Рубрики
Начало » Представи се » В Izzi Science for Kids учениците от ПУК до 7 клас откриват света на науката чрез математика

В Izzi Science for Kids учениците от ПУК до 7 клас откриват света на науката чрез математика

 

izzimath 1320x742

 

Задълбочените занимания по природни и обществени науки в ЧОУ Izzi Science for Kids вървят заедно със засилена подготовка и по математика. Училището вече година отговаря на зараждащия се интерес към двуезично (български и английски език) STEAM обучение за начален и основен етап в София. Всички ученици от ПУК до 7. клас правят експерименти в лабораториите на училището, в които опитно си обясняват природни явления. За да разбират по-добре връзките и логиката в науката, учениците имат нужда и от добра математическа подготовка.

 

Именно заради това ЧОУ Izzi Science for Kids надхвърля задължителния хорариум от МОН по математика и надгражда заниманията с уроци по английска математика (част от програмите на Cambridge International). Подготовката е достатъчно сериозна и част от учениците в училището се справят блестящо на състезания по математика и програмиране.

 

Предучилищни групи

В ЧОУ Izzi science for Kids се въвеждат по два часа математика в учебен ден още от първата предучилищна група – един по българската програма от МОН и един за английската математика по програмата на Cambridge International. Допълнителният брой часове дават възможност за упражнение и затвърждаване на знанията, както и за развиване на речниковия запас на двата езика. Целта е да се изгради устойчиво билингвистично знание.

 

В английската математика още от първата година (еквивалент на ПУК 1 за 5-годините деца по системата на МОН) започват да се въвежда представата за събиране, изваждане на двуцифрени числа. Залагат се умножение и деление през броене на стъпки, откриване и разпознаване на числа на числови квадрати.

 

В часовете по английска математика учениците се запознават още с двуизмерни и триизмерни фигури. Работят за пресмятане на обиколка, а в следващите години и на лице, така че в 3 и 4 клас могат да направят проектиране на разположение във фигура в пространството.

 

Начален и основен етап

След 1. клас часовете по математика остават по 8 на седмица. В заниманията, посветени на българската математика, педагозите в Izzi Science for Kids полагат усилия не само да се развие базовата математическа грамотност, но и децата да работят по предизвикателни задачи от състезателен тип. Желанието им е да се даде различен поглед върху задължителния материал и той да се обогати с повече логически и практически ориентирани задачи.

 

Часовете по английска математика в начален и предгимназиален етап задълбочават представите на учениците за работата с числа. В уроците навлизат идеята за пресмятане на процент, ресто в магазина, обем на фигури, измерване на тегло, транспортни задачи, комбинаторика до анализ на данни и илюстриране на резултатите през линейни графики, диаграми и таблици.

 

Целта на английската математика е да провокира децата да мислят и сами да търсят решения на зададените им казуси. Част от задачите са групови – в отбори по 3-4 деца, които трябва да работят заедно по дадената задача, да намерят консенсус помежду си и накрая един от групата да представи решението пред останалия клас.

 

Izzi Science for Kids е партньор на Данибон в инициативата „Представи се“.

За Izzi Science for Kids

“Лесна наука за деца” е частно начално училище със засилен фокус към наука и с двуезична програма. То е в процес на регистрация към МОН и акредитация от Cambridge International. Следва STEAM програмата (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics) на Cambridge Primary.