/-/- професионална Електрически превозни средства (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ФА + 1 * ИТ)
2343 ПГТЕ „Хенри Форд“, ГР.СОФИЯ Електрообзавеждане на ел. превозни средства за гр. транспорт (дуална) 13/-/- професионална Електрообзавеждане на електрически превозни средства за градски транспорт (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ФА + 1 * ИТ)
2349 ПГТЕ „Хенри Форд“, ГР.СОФИЯ Електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника (дуална) 15/-/- професионална Електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ФА + 1 * ИТ)
1911 ПГТЕ „Хенри Форд“, ГР.СОФИЯ Промишлена електроника – АЕ 4/-/- професионална Промишлена електроника (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ФА + 1 * ИТ)
2362 ПГТЕ „Хенри Форд“, ГР.СОФИЯ Топлотехника – отоплителна климат. вентилационна и хладилна – АЕ (дуална) 1/-/- професионална Топлотехника – топлинна, климатична, вентилационна и хладилна (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ФА + 1 * ИТ)
1856 ПГТКИ, ГР.СОФИЯ Бутикови облекла – АЕ 26/-/- професионална Бутикови облекла (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * ИИ + 1 * ИТ)
1870 ПГТКИ, ГР.СОФИЯ Конструиране моделиране и технология на коженогалантерийни изделия 25/-/- професионална Конструиране, моделиране и технология на коженогалантерийни изделия (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * ИИ + 1 * ИТ)
1865 ПГТКИ, ГР.СОФИЯ Конструиране моделиране и технология на облекло от кожи 25/-/- професионална Конструиране, моделиране и технология на облекло от кожи (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * ИИ + 1 * ИТ)
1868 ПГТКИ, ГР.СОФИЯ Конструиране моделиране и технология на обувни изделия (дуална) 25/-/- професионална Конструиране, моделиране и технология на обувни изделия (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * ИИ + 1 * ИТ)
2165 ПГТ „МАКГАХАН“, ГР.СОФИЯ Автомобилна мехатроника – АЕ 4/-/- професионална Автомобилна мехатроника (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М)
2153 ПГТ „МАКГАХАН“, ГР.СОФИЯ Автотранспортна техника – техник АЕ (дуална) 10/-/- професионална Автотранспортна техника (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М)
2178 ПГТ „МАКГАХАН“, ГР.СОФИЯ Ремонт на летателни апарати – АЕ 7/-/- професионална Ремонт на летателни апарати (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М)
2187 ПГТ „МАКГАХАН“, ГР.СОФИЯ Спедиция транспортна и складова логистика – АЕ 11/-/- професионална Спедиция, транспортна и складова логистика (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М)
2212 ПГТ „МАКГАХАН“, ГР.СОФИЯ Спедиция транспортна и складова логистика – АЕ (дуална) 6/-/- професионална Спедиция, транспортна и складова логистика (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М)
0448 ПГХВТ, ГР.СОФИЯ Производство на захар и захарни изделия – АЕ 3/-/- професионална Производство на захар и захарни изделия (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * БЗО + 1 * ХООС)
0452 ПГХВТ, ГР.СОФИЯ Производство на месо месни продукти и риба – АЕ 10/-/- професионална Производство на месо, месни продукти и риба (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * БЗО + 1 * ХООС)
0455 ПГХВТ, ГР.СОФИЯ Производсто и преработка на мляко и млечни продукти 17/-/- професионална Производство и преработка на мляко и млечни продукти (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * БЗО + 1 * ХООС)
