Рубрики
Начало » Образование » Справочник » Класации » Топ 100 на гимназиите в България от матурите в 12 клас (2021)

Топ 100 на гимназиите в България от матурите в 12 клас (2021)

 

Ispanskata uchiliste

 

Испанската гимназия в София застава начело в класацията от резултатите от всички матури в 12 клас, сочи подробната справка на МОН, поместена в Портала за отворени данни. Второто място е за Първа немска гимназия в столицата – 91 НЕГ.

 

В топ 5 са ПЧМГ, Първа езикова гимназия във Варна и Американският колеж в София.

 

СМГ заема 6 позиция. Следват още Първа английска гимназия в София и Втора английска гимназия в София

 

В топ 10 попадат още няколко училища със среден успех 5,41 от всички матури. Това са 32 СУ, 73 СУ (Втора немска гимназия) и ЧЕГ „Проф. Иван Апостолов“.

 

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ:

Класация на училищата в България според матурата по БЕЛ в 12 клас (2021)

Класация на гимназиите в България от матурите в 12 клас (2021)

Резултатите от матурите в 12 клас на всички училища в България (2021)

 

 

Топ 100 на гимназиите в България според сбора от резулататие от всички ДЗИ в 12 клас (2021)

(класацията по данни от последната колона)

 

Топ 10

 

Област Община Населено място Код по Админ Училище Брой Ср.успех Брой Ср.успех Брой Ср.успех Брой Ср.успех Брой Ср.успех Брой Ср.успех Брой Ср.успех Брой Ср.успех Брой Ср.успех Брой Ср.успех Брой Ср.успех Брой Ср.успех Брой Ср.успех Брой Ср.успех Брой Ср.успех Брой Ср.успех
БЕЛ БЕЛ МАТ МАТ ИСТ ИСТ ФА ФА ГЕО ГЕО ХООС ХООС ФИЛ ФИЛ БЗО БЗО АЕ АЕ РЕ РЕ НЕ НЕ ИспЕ ИспЕ ФрЕ ФрЕ ИтЕ ИтЕ 2ДЗИ 2ДЗИ общо общо
СОФИЯ-ГРАД СТОЛИЧНА ГР.СОФИЯ 2216164 164. гимназия с преподаване на испански език „Мигел де Сервантес“ 149 5,62 8 5,3 4 5,77 0 0 22 5,32 0 0 1 5,43 6 5,83 29 5,76 0 0 0 0 79 5,76 0 0 0 0 149 5,67 298 5,65
СОФИЯ-ГРАД СТОЛИЧНА ГР.СОФИЯ 2204091 91.НЕМСКА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ Професор Константин Гълъбов“ 187 5,63 41 5,33 4 5,8 2 4,69 0 0 2 5,82 0 0 1 5,67 52 5,86 0 0 65 5,65 0 0 0 0 0 0 167 5,63 354 5,63
СОФИЯ-ГРАД СТОЛИЧНА ГР.СОФИЯ 2221563 Първа Частна Математическа Гимназия 14 5,45 9 5,78 0 0 3 5,8 0 0 0 0 0 0 1 5,78 1 5,68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 5,78 28 5,61
ВАРНА ВАРНА ГР.ВАРНА 400045 Първа езикова гимназия 227 5,58 23 5,06 1 5,86 0 0 1 4,59 1 5,92 1 5,6 5 5,62 160 5,71 0 0 35 5,62 0 0 0 0 0 0 227 5,63 454 5,6
СОФИЯ-ГРАД СТОЛИЧНА ГР.СОФИЯ 2213507 АМЕРИКАНСКИ КОЛЕЖ В СОФИЯ 161 5,52 42 5,4 2 4,66 1 5,6 0 0 0 0 0 0 6 5,31 111 5,81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 162 5,67 323 5,59
СОФИЯ-ГРАД СТОЛИЧНА ГР.СОФИЯ 2216306 Софийска математическа гимназия „Паисий Хилендарски“ 169 5,42 145 5,71 1 5,46 1 4,26 0 0 1 6 1 5,5 1 5,95 19 5,53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 169 5,68 338 5,55
СОФИЯ-ГРАД СТОЛИЧНА ГР.СОФИЯ 2216301 Първа английска езикова гимназия 210 5,36 34 5,05 3 5,09 1 5,88 2 5,42 0 0 4 5,8 5 5,76 160 5,73 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 210 5,61 420 5,49
СОФИЯ-ГРАД СТОЛИЧНА ГР.СОФИЯ 2206302 Втора английска езикова гимназия „Томас Джеферсън“ 201 5,31 17 4,36 1 5,75 0 0 1 6 0 0 2 5,14 7 5,38 173 5,64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 201 5,52 402 5,42
ПЛОВДИВ ПЛОВДИВ ГР.ПЛОВДИВ 1690449 Езикова гимназия „Пловдив“ 270 5,34 55 4,88 3 5,12 1 5,07 2 4,83 3 5,99 3 5,43 4 4,86 174 5,69 0 0 25 5,4 0 0 0 0 0 0 270 5,47 540 5,41
СОФИЯ-ГРАД СТОЛИЧНА ГР.СОФИЯ 2204032 32. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ 162 5,25 9 4,55 5 5,18 0 0 8 4,99 0 0 0 0 3 4,97 137 5,69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 162 5,56 324 5,41
СОФИЯ-ГРАД СТОЛИЧНА ГР.СОФИЯ 2224073 73.СУ с преподаване на чужди езици „Владислав Граматик“ 153 5,58 35 4,71 2 4,97 8 5,22 7 5,02 1 5,89 4 5,58 5 5,5 13 5,84 2 5,5 76 5,37 0 0 0 0 0 0 153 5,24 306 5,41
СОФИЯ-ГРАД СТОЛИЧНА ГР.СОФИЯ 2205520 Частна езикова гимназия „Проф.Иван Апостолов“ 38 5,14 3 4,79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 5,74 0 0 0 0 1 5,99 0 0 0 0 38 5,67 76 5,41

