Рубрики
Начало » Образование » Училища » Класове » Втора задължителна матура за 12 клас (2016)

Втора задължителна матура за 12 клас (2016)

обн. 26.5.2016  

 

6286

 

В тази статия ще добавям новата информация

 

Тест, отговори, оценяване – ДЗИ МАТЕМАТИКА – 12 клас -20.05.2016

Тест, отговори, оценяване – ДЗИ Философия – 12 клас -20.05.2016

Тест, отговори, оценяване – ДЗИ Химия – 12 клас -20.05.2016

Тест, отговори, оценяване – ДЗИ География – 12 клас – 20.05.2016

Тест, отговори, оценяване – ДЗИ Френски – 12 клас – 20.05.2016

 

Нова информация

 

26.5.2016 – от МОН започнаха да публикуват тестовете от днешните матури

 

 

 

 

20.5.2016 – 8 ч. – МОН:

 

 

Вариант 1 бе изтеглен за втория задължителен държавен  зрелостен изпит по предмет по избор от журналистката Елиана Димитрова от БНТ днес, в 7.10 ч., в сградата на Министерството на образованието и науката.

Изтегленият вариант важи за всичките 13 учебни предмета, по които зрелостниците са избрали да се явят.

 

 

Основна информация

 

На 20 май 2016 година се провежда втората задължителна матура за 12-класниците.

 

Изпитът започва в 8.00 часа и продължава 4 астрономически часа, а за учениците със СОП – 6 часа.

 

МОН: 

 

На 20 май 2016 г., в 7.00 ч., в сградата на Министерството на образованието и науката, ще бъде изтеглен  изпитният вариант за втория задължителен зрелостен изпит по избор между 13 учебни предмета: математика, история и цивилизация, физика и астрономия, география и икономика, химия и опазване на околната среда, философски цикъл, биология и здравно образование, английски език, руски език, немски език, испански език, френски език, италиански език.

 

Изтегленият номер на варианта ще важи за изпита по всеки предмет.

 

Най-много зрелостници – 16 674, тази година са избрали като втори задължителен ДЗИ биология и здравно образование. 12 179 дванадесетокласници са пожелали да се явят на изпит по география и икономика, а английският език е предпочетен от 11 586 абитуриенти. Най-малък брой подадени заявления има за полагане на ДЗИ по италиански език – 99 зрелостници. 200 зрелостници са със специални образователни потребности (СОП), като от тях тази година 7 ще работят на брайл.

 

След 15.00 ч. на сайта на министерството ще бъдат публикувани тестовете и ключ с верните отговори.

 

Другите матури

Първата задължителна матура на 12-класниците беше по български език - на 18 май 2016 г.

Зрелостниците по свое желание могат да положат и допълнителни ДЗИ по учебен предмет по избор, които ще се проведат по график от 26 май до 31 май 2016 г.

Обща информация за всички матури

Държавните зрелостни изпити се провеждат от 2008 г. в две сесии – май-юни и август-септември. През месец май тази година ще се проведе 17-та поредна сесия.

Задължителните ДЗИ са два:

- по български език и литература

- по учебен предмет по избор от предметите:

математика, чужд език (английски, испански, италиански, немски, руски, френски), философски цикъл (психология и логика, етика и право, философия), история и цивилизация, география и икономика, физика и астрономия, биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда.

Държавните зрелостни изпити са писмени и анонимни.

Провеждат се в 4 астрономически часа от 8.00 до 12.00 часа (за учениците със СОП са предвидени допълнителни 2 астрономически часа.

Форматът е тест (въпроси с избираем отговор, въпроси, изискващи кратък свободен отговор и създаване на текст (БЕЛ, чужд език, история, география, философия) или решаване на задача (математика).

МОН:

Форматът на ДЗИ се определя с учебно-изпитните програми по съответния предмет. За настоящата учебна година няма промени в учебно-изпитните програми.

Всеки изпит се оценява с максимум 100 точки.

Проверката и оценяването на всички изпитни работи по традиция ще се извърши на едно място – в София, от 14 национални комисии (по всеки учебен предмет), които се назначават със заповед на министъра на образованието и науката. Комисиите включват 594 учители и представители на висши училища, като предложенията за учители се подават от директорите на училища след съгласуване с експертите в РИО, а предложенията за преподаватели от висшите училища – от ректорите на съответните училища.

МОН:

По традиция скалата за превръщане на резултатите в оценки ще се утвърди след проверката на всички изпитни работи в зависимост от обобщените резултати в точки на випуска.

Резултатите от всички държавни изпити се обявяват до 10 юни 2016 г. на официалния сайт на МОН и в  регионалните инспекторати по образованието.

40 български университета приемат оценките от ДЗИ вместо оценка от кандидатстудентски изпит, 7 висши училища, поради спецификата на изпитите (изкуства, спорт и т.н.), не използват оценка от ДЗИ вместо оценка от приемен изпит, при останалитевисши училища за отделни специалности оценките от ДЗИ участват с различна тежест при балообразуването.

Важни документи

Заповед № РД09-1224/28.08.2015 г. за определяне на дати и график на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на държавните зрелостни изпити през учебната 2015/2016 година

За Данибон

"Данибон" е личен сайт, създаден е през 2010 година от журналистката Йорданка Бонева-Благоева. Мотото на "Данибон" е: "Ценно е да знаеш!".