0851 Професионална гимназия по екология и биотехнологии „Проф. д-р Асен Златаров“, ГР.СОФИЯ Екология и опазване на околната среда – АЕ 6/-/- професионална Екология и опазване на околната среда (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЗО + 1 * ХООС)
2654 Професионална гимназия по екология и биотехнологии „Проф. д-р Асен Златаров“, ГР.СОФИЯ Осигуряване на продуктова информация – АЕ 9/-/- професионална Осигуряване на продуктова информация (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЗО + 1 * ХООС)
2591 Професионална гимназия по екология и биотехнологии „Проф. д-р Асен Златаров“, ГР.СОФИЯ Осигуряване на продуктова информация – НЕ (дуална) 11/-/- професионална Осигуряване на продуктова информация (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЗО + 1 * ХООС)
0909 Професионална гимназия по екология и биотехнологии „Проф. д-р Асен Златаров“, ГР.СОФИЯ Технологичен и микробиологичен контрол в химични производства – лаборант 12/-/- професионална Технологичен и микробиологичен контрол в химични производства (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЗО + 1 * ХООС)
0874 Професионална гимназия по екология и биотехнологии „Проф. д-р Асен Златаров“, ГР.СОФИЯ Технология на фармацевтичните и парфюмерийно-козметични продукти – АЕ 20/-/- професионална Технология на фармацевтични и парфюмерийно – козметични продукти (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЗО + 1 * ХООС)
0672 Първа АЕГ, ГР.СОФИЯ Чужди езици – АЕ интензивно ИЕ 0/-/1 профилирана Чужди езици (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М)
0727 Първа АЕГ, ГР.СОФИЯ Чужди езици – АЕ интензивно НЕ 0/2/1 профилирана Чужди езици (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М)
0649 Първа АЕГ, ГР.СОФИЯ Чужди езици – АЕ интензивно РЕ 0/-/3 профилирана Чужди езици (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М)
0752 Първа АЕГ, ГР.СОФИЯ Чужди езици – АЕ интензивно ФЕ 0/1/- профилирана Чужди езици (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М)
0838 СГСАГ „Христо Ботев“, ГР.СОФИЯ Брокер недвижими имоти – АЕ 5/-/- професионална Недвижими имоти (1 * БЕЛ + 3 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * ГИ)
0762 СГСАГ „Христо Ботев“, ГР.СОФИЯ Геодезия – АЕ 1/-/- професионална Геодезия (1 * БЕЛ + 3 * МАТ) + (1 * ФА + 1 * ИИ)
0719 СГСАГ „Христо Ботев“, ГР.СОФИЯ Строителство и архитектура – АЕ 1/-/- професионална Строителство и архитектура (1 * БЕЛ + 3 * МАТ) + (1 * ФА + 1 * ИИ)
0748 СГСАГ „Христо Ботев“, ГР.СОФИЯ Транспортно строителство – АЕ 1/-/- професионална Транспортно строителство (1 * БЕЛ + 3 * МАТ) + (1 * ФА + 1 * ИИ)
0573 СГХСТ, ГР.СОФИЯ Декорация на органични материали – карвинг – АЕ (дуална) 7/-/- професионална Декорация на органични материали (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * ИИ)
0563 СГХСТ, ГР.СОФИЯ Декорация на сладкарски изделия – АЕ 12/-/- професионална Декорация на сладкарски изделия (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * ИИ)
0568 СГХСТ, ГР.СОФИЯ Производство на сладкарски изделия – АЕ (дуална) 6/-/- професионална Производство на сладкарски изделия (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * ИИ)
0547 СГХСТ, ГР.СОФИЯ Производство на хляб хлебни и сладкарски изделия – АЕ 6/-/- професионална Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * БЗО)
2277 СМГ „П. Хилендарски“, ГР.СОФИЯ Математически – АЕ 3/-/- профилирана Математически (1 * БЕЛ + 3 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М)
2363 СПГЕ „Джон Атанасов“, ГР.СОФИЯ Компютърна техника и технологии – АЕ 1/-/- професионална Компютърна техника и технологии (1 * БЕЛ + 3 * МАТ) + (1 * М + 1 * ФА)