 

Топ 20

 

БУРГАС БУРГАС ГР.БУРГАС 200239 Профилирана природоматематическа гимназия „Академик Никола Обрешков“ 153 5,29 104 5,46 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5,12 13 5,82 34 5,54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 153 5,51 306 5,4
ВАРНА ВАРНА ГР.ВАРНА 400046 Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ 202 5,37 154 5,42 1 6 2 5,39 0 0 0 0 0 0 3 5,51 42 5,43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 202 5,43 404 5,4
БУРГАС БУРГАС ГР.БУРГАС 200237 Немска езикова гимназия „Гьоте“ 156 5,36 14 4,61 0 0 0 0 3 5,53 0 0 2 5,01 2 5,07 41 5,6 0 0 94 5,39 0 0 0 0 0 0 156 5,37 312 5,36
ВАРНА ВАРНА ГР.ВАРНА 400043 Гимназия с преподаване на чужди езици „Йоан Екзарх“ 180 5,4 13 4,74 0 0 0 0 3 4,62 0 0 14 5,09 7 5,17 101 5,53 0 0 35 5,2 0 0 7 4,92 0 0 180 5,32 360 5,36
РУСЕ РУСЕ ГР.РУСЕ 1806202 Математическа гимназия „Баба Тонка“ 127 5,19 45 5,34 0 0 0 0 3 5,12 1 5,84 9 5,33 10 5,68 59 5,72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 127 5,54 254 5,36
БЛАГОЕВГРАД БЛАГОЕВГРАД ГР.БЛАГОЕВГРАД 100190 Езикова гимназия „Акад. Людмил Стоянов“ 158 5,24 3 4,43 2 4,45 0 0 2 4,39 0 0 1 5,86 10 5,41 108 5,52 0 0 15 5,35 0 0 17 5,04 0 0 158 5,4 316 5,32
ВЕЛИКО ТЪРНОВО ВЕЛИКО ТЪРНОВО ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО 300141 Частна профилирана гимназия „АК – Аркус“ ЕООД 23 5,25 1 4,04 0 0 0 0 1 6 0 0 0 0 3 5,4 16 5,35 0 0 2 5,48 0 0 0 0 0 0 23 5,34 46 5,3
СОФИЯ-ГРАД СТОЛИЧНА ГР.СОФИЯ 2902702 Национална гимназия за древни езици и култури Константин Кирил Философ 70 5,36 0 0 29 5,13 0 0 2 4,75 0 0 34 5,45 1 4,46 0 0 1 4,9 0 0 3 4,69 0 0 0 0 70 5,24 140 5,3

 

Топ 30

 

СОФИЯ-ГРАД СТОЛИЧНА ГР.СОФИЯ 2209529 Частно езиково средно училище „Дорис Тенеди“ 27 5,15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5,5 0 0 26 5,44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 5,44 54 5,29
СТАРА ЗАГОРА СТАРА ЗАГОРА ГР.СТАРА ЗАГОРА 2403264 Гимназия с преподаване на чужди езици „Ромен Ролан“ 226 5,24 8 5,02 1 5,77 1 5,15 10 4,24 1 6 0 0 6 4,68 107 5,57 0 0 61 5,37 0 0 31 5,03 0 0 226 5,34 452 5,29
СОФИЯ-ГРАД СТОЛИЧНА ГР.СОФИЯ 2211304 Национална природо-математическа гимназия „Академик Любомир Чакалов“ 237 5,17 92 5,16 3 5,5 6 5,03 20 5,27 23 5,74 13 5,58 20 5,64 59 5,64 1 4,59 1 4,32 0 0 0 0 0 0 238 5,4 475 5,28
СОФИЯ-ГРАД СТОЛИЧНА ГР.СОФИЯ 2204549 Частно средно училище с немски език „Веда“ 11 5,15 1 5,41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 5,36 0 0 2 5,64 0 0 0 0 0 0 11 5,42 22 5,28
РУСЕ РУСЕ ГР.РУСЕ 1806201 Английска езикова гимназия “ Гео Милев“ 98 5,11 3 3,07 0 0 0 0 2 4,09 0 0 1 5,07 5 4,99 85 5,56 0 0 2 5,27 0 0 0 0 0 0 98 5,41 196 5,26
СОФИЯ-ГРАД СТОЛИЧНА ГР.СОФИЯ 2213503 Частна профилирана гимназия с чуждоезиково обучение Меридиан 22″ 24 5,04 0 0 0 0 0 0 1 3,18 0 0 0 0 0 0 23 5,56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 5,46 48 5,25
ЛОВЕЧ ЛОВЕЧ ГР.ЛОВЕЧ 1100328 Профилирана езикова гимназия „Екзарх Йосиф I“ 178 5,29 19 4,71 7 5,04 1 3,45 6 4,6 0 0 0 0 9 5,13 89 5,43 0 0 35 5,1 1 6 11 4,84 0 0 178 5,19 356 5,24
ПЛОВДИВ ПЛОВДИВ ГР.ПЛОВДИВ 1690450 Езикова гимназия „Иван Вазов“ 235 5,3 43 4,76 4 4,7 1 3,5 8 4,25 2 4,82 23 5,19 6 5,23 41 5,66 5 5,75 25 5,32 40 5,25 13 4,91 24 5,3 235 5,18 470 5,24
СОФИЯ-ГРАД СТОЛИЧНА ГР.СОФИЯ 2222009 9 Френска езикова гимназия „Алфонс дьо Ламартин“ 202 5,26 26 4,3 12 5,12 1 5,78 6 4,58 2 5,88 5 5,04 16 5,56 50 5,62 0 0 0 0 0 0 85 5,24 0 0 203 5,22 405 5,24
СОФИЯ-ГРАД СТОЛИЧНА ГР.СОФИЯ 2222133 133 Средно училище „Александър Сергеевич Пушкин” 105 5,25 6 3,97 1 4,01 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4,79 36 5,38 35 5,39 0 0 0 0 22 5,2 0 0 105 5,22 210 5,24
СОФИЯ-ГРАД СТОЛИЧНА ГР.СОФИЯ 2201515 Частно средно училище „Цар Симеон Велики“ 6 5,21 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5,58 1 4,92 0 0 4 5,27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5,27 12 5,24

 

Топ 40 

 

СОФИЯ-ГРАД СТОЛИЧНА ГР.СОФИЯ 2223547 ЧАСТНА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ „ПРОФ.Д-Р В.ЗЛАТАРСКИ“ 41 4,91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 5,54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 5,54 82 5,23
СОФИЯ-ГРАД СТОЛИЧНА ГР.СОФИЯ 2216532 Частно средно училище „УВЕКИНД“ 12 4,83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 5,63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 5,63 24 5,23
ДОБРИЧ ГР.ДОБРИЧ ГР.ДОБРИЧ 800325 Сдружение „Частна профилирана гимназия по туризъм и предприемачество Райко Цончев“ 8 5,15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4,43 1 4,12 6 5,59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 5,26 16 5,21
СОФИЯ-ГРАД СТОЛИЧНА ГР.СОФИЯ 2224022 22 Средно езиково училище „Георги Стойков Раковски“ 161 5,17 7 4,03 2 5,24 0 0 3 4,79 1 5,64 7 5,03 5 4,48 116 5,39 0 0 0 0 20 5,19 0 0 0 0 161 5,25 322 5,21
СОФИЯ-ГРАД СТОЛИЧНА ГР.СОФИЯ 2212540 ЧАСТНА НЕМСКА ГИМНАЗИЯ „ЕРИХ КЕСТНЕР“ 15 5,1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5,84 0 0 0 0 7 5,22 0 0 7 5,36 0 0 0 0 0 0 15 5,33 30 5,21
СОФИЯ-ОБЛАСТ БОЖУРИЩЕ ГР.БОЖУРИЩЕ 2308970 Средно училище „Летец Христо Топракчиев“ 17 5,29 1 3,78 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4,67 4 4,93 11 5,35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 5,12 34 5,21
БУРГАС БУРГАС ГР.БУРГАС 200236 Английска езикова гимназия „Гео Милев“ 165 4,97 4 3,94 1 4,43 0 0 2 4,33 0 0 10 4,67 1 5,84 147 5,54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 165 5,43 330 5,2
ПАЗАРДЖИК ПАНАГЮРИЩЕ ГР.ПАНАГЮРИЩЕ 1302623 Средно училище „Нешо Бончев“ 45 5,12 1 3,39 0 0 0 0 0 0 1 5,78 6 4,56 15 5,39 22 5,44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 5,27 90 5,2
ВАРНА ВАРНА ГР.ВАРНА 400042 ІV Езикова гимназия „Фредерик Жолио – Кюри“ 216 5,15 11 4,81 0 0 2 5,59 6 5,06 0 0 15 4,87 8 5,2 123 5,25 0 0 0 0 17 5,28 34 5,4 0 0 216 5,22 432 5,19
ДОБРИЧ ГР.ДОБРИЧ ГР.ДОБРИЧ 800020 Езикова гимназия „Гео Милев“ 128 5,11 3 4,88 2 4,7 3 5,67 3 4,13 0 0 5 4,62 4 4,54 74 5,44 1 5,99 29 5,25 0 0 5 4,69 0 0 129 5,26 257 5,19
СОФИЯ-ГРАД СТОЛИЧНА ГР.СОФИЯ 2902701 Национален учебен комплекс по култура с лицей за изучаване на италиански език и култура с участието на Република Италия 50 5,17 1 4,18 1 4,09 1 5,32 0 0 1 5,75 1 5,61 0 0 28 5,14 0 0 0 0 0 0 0 0 17 5,43 50 5,22 100 5,19

 

Топ 50 

 

ПЛОВДИВ ПЛОВДИВ ГР.ПЛОВДИВ 1690346 Математическа гимназия „Академик Кирил Попов“ 212 5,18 125 5,01 5 4,91 3 5,58 1 5,43 0 0 12 5,04 4 4,8 57 5,57 0 0 1 4,61 0 0 1 5,35 0 0 209 5,17 421 5,18
СМОЛЯН СМОЛЯН ГР.СМОЛЯН 2103321 Профилирана природо-математическа гимназия „Васил Левски“ 94 5,12 24 5,25 0 0 0 0 23 4,89 0 0 3 5,56 14 5,16 29 5,39 1 5,89 0 0 0 0 0 0 0 0 94 5,21 188 5,17
СОФИЯ-ГРАД СТОЛИЧНА ГР.СОФИЯ 2213350 Технологично училище „Електронни системи“ към Технически Университет – София 92 5,11 38 4,75 0 0 3 5,24 0 0 0 0 0 0 1 3,73 49 5,61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91 5,22 183 5,17
СОФИЯ-ГРАД СТОЛИЧНА ГР.СОФИЯ 2221031 31 Средно училище за чужди езици и математика „Иван Вазов“ 151 5,12 12 3,93 6 4,9 2 3,69 4 4,97 0 0 3 4,63 18 5,4 96 5,44 0 0 7 5,32 3 5,21 0 0 0 0 151 5,23 302 5,17
СОФИЯ-ГРАД СТОЛИЧНА ГР.СОФИЯ 2202574 Частно средно училище „Свети Георги“ 3 4,45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5,86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5,86 6 5,16
ВЕЛИКО ТЪРНОВО ВЕЛИКО ТЪРНОВО ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО 300122 Природо-математическа гимназия „Васил Друмев“ 157 5,03 50 5,17 9 4,57 4 5,1 12 5,01 4 5,79 2 4,62 17 5,02 58 5,59 1 5,65 0 0 0 0 0 0 0 0 157 5,27 314 5,15
ГАБРОВО ГАБРОВО ГР.ГАБРОВО 700115 НАЦИОНАЛНА АПРИЛОВСКА ГИМНАЗИЯ 126 5,05 4 3,64 9 5,31 0 0 4 4,67 1 6 23 4,62 6 4,52 76 5,59 0 0 3 5,24 0 0 0 0 0 0 126 5,25 252 5,15
БЛАГОЕВГРАД БЛАГОЕВГРАД ГР.БЛАГОЕВГРАД 100200 Природо-математическа гимназия „Акад. Сергей Корольов“ 158 5,06 59 4,97 2 5,56 0 0 11 4,54 0 0 4 5,17 7 5,06 69 5,53 0 0 6 5,36 0 0 0 0 0 0 158 5,22 316 5,14
ПАЗАРДЖИК ПАЗАРДЖИК ГР.ПАЗАРДЖИК 1304290 Езикова гимназия „Бертолт Брехт“ 227 5,12 6 4,76 7 4,75 0 0 8 4,52 1 3,03 6 4,78 21 4,17 132 5,35 0 0 44 5,46 0 0 2 3,68 0 0 227 5,16 454 5,14
РАЗГРАД РАЗГРАД ГР.РАЗГРАД 1702609 Профилирана природоматематическа гимназия „Академик Никола Обрешков“ 101 5,15 17 4,86 1 5,26 1 5,24 2 5,67 1 6 11 4,61 27 5,19 41 5,31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101 5,14 202 5,14
СОФИЯ-ГРАД СТОЛИЧНА ГР.СОФИЯ 2211035 35. СРЕДНО ЕЗИКОВО УЧИЛИЩЕ „ДОБРИ ВОЙНИКОВ“ 121 5,31 7 4,13 12 4,63 0 0 15 4,65 2 5,74 11 5,23 13 5,19 0 0 2 5,61 45 5,04 0 0 14 5,16 0 0 121 4,97 242 5,14

 

Топ 60 

 

СЛИВЕН СЛИВЕН ГР.СЛИВЕН 2000127 Профилирана гимназия с преподаване на западни езици „Захарий Стоянов“ 109 5,06 2 5,63 1 4,56 0 0 4 4,52 0 0 22 4,99 8 4,73 71 5,34 0 0 3 5,33 0 0 0 0 0 0 111 5,2 220 5,13
ПЛЕВЕН ПЛЕВЕН ГР.ПЛЕВЕН 1500130 Математическа гимназия „Гео Милев“ 149 5,05 54 4,81 2 5,45 2 4,57 12 4,63 4 6 2 4,47 14 5,48 56 5,58 0 0 3 4,16 0 0 0 0 0 0 149 5,17 298 5,11
СОФИЯ-ОБЛАСТ ЧЕЛОПЕЧ С.ЧЕЛОПЕЧ 2303852 Частна профилирана гимназия с чуждоезиково обучение „ЧЕЛОПЕЧ“ 26 5,14 4 3,96 2 6 0 0 7 4,87 0 0 0 0 5 5,14 8 5,58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 5,09 52 5,11
ПЛОВДИВ ПЛОВДИВ ГР.ПЛОВДИВ 1690175 Национална търговска гимназия – Пловдив 215 5,08 4 4,05 1 3,21 0 0 8 4,68 1 5,75 19 4,8 10 4,84 77 5,38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 5,14 335 5,1
ПЛОВДИВ ПЛОВДИВ ГР.ПЛОВДИВ 1690153 Хуманитарна гимназия „Св. Св. Кирил и Методий“ 181 5,08 6 4,36 5 4,73 0 0 8 4,42 1 3,84 41 5,06 11 4,49 85 5,34 12 5,63 8 4,84 0 0 4 5,05 0 0 181 5,12 362 5,1
СОФИЯ-ГРАД СТОЛИЧНА ГР.СОФИЯ 2204134 134. средно училище „Димчо Дебелянов“ 78 4,84 5 4,38 0 0 0 0 2 5,65 2 4,76 3 5,45 3 5,35 63 5,45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78 5,37 156 5,1
ВЕЛИКО ТЪРНОВО ВЕЛИКО ТЪРНОВО ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО 300123 Профилирана езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ 152 4,99 3 4,09 19 4,36 1 3,7 9 4,14 0 0 7 4,84 6 4,66 72 5,62 0 0 22 5,17 10 5,85 4 5,1 0 0 153 5,2 305 5,09
СМОЛЯН СМОЛЯН ГР.СМОЛЯН 2103331 Езикова гимназия „Иван Вазов“ 95 5,08 4 4,58 2 5,45 1 3,73 14 4,8 0 0 10 5,02 12 4,96 48 5,29 0 0 4 5,15 0 0 0 0 0 0 95 5,1 190 5,09
СОФИЯ-ГРАД СТОЛИЧНА ГР.СОФИЯ 2204018 18 Средно училище „Уилям Гладстон“ 217 5,05 15 3,88 10 4,71 1 3,18 6 5,12 1 3,28 40 4,94 9 5,08 127 5,41 0 0 4 5,32 0 0 4 5,19 0 0 217 5,13 434 5,09

 

Топ 70 

 

ПЕРНИК ПЕРНИК ГР.ПЕРНИК 1403220 Гимназия с преподаване на чужди езици „Симеон Радев“ 142 5 5 5,09 3 4,47 2 5,58 8 4,79 1 5,92 39 4,9 7 4,81 55 5,56 0 0 11 5,18 1 3,41 10 4,81 0 0 142 5,17 284 5,08
ВРАЦА ВРАЦА ГР.ВРАЦА 602062 Профилирана природо-математическа гимназия „Академик Иван Ценов“ 151 5,01 40 4,83 4 5,07 3 5,3 7 4,87 0 0 23 4,77 28 5,44 45 5,43 0 0 1 4,92 0 0 0 0 0 0 151 5,13 302 5,07
СИЛИСТРА СИЛИСТРА ГР.СИЛИСТРА 1900504 Езикова гимназия „Пейо Яворов“ 57 4,98 3 4,22 1 5,85 1 5,88 0 0 0 0 0 0 6 4,09 40 5,4 2 4,57 4 5,11 0 0 0 0 0 0 57 5,16 114 5,07
БЛАГОЕВГРАД РАЗЛОГ ГР.РАЗЛОГ 103501 Средно училище „Братя Петър и Иван Каназиреви“ 44 4,89 8 4,52 1 5,53 0 0 2 4,19 1 6 7 4,76 8 5,67 16 5,65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 5,24 87 5,06
ГАБРОВО ГАБРОВО ГР.ГАБРОВО 700116 Природоматематическа гимназия „Академик Иван Гюзелев“ 102 4,97 30 5,02 1 5,09 2 5,07 0 0 0 0 14 4,66 7 5,77 43 5,26 0 0 5 5,29 0 0 0 0 0 0 102 5,14 204 5,05
ТЪРГОВИЩЕ ТЪРГОВИЩЕ ГР.ТЪРГОВИЩЕ 2500204 Първо средно училище „Свети Седмочисленици“ 68 4,87 11 5,13 0 0 0 0 3 5,13 0 0 8 5,52 16 5,09 30 5,21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 5,2 136 5,04
ХАСКОВО ХАСКОВО ГР.ХАСКОВО 2601029 Природо-математическа гимназия „Академик Боян Петканчин“ 127 5,13 39 4,73 1 5,56 3 4,88 2 5,28 0 0 15 5,2 17 4,41 49 5,24 1 3,73 0 0 0 0 0 0 0 0 127 4,95 254 5,04
ПЛЕВЕН ЧЕРВЕН БРЯГ ГР.ЧЕРВЕН БРЯГ 1500215 Средно училище „Д-р Петър Берон“ 25 5,04 0 0 0 0 0 0 13 4,65 0 0 0 0 0 0 12 5,45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 5,03 50 5,03

 

Топ 80

 

ВИДИН ВИДИН ГР.ВИДИН 503322 ГПЧЕ „Йордан Радичков“ 85 4,75 4 4,19 2 5,55 0 0 3 4,95 0 0 0 0 10 4,47 65 5,48 0 0 0 0 0 0 1 5,29 0 0 85 5,28 170 5,02
СОФИЯ-ОБЛАСТ САМОКОВ ГР.САМОКОВ 2300131 Профилирана гимназия „КОНСТАНТИН ФОТИНОВ“ 46 4,85 1 5,32 1 5,54 0 0 0 0 1 4,29 19 4,97 2 5,12 21 5,41 0 0 1 5,43 0 0 0 0 0 0 46 5,19 92 5,02
БУРГАС БУРГАС ГР.БУРГАС 200235 Профилирана гимназия за романски езици „Георги Стойков Раковски“ 178 4,89 12 4,12 6 5,01 1 5,88 7 4,13 0 0 11 5,04 8 4,8 95 5,32 0 0 0 0 18 5,37 17 5,19 4 4,96 179 5,13 357 5,01
ВАРНА ВАРНА ГР.ВАРНА 403564 Частно средно училище „Монтесори Варна“ ООД 2 4,87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5,14 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5,14 4 5,01
ПАЗАРДЖИК ВЕЛИНГРАД ГР.ВЕЛИНГРАД 1302573 Средно училище „Васил Левски“ 42 4,81 0 0 1 5,89 0 0 17 4,98 1 6 0 0 2 4,92 21 5,33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 5,2 84 5,01
СИЛИСТРА СИЛИСТРА ГР.СИЛИСТРА 1900503 Природоматематическа гимназия „Св.Климент Охридски“ 72 4,94 9 5,08 2 5,91 0 0 5 3,78 0 0 7 5 9 4,86 38 5,24 1 5,79 0 0 0 0 0 0 0 0 71 5,07 143 5,01
КЪРДЖАЛИ КЪРДЖАЛИ ГР.КЪРДЖАЛИ 909106 Средно училище „Петко Рачов Славейков“ 78 4,94 7 5,01 0 0 1 6 5 3,61 0 0 1 5,21 28 5,07 36 5,22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78 5,05 156 5
ТЪРГОВИЩЕ ПОПОВО ГР.ПОПОВО 2540401 Профилирана гимназия „Христо Ботев“ 74 4,73 11 5,15 4 5,14 3 3,77 8 5,32 0 0 2 4,55 22 5,54 23 5,35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73 5,27 147 5
ХАСКОВО ХАСКОВО ГР.ХАСКОВО 2601028 Езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ 178 4,93 11 3,94 3 3,41 0 0 8 4,44 0 0 11 5,29 14 4,75 117 5,31 0 0 11 4,99 4 4,65 0 0 0 0 179 5,07 357 5
ПЛЕВЕН ПЛЕВЕН ГР.ПЛЕВЕН 1500134 Средно училище “ Иван Вазов „ 80 4,93 3 4,15 7 5,36 2 5,29 9 4,47 0 0 8 4,61 5 4,59 45 5,27 1 5,84 0 0 0 0 0 0 0 0 80 5,04 160 4,99

 

Топ 90

 

КЪРДЖАЛИ КЪРДЖАЛИ ГР.КЪРДЖАЛИ 909107 Езикова гимназия „Христо Ботев“ 176 5,03 38 4,58 3 4,22 0 0 10 4,14 0 0 5 4,7 9 5,07 76 5,27 0 0 24 5,29 0 0 11 3,74 0 0 176 4,92 352 4,98
ПЛЕВЕН ПЛЕВЕН ГР.ПЛЕВЕН 1500131 Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици 155 4,81 2 4,7 1 5,79 0 0 22 4,26 0 0 8 4,95 20 4,84 94 5,44 1 4,61 2 4,71 4 5,57 1 4,95 0 0 155 5,15 310 4,98
ВЕЛИКО ТЪРНОВО СВИЩОВ ГР.СВИЩОВ 300815 Средно училище „Николай Катранов“ 23 4,71 1 4,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 4,98 14 5,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 5,23 46 4,97
СТАРА ЗАГОРА КАЗАНЛЪК ГР.КАЗАНЛЪК 2400262 Профилирана природо-математическа гимназия „Никола Обрешков“ 101 4,87 11 4,65 8 4,54 0 0 13 4,83 0 0 2 5,43 19 4,69 47 5,46 0 0 1 5,5 0 0 0 0 0 0 101 5,07 202 4,97
ЯМБОЛ ЯМБОЛ ГР.ЯМБОЛ 2811516 Природо-математическа гимназия „Атанас Радев“ 87 4,89 16 4,7 2 4,74 0 0 0 0 1 5,64 18 4,62 4 4,85 45 5,32 0 0 1 4,98 0 0 0 0 0 0 87 5,03 174 4,96
ВАРНА ВАРНА ГР.ВАРНА 400041 Трета природоматематическа гимназия „Академик Методий Попов“ 134 4,94 2 3,83 1 3,61 13 4,55 16 4,68 0 0 17 4,99 32 4,97 51 5,22 0 0 2 4,84 0 0 0 0 0 0 134 4,96 268 4,95
ВАРНА ВАРНА ГР.ВАРНА 400031 Средно училище с езиково обучение „Ал. С. Пушкин“ 128 4,91 6 4,01 4 4,98 0 0 27 4,76 1 5,41 16 4,87 10 4,26 44 5,41 16 5,32 1 5,7 0 0 0 0 3 4,26 128 5 256 4,95
ВРАЦА КОЗЛОДУЙ ГР.КОЗЛОДУЙ 603077 Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“ 51 5,01 11 4,4 1 4,95 0 0 7 4,1 0 0 8 4,91 4 4,65 20 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 4,9 102 4,95
СЛИВЕН СЛИВЕН ГР.СЛИВЕН 2000126 Профилирана природо-математическа гимназия „Добри П. Чинтулов“ 155 4,77 24 4,71 5 4,98 0 0 7 5,22 2 5,15 19 4,69 38 5 58 5,5 1 5,92 1 5,5 0 0 0 0 0 0 155 5,12 310 4,95
СОФИЯ-ГРАД СТОЛИЧНА ГР.СОФИЯ 2203603 Специално училище за ученици с нарушено зрение „ЛУИ БРАЙЛ“ 3 5,31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3,96 1 5,82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4,58 6 4,95
ЯМБОЛ ЯМБОЛ ГР.ЯМБОЛ 2811517 Езикова гимназия „Васил Карагьозов“ 43 4,79 2 3,57 1 4,53 0 0 0 0 0 0 5 4,66 0 0 34 5,3 0 0 1 4,5 0 0 0 0 0 0 43 5,11 86 4,95

 

Топ 100

 

ВРАЦА ВРАЦА ГР.ВРАЦА 600061 Профилирана езикова гимназия „Йоан Екзарх“ 50 4,69 0 0 2 5,26 0 0 6 4,33 0 0 6 4,69 3 5,24 30 5,4 0 0 0 0 3 5,8 0 0 0 0 50 5,19 100 4,94
ВРАЦА ВРАЦА ГР.ВРАЦА 603058 Средно училище „Христо Ботев“ 74 4,68 0 0 9 5,42 0 0 10 4,89 0 0 21 4,91 12 5,04 22 5,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 5,2 148 4,94
СМОЛЯН РУДОЗЕМ С.ЧЕПИНЦИ 2100802 Средно училище „Христо Ботев“ 26 4,74 2 5,61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 5,05 2 5,65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 5,14 52 4,94
ШУМЕН ШУМЕН ГР.ШУМЕН 2700221 Профилирана природоматематическа гимназия „Нанчо Попович“ 128 4,8 31 4,93 0 0 1 5,56 10 4,96 0 0 27 4,59 9 5,35 50 5,42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 128 5,09 256 4,94
ПЛОВДИВ КАРЛОВО ГР.КАРЛОВО 1601301 Средно училище „Васил Левски“ 89 4,84 1 3,59 2 4,46 0 0 9 4,63 5 5,69 3 4,71 24 4,17 46 5,56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 5,03 179 4,93
ШУМЕН ШУМЕН ГР.ШУМЕН 2700083 Профилирана езикова гимназия „Никола Йонков Вапцаров“ 117 4,86 7 4,29 2 4,55 2 5,61 2 4,41 0 0 10 4,59 28 4,64 59 5,37 0 0 7 4,7 0 0 0 0 0 0 117 5 234 4,93
БЛАГОЕВГРАД ПЕТРИЧ С.КОЛАРОВО 104003 Средно училище „Васил Левски“ 10 4,68 0 0 1 6 0 0 8 5,07 0 0 0 0 0 0 1 4,95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 5,15 20 4,92
КЮСТЕНДИЛ КЮСТЕНДИЛ ГР.КЮСТЕНДИЛ 1000550 Природоматематическа гимназия „Проф. Емануил Иванов“ 95 4,76 29 5,36 2 4,27 0 0 12 5 2 5,92 7 4,76 21 4,76 22 5,16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95 5,08 190 4,92
ПЛОВДИВ АСЕНОВГРАД ГР.АСЕНОВГРАД 1600114 Средно училище Свети княз Борис I 43 4,73 1 5,63 4 4,42 0 0 2 4,06 0 0 12 4,7 1 5,81 23 5,46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 5,1 86 4,91

За Данибон

"Данибон" е личен сайт, създаден е през 2010 година от журналистката Йорданка Бонева-Благоева. Мотото на "Данибон" е: "Ценно е да знаеш!".