Рубрики
Начало » Образование » Справочник » Класации » Топ 50 на гимназиите в София от матурите в 12 клас (2021)

Топ 50 на гимназиите в София от матурите в 12 клас (2021)

 

Ispanskata gimnazia uchiliste

 

Испанската гимназия, Първа немска гимназия, ПЧМГ, Американският колеж, СМГ заемат първите пет места в класацията от всички матури в 12 клас.

 

Шестото място е за Първа английска гимназия, следвана от Втора английска гимназия.

 

След това се нареждат с еднакъв среден успех 32 СУ, 73 СУ (Втора немска гимназия) и Частна гимназия „Проф. Иван Апостолов“.

 

Информация за средния успех на училищата от държавните зрелостни изпити са поместени от МОН в Портала за отворени данни. Таблицата позволява да се подрежда в различен тип класации.

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ:

Топ 100 на гимназиите в България от матурите в 12 клас (2021

Класация на училищата в България според матурата по БЕЛ в 12 клас (2021)

Класация на гимназиите в България от матурите в 12 клас (2021)

Резултатите от матурите в 12 клас на всички училища в България (2021)

Топ 50 на гимназиите в София от ДЗИ в 12 клас (2021)

(класацията е по данни от последната колона)

  Училище Брой Ср.успех Брой Ср.успех Брой Ср.успех Брой Ср.успех Брой Ср.успех Брой Ср.успех Брой Ср.успех Брой Ср.успех Брой Ср.успех Брой Ср.успех Брой Ср.успех Брой Ср.успех Брой Ср.успех Брой Ср.успех Брой Ср.успех Брой Ср.успех
    БЕЛ БЕЛ МАТ МАТ ИСТ ИСТ ФА ФА ГЕО ГЕО ХООС ХООС ФИЛ ФИЛ БЗО БЗО АЕ АЕ РЕ РЕ НЕ НЕ ИспЕ ИспЕ ФрЕ ФрЕ ИтЕ ИтЕ 2ДЗИ 2ДЗИ общо общо
1 164. гимназия с преподаване на испански език „Мигел де Сервантес“ 149 5,62 8 5,3 4 5,77 0 0 22 5,32 0 0 1 5,43 6 5,83 29 5,76 0 0 0 0 79 5,76 0 0 0 0 149 5,67 298 5,65
2 91.НЕМСКА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ Професор Константин Гълъбов“ 187 5,63 41 5,33 4 5,8 2 4,69 0 0 2 5,82 0 0 1 5,67 52 5,86 0 0 65 5,65 0 0 0 0 0 0 167 5,63 354 5,63
3 Първа Частна Математическа Гимназия 14 5,45 9 5,78 0 0 3 5,8 0 0 0 0 0 0 1 5,78 1 5,68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 5,78 28 5,61
4 АМЕРИКАНСКИ КОЛЕЖ В СОФИЯ 161 5,52 42 5,4 2 4,66 1 5,6 0 0 0 0 0 0 6 5,31 111 5,81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 162 5,67 323 5,59
5 Софийска математическа гимназия „Паисий Хилендарски“ 169 5,42 145 5,71 1 5,46 1 4,26 0 0 1 6 1 5,5 1 5,95 19 5,53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 169 5,68 338 5,55
6 Първа английска езикова гимназия 210 5,36 34 5,05 3 5,09 1 5,88 2 5,42 0 0 4 5,8 5 5,76 160 5,73 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 210 5,61 420 5,49
7 Втора английска езикова гимназия „Томас Джеферсън“ 201 5,31 17 4,36 1 5,75 0 0 1 6 0 0 2 5,14 7 5,38 173 5,64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 201 5,52 402 5,42
8 32. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ 162 5,25 9 4,55 5 5,18 0 0 8 4,99 0 0 0 0 3 4,97 137 5,69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 162 5,56 324 5,41
8 73.СУ с преподаване на чужди езици „Владислав Граматик“ 153 5,58 35 4,71 2 4,97 8 5,22 7 5,02 1 5,89 4 5,58 5 5,5 13 5,84 2 5,5 76 5,37 0 0 0 0 0 0 153 5,24 306 5,41
8 Частна езикова гимназия „Проф. Иван Апостолов“ 38 5,14 3 4,79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 5,74 0 0 0 0 1 5,99 0 0 0 0 38 5,67 76 5,41
11 Национална гимназия за древни езици и култури Константин Кирил Философ 70 5,36 0 0 29 5,13 0 0 2 4,75 0 0 34 5,45 1 4,46 0 0 1 4,9 0 0 3 4,69 0 0 0 0 70 5,24 140 5,3
12 Частно езиково средно училище „Дорис Тенеди“ 27 5,15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5,5 0 0 26 5,44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 5,44 54 5,29
13 Национална природо-математическа гимназия „Академик Любомир Чакалов“ 237 5,17 92 5,16 3 5,5 6 5,03 20 5,27 23 5,74 13 5,58 20 5,64 59 5,64 1 4,59 1 4,32 0 0 0 0 0 0 238 5,4 475 5,28
13 Частно средно училище с немски език „Веда“ 11 5,15 1 5,41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 5,36 0 0 2 5,64 0 0 0 0 0 0 11 5,42 22 5,28
15 Частна профилирана гимназия с чуждоезиково обучение Меридиан 22″ 24 5,04 0 0 0 0 0 0 1 3,18 0 0 0 0 0 0 23 5,56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 5,46 48 5,25
16 9 Френска езикова гимназия „Алфонс дьо Ламартин“ 202 5,26 26 4,3 12 5,12 1 5,78 6 4,58 2 5,88 5 5,04 16 5,56 50 5,62 0 0 0 0 0 0 85 5,24 0 0 203 5,22 405 5,24
16 133 Средно училище „Александър Сергеевич Пушкин” 105 5,25 6 3,97 1 4,01 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4,79 36 5,38 35 5,39 0 0 0 0 22 5,2 0 0 105 5,22 210 5,24
16 Частно средно училище „Цар Симеон Велики“ 6 5,21 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5,58 1 4,92 0 0 4 5,27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5,27 12 5,24
19 ЧАСТНА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ „ПРОФ.Д-Р В.ЗЛАТАРСКИ“ 41 4,91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 5,54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 5,54 82 5,23
19 Частно средно училище „УВЕКИНД“ 12 4,83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 5,63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 5,63 24 5,23
21 22 Средно езиково училище „Георги Стойков Раковски“ 161 5,17 7 4,03 2 5,24 0 0 3 4,79 1 5,64 7 5,03 5 4,48 116 5,39 0 0 0 0 20 5,19 0 0 0 0 161 5,25 322 5,21
21 ЧАСТНА НЕМСКА ГИМНАЗИЯ „ЕРИХ КЕСТНЕР“ 15 5,1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5,84 0 0 0 0 7 5,22 0 0 7 5,36 0 0 0 0 0 0 15 5,33 30 5,21
23 Национален учебен комплекс по култура с лицей за изучаване на италиански език и култура с участието на Република Италия 50 5,17 1 4,18 1 4,09 1 5,32 0 0 1 5,75 1 5,61 0 0 28 5,14 0 0 0 0 0 0 0 0 17 5,43 50 5,22 100 5,19
24 Технологично училище „Електронни системи“ към Технически Университет – София 92 5,11 38 4,75 0 0 3 5,24 0 0 0 0 0 0 1 3,73 49 5,61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91 5,22 183 5,17
24 31 Средно училище за чужди езици и математика „Иван Вазов“ 151 5,12 12 3,93 6 4,9 2 3,69 4 4,97 0 0 3 4,63 18 5,4 96 5,44 0 0 7 5,32 3 5,21 0 0 0 0 151 5,23 302 5,17
26 Частно средно училище „Свети Георги“ 3 4,45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5,86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5,86 6 5,16
27 35. СРЕДНО ЕЗИКОВО УЧИЛИЩЕ „ДОБРИ ВОЙНИКОВ“ 121 5,31 7 4,13 12 4,63 0 0 15 4,65 2 5,74 11 5,23 13 5,19 0 0 2 5,61 45 5,04 0 0 14 5,16 0 0 121 4,97 242 5,14
28 134. средно училище „Димчо Дебелянов“ 78 4,84 5 4,38 0 0 0 0 2 5,65 2 4,76 3 5,45 3 5,35 63 5,45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78 5,37 156 5,1
29 18 Средно училище „Уилям Гладстон“ 217 5,05 15 3,88 10 4,71 1 3,18 6 5,12 1 3,28 40 4,94 9 5,08 127 5,41 0 0 4 5,32 0 0 4 5,19 0 0 217 5,13 434 5,09
30 Специално училище за ученици с нарушено зрение „ЛУИ БРАЙЛ“ 3 5,31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3,96 1 5,82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4,58 6 4,95
31 НАЦИОНАЛНА ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ 207 4,85 3 3,94 3 4,93 1 5,98 26 4,51 0 0 11 4,78 2 5,26 99 5,09 0 0 4 5 0 0 1 3,95 0 0 150 4,94 357 4,89
32 СОФИЙСКА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ „ХРИСТО БОТЕВ“ 178 4,94 36 4,07 3 4,56 0 0 26 4,82 1 3,28 17 4,9 10 4,95 73 5,13 1 5,38 1 3,67 0 0 0 0 0 0 168 4,79 346 4,87
33 157 Гимназия с изучаване на чужд език „Сесар Вайехо“ 95 4,88 0 0 3 3,55 0 0 2 4,54 0 0 23 4,71 9 4,34 36 5,13 0 0 0 0 22 5,03 0 0 0 0 95 4,87 190 4,87
34 Национално музикално училище „Любомир Пипков“ 62 4,74 0 0 3 4,95 0 0 1 3,87 0 0 8 4,82 1 4,46 19 5,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 5,07 94 4,86
34 НАЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКО – БАНКОВА ГИМНАЗИЯ 256 4,87 11 4,11 0 0 0 0 6 4,12 0 0 2 4,51 5 4,33 44 5,22 0 0 0 0 0 0 2 4,61 0 0 70 4,85 326 4,86
36 30 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „БРАТЯ МИЛАДИНОВИ“ 60 4,78 3 3,83 2 3,48 0 0 1 5,07 0 0 10 4,79 7 4,46 35 5,09 0 0 0 0 3 4,69 0 0 0 0 61 4,83 121 4,81
37 33. Езикова гимназия „Света София“ 57 4,67 1 3,56 2 4,03 0 0 2 4,6 0 0 8 4,41 2 3,61 39 5,19 0 0 0 0 0 0 3 5,11 0 0 57 4,93 114 4,8
38 127 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „Иван Николаевич Денкоглу“ 131 4,74 5 3,28 3 4 0 0 10 3,98 0 0 14 4,87 7 4,55 90 5,05 0 0 1 5,18 1 5,95 0 0 0 0 131 4,84 262 4,79
38 Частна профилирана гимназия с чуждоезиково обучение „Езиков свят“ 14 4,63 1 4,95 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5,38 0 0 10 4,76 0 0 1 5,75 1 5,74 0 0 0 0 14 4,96 28 4,79
40 21 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ 45 4,6 0 0 0 0 0 0 2 4,62 0 0 6 4,82 8 3,94 27 5,32 0 0 0 0 1 5,49 0 0 0 0 44 4,97 89 4,78
40 7. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СВ. СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ“ 130 4,6 4 3,92 0 0 0 0 4 4,54 0 0 0 0 12 5,15 100 5,01 0 0 1 3,76 0 0 0 0 0 0 121 4,97 251 4,78
42 Профилирана гимназия с интензивно изучаване на румънски език „МИХАЙ ЕМИНЕСКУ“ 26 4,72 0 0 3 3,63 0 0 2 4,34 0 0 2 5,62 1 5,18 18 4,96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 4,82 52 4,77
42 51 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ЕЛИСАВЕТА БАГРЯНА“ 91 4,58 4 3,8 2 5,4 0 0 4 3,94 0 0 25 4,89 12 4,78 43 5,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 4,97 181 4,77
44 Частно средно езиково училище „Британика“ 13 4,74 2 3,89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 4,94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 4,78 26 4,76
45 119 Средно училище „Академик Михаил Арнаудов“ 93 4,58 1 5,43 3 5,22 1 3,84 1 4,26 1 5,41 12 4,55 16 4,83 50 4,91 8 5,09 0 0 0 0 0 0 0 0 93 4,87 186 4,72
45 Първа частна английска гимназия „Уилям Шекспир-Интелект Инвест“ 28 4,37 2 4,01 1 4,84 0 0 1 4,5 0 0 0 0 0 0 23 5,22 1 4,43 0 0 0 0 0 0 0 0 28 5,06 56 4,72
47 19 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ЕЛИН ПЕЛИН“ 71 4,57 2 4,55 0 0 1 5,09 3 5,22 0 0 12 4,54 12 4 30 5,3 0 0 11 4,62 0 0 0 0 0 0 71 4,82 142 4,69
48 56. Средно училище „Професор Константин Иречек“ 26 4,61 0 0 1 5,86 0 0 3 4,55 0 0 7 4,69 4 4,07 10 5,03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 4,76 51 4,68
49 Частно средно училище „Дружба“ – София 30 4,48 5 3,95 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4,41 3 4,27 19 5,22 0 0 0 0 1 5,43 0 0 0 0 30 4,87 60 4,67
50 Частна профилирана гимназия „Образователни технологии“ 39 4,44 0 0 1 5,61 0 0 4 4,82 0 0 1 4,01 6 4,01 22 5,17 0 0 3 4,12 2 5,85 0 0 0 0 39 4,89 78 4,66

За Данибон

"Данибон" е личен сайт, създаден е през 2010 година от журналистката Йорданка Бонева-Благоева. Мотото на "Данибон" е: "Ценно е да знаеш!".