2360 СПГЕ „Джон Атанасов“, ГР.СОФИЯ Компютърни мрежи – АЕ 2/-/- професионална Компютърни мрежи (1 * БЕЛ + 3 * МАТ) + (1 * М + 1 * ФА)
2366 СПГЕ „Джон Атанасов“, ГР.СОФИЯ Микропроцесорна техника – АЕ 2/-/- професионална Микропроцесорна техника (1 * БЕЛ + 3 * МАТ) + (1 * М + 1 * ФА)
2338 СПГЕ „Джон Атанасов“, ГР.СОФИЯ Приложно програмиране – АЕ 1/-/- професионална Приложно програмиране (1 * БЕЛ + 3 * МАТ) + (1 * М + 1 * ФА)
2372 СПГЕ „Джон Атанасов“, ГР.СОФИЯ Промишлена електроника – АЕ 2/-/- професионална Промишлена електроника (1 * БЕЛ + 3 * МАТ) + (1 * М + 1 * ФА)
2328 СПГЕ „Джон Атанасов“, ГР.СОФИЯ Системно програмиране – АЕ 1/-/- професионална Системно програмиране (1 * БЕЛ + 3 * МАТ) + (1 * М + 1 * ФА)
2842 СПГ „Княгиня Евдокия“, ГР.СОФИЯ Извършване на термални процедури – АЕ (дуална) 17/-/- професионална Извършване на термални процедури в балнеологични и други възстановителни центрове (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * БЗО + 1 * ЧЕз)
2840 СПГ „Княгиня Евдокия“, ГР.СОФИЯ Икономическо информационно осигуряване – АЕ 16/-/- професионална Икономическо информационно осигуряване (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * ИТ + 1 * ЧЕз)
2845 СПГ „Княгиня Евдокия“, ГР.СОФИЯ Козметика 1/-/- професионална Козметика (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * БЗО + 1 * ИИ)
2847 СПГ „Княгиня Евдокия“, ГР.СОФИЯ Маникюр педикюр и ноктопластика 2/-/- професионална Маникюр, педикюр и ноктопластика (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * БЗО + 1 * ИИ)
2837 СПГ „Княгиня Евдокия“, ГР.СОФИЯ Съдебна администрация – АЕ (дуална) 5/-/- професионална Съдебна администрация (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * ИЦ + 1 * ЧЕз)
2843 СПГ „Княгиня Евдокия“, ГР.СОФИЯ Фризьорство 1/-/- професионална Фризьорство (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * БЗО + 1 * ИИ)
1287 СПГТ, ГР.СОФИЯ Екскурзоводско обслужване – АЕ 4/-/- професионална Екскурзоводско обслужване (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ГИ + 1 * БЗО)
1281 СПГТ, ГР.СОФИЯ Кетъринг – ИЕ 2/-/- професионална Кетъринг (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ГИ + 1 * БЗО)
1277 СПГТ, ГР.СОФИЯ Кетъринг – РЕ 2/-/- професионална Кетъринг (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ГИ + 1 * БЗО)
1286 СПГТ, ГР.СОФИЯ Организация на обслужването в хотелиерството – АЕ 4/-/- професионална Организация на обслужването в хотелиерството (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ГИ + 1 * БЗО)
1285 СПГТ, ГР.СОФИЯ Организация на хотелиерството – АЕ 2/-/- професионална Организация на хотелиерството (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ГИ + 1 * БЗО)
1283 СПГТ, ГР.СОФИЯ Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения – ИтЕ 1/-/- професионална Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ГИ + 1 * БЗО)
2127 ТУЕС към ТУ-София, ГР.СОФИЯ Системно програмиране – АЕ 2/-/- професионална Системно програмиране (1 * БЕЛ + 3 * МАТ) + (1 * М + 1 * ФА)
2952 192 СУ, С.БИСТРИЦА Туристическа анимация 9/-/- професионална Туристическа анимация (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * ГИ + 1 * ИТ)
1725 71 СУ „П.Яворов“, С.КАЗИЧЕНЕ Икономическо развитие 9/-/- профилирана Икономическо развитие (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ГИ + 1 * ЧЕз)
2460 176 ОбУ, С.НЕГОВАН Софтуерни и хардуерни науки – АЕ 22/-/- профилирана Софтуерни и хардуерни науки (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * М + 1 * ИТ)