Рубрики
Начало » Представи се » Кампания за прием на български ученици след 8. и 9. клас в Американския колеж в София

Кампания за прием на български ученици след 8. и 9. клас в Американския колеж в София

 

Positive Atmosphere_1

 

Американският колеж в София предлага прием на български ученици след завършен 8. и 9. клас. Това решение е породено от големия обществен интерес и отговаря на мисията на Колежа да предоставя първокласно обучение на талантливи и мотивирани български ученици и да ги подготвя за най-високите академични изисквания на всеки университет по света. Колежът е изградил репутация на престижно средно учебно заведение с високи академични изисквания към своите възпитаници. При успешно завършване на курса на обучение учениците получават американска и българска дипломи.

 

Кой може да кандидатства:

Positive Environment

 

Всички ученици с българско гражданство и чужди граждани с разрешено постоянно пребиваване в България, които отговарят на следните условия:

1. Предстои им да завършат 8. или 9. клас през учебната 2017-2018 година в български училища, намиращи се на територията на Република България. Ученици от училища на чужди държави не могат да кандидатстват по тази програма за прием.

2. За последната година от обучението си са постигнали среден успех не по-нисък от много добър (5). Това се удостоверява с документ за завършен клас.

3. За последната година на обучението си имат среден успех по български език и литература не по-нисък от много добър (5).

ПРОЦЕДУРА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

 

DSC_8440w

 

1. РЕГИСТРАЦИЯ – 01.12.2016 г. – 31.03.2017 г.

 

Регистрацията за приемния изпит се извършва онлайн на адрес: http://erblearn.org/parents/admission/isee/registration

Регистрационната такса за изпита в размер на $105 се заплаща директно на организацията ERB, която провежда приемния изпит.

Материали в помощ на кандидатите: https://www.erblearn.org/sites/default/files/images/services/ISEE/WTE_Upper_July2016%20FINAL.PDF

 

2. ПРИЕМЕН ИЗПИТ – 22.04.2017 г.

 

Кандидатите полагат стандартизирания тест ISEE (Independent School Entrance Exam) на английски език. Тестът се изготвя и оценява от организацията за външно независимо оценяване ERB (Educational Records Bureau) http://erblearn.org/. Полагането на теста се извършва в Американския колеж в София. Всички кандидати се явяват на ниво Upper Level на теста ISEЕ.  

 

Стандартизираният тест ISEE показва общото академично ниво на кандидатите за определена възраст. Тестът не оценява конкретни знания по даден предмет. Състои се от няколко раздела:

 

а) задачи, оценяващи академичния потенциал на кандидата и способността му да разбира информация;
б) четене с разбиране и математически задачи;
в) писане на съчинение по зададена тема за определено време.

 

Съчиненията не се оценяват от организацията ISEE, а се предоставят на Американския колеж за информация.

 

DSC_1717

 

Всички успешно класирали се кандидати се обучават при финансовите условия, определени за български ученици в Американския колеж. Те могат да кандидатстват за намаляване на учебната такса в размер, който да отговаря на техните финансови нужди.

 

За допълнителна информация: 

https://acs.bg/admissions/bulgarian-students-admission-after-grades-8-and-9/

 

Американският колеж в София е партньор на „Данибон“ в инициативата „Представи се“.

За Американски колеж в София

Американският колеж в София, основан през 1860 г., е една от най-старите американски образователни институции извън пределите на САЩ. Съчетава ценностите и най-добрите практики на американската педагогика с богатите образователни традиции на България и Европа. Развива критическото мислене, интелектуалното любопитство, лидерски качества и умения за сътрудничество.