Рубрики
Начало » Образование » Училища » Класове » График на ваканциите и матурите през учебната 2016/2017 година

График на ваканциите и матурите през учебната 2016/2017 година

обн. 2.3.2017 г.

119 sou prolet

 

 

Ваканции през 2016/2017 година:

Предстоящи:

08.04. 2017 г. – 17.04.2017 г. вкл. – пролетна за І – ХІ клас
13.04.2017 г. – 17.04.2017 г. вкл. – пролетна за ХІІ клас

Отминали:
29.10.2016 г. – 01.11.2016 г. вкл. – есенна
24.12.2016 г. – 11.-13.01.2017 г. вкл. – коледна (МОН и кметовете я удължиха)
04.02.2017 г. – 08.02.2017 г. вкл. – зимна за І – ХІ клас
04.02.2017 г. – 06.02.2017 г. вкл. – зимна за ХІІ клас

 

Неучебните дни през 2016-2017 г.:

07.11.2016 г. неучебен, но присъствен ден след провеждане на избори за Президент
19.05.2017 г. ДЗИ по БЕЛ и НВО в VІІ клас по БЕЛ
22.05.2017 г. втори ДЗИ и НВО в VІІ клас по математика
25.05.2017 г. неучебен, но присъствен ден по повод Деня на българската просвета и култура и славянската писменост

Втори учебен срок

 

Началото на втория учебен срок – на 09.02.2017 г. за І – ХІ клас и на
07.02.2017 г. за ХII клас.

 

Вторият учебен срок завършва по следния график:

 

15.05.2017 г. ХІІ клас (13 учебни седмици)
31.05.2017 г. І – ІV клас (14 учебни седмици)
15.06.2017 г. V – VІІІ клас (16 учебни седмици)
30.06.2017 г. V – VІІІ клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)
30.06.2017 г. VІІІ клас (18 учебни седмици за паралелки с прием след завършен седми клас с интензивно изучаване на чужд език)
30.06.2017 г. ІХ – ХІ клас (18 учебни седмици)
14.07.2017 г. XI клас (20 учебни седмици за паралелки за придобиване на професионална квалификация)

Матури

 

Задължителни държавни зрелостни изпити, сесия май-юни 2017 г.:

 

19 май – Български език и литература;
22 май – втори задължителен изпит по предмет по избор;
26 май – 2 юни – матури по предмет по желание на ученика.

 

Националното външно оценяване за IV клас:

 

10 май – Български език и литература;
12 май – Математика;
15 май – Човекът и природата;
16 май – Човекът и обществото.

 

Едновременно с ДЗИ, както и досега, на 19 и 22 май 2017 г. ще се проведе и националното външно оценяване по български език и литература и по математика за VII клас. Изпитът по чужди езици ще се проведе на 29 май 2016 г.

 

Националното външно оценяване по чужд език за VIII клас с интензивно изучаване на чужд език ще е на 23 юни 2017 г.

 

Онлайн оценяването на дигиталните компетентности за учениците от X клас ще е от 12 до 16 юни 2017 г.

 

Министър Кунева подписа и заповед за определяне на датите за провеждане на държавните изпити по теория на професията и специалността за придобиване на професионална квалификация през учебната 2016 – 2017 година.

 

За лица, придобили право да положат държавните изпити по теория на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация преди учебната 2016-2017 година

 

Сесия януари

– За първа, втора, трета и четвърта степен – 26.01.2017 г.

За лица, придобили право да положат държавните изпити по теория на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация преди и през учебната 2016-2017 година:

 

Сесия юни-юли

а) За втора степен – 06.06.2017 г.
б) За трета и четвърта степен – 09.06.2017 г.
в) За първа степен – 04.07.2017 г. или 25.07.2017 г. (в зависимост от учебния план, по който се осъществява обучението в отделните училища – ПУ, ПГ, помощни училища, ВУИ, СПИ).

 

Сесия септември

– За първа, втора, трета и четвърта степен – 08.09.2017 г.

 

Източник: МОН

За Данибон

"Данибон" е личен сайт, създаден е през 2010 година от журналистката Йорданка Бонева-Благоева. Мотото на "Данибон" е: "Ценно е да знаеш